Н У Х Т

Практична підготовка

практика

Концепція практичної підготовки здобувачів вищої освіти

Практична підготовка здобувачів вищої освіти – один із важливих видів навчальної роботи, під час якої студенти набувають виробничі навички і вчаться приймати самостійні рішення у реальних виробничих умовах.

Метою практики є закріплення, поглиблення і розширення знань із теоретичних дисциплін та їх застосування до розв'язання актуальних проблем, виконання кваліфікаційної дипломної роботи та підготовка до майбутньої роботи за спеціальністю.

Завданням практики є вивчення структури та організації діяльності установ та підприємств за місцем проходження практики: ознайомлення з питаннями наукової організації праці; засвоєння методів дослідження задач, спрямованих на розв'язування конкретних виробничих проблем; поглиблення навичок роботи, набуття практичних навиків на робочих місцях.

Практика покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень професійної підготовки.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі університету та фахові спеціалісти, які працюють в організаціях, установах, на підприємствах, де проходить практика.

Терміни проведення практики визначаються навчальним планом і графіком навчального процесу, а її зміст – навчальною програмою практики.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти


Контакти:
А-530, тел. (044) 287-91-63, внутр. 91-63 
e-mail: nmv@nuft.edu.ua

Кірєєва Ірина Євгенівна

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України Дивитись

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Національного університету харчових технологій ДИВИТИСЬ