Н У Х Т

Громадське обговорення

Відповідно до «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в Національному університеті харчових технологій» п. 3.1.2. проєкт освітньої програми викладається на сайт університету для забезпечення відкритого розгляду не пізніше ніж за 1 місяць до її затвердження.

Терміни громадського обговорення у 2023 році - з 1 березня по 1 квітня.

Пропозиції стосовно змін до ОПП у редакції 2023 року надсилати з використанням гугл-форм:

факультет автоматизації і комп’ютерних систем – https://forms.gle/5UjgVzPn1NRMhD7P6
факультет біотехнології та екологічного контролю – https://forms.gle/GnJKNZHDUMwZinz5A
факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка – https://forms.gle/fP3rnAZxVdKbHp3w5
Навчально-науковий інститут економіки і управління – https://forms.gle/FLX8fBVRL5wHxdaK9
Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого – https://forms.gle/eNa7mCtsFyYRTmqE8
Навчально-науковий інститут харчових технологій – https://forms.gle/GXT9egNT7uErVpbV8

Пропозиції зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів опрацьовуються проєктною (робочою) групою та вносяться до проєкту освітньої програми.

logoНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

БАКАЛАВРИ:

МАГІСТРИ:

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ:

logoНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого

 

БАКАЛАВРИ:

МАГІСТРИ:

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ:

 

 Проєкти освітньо-професійних програм 2022 року перейти