Н У Х Т

Громадське обговорення

Відповідно до «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в Національному університеті харчових технологій» п. 3.1.2. проєкт освітньої програми викладається на сайт університету для забезпечення відкритого розгляду не пізніше ніж за 1 місяць до її затвердження.

Пропозиції зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів опрацьовуються проєктною групою та вносяться до проєкту освітньої програми.

Пропозиції просимо надсилати на електронну пошту cmk@nuft.edu.ua

logoНавчально-науковий інститут харчових технологій

БАКАЛАВРИ:

МАГІСТРИ:

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ:

logoНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

БАКАЛАВРИ:

МАГІСТРИ:

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ: