Н У Х Т

Громадське обговорення

Відповідно до «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в Національному університеті харчових технологій» п. 3.1.2. проект освітньої програми викладається на сайт університету для забезпечення відкритого розгляду не пізніше ніж за 1 місяць до її затвердження.

Пропозиції зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів опрацьовуються проектною групою та вносяться до проекту освітньої програми.

Пропозиції просимо надсилати на електронну пошту cmk@nuft.edu.ua

Навчально-науковий інститут харчових технологій

 

БАКАЛАВРИ:

МАГІСТРИ: