Н У Х Т

Громадське обговорення

Відповідно до «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в Національному університеті харчових технологій» п. 3.1.2. проєкт освітньої програми викладається на сайт університету для забезпечення відкритого розгляду не пізніше ніж за 1 місяць до її затвердження.

Згідно з рішенням вченої ради НУХТ від 29.02.2024 р. терміни громадського обговорення у 2024 році з 4 березня по 1 квітня.

Пропозиції стосовно змін до ОПП у редакції 2024 року надсилати з використанням гугл-форм:

факультет автоматизації і комп’ютерних систем – https://forms.gle/5UjgVzPn1NRMhD7P6
факультет біотехнології та екологічного контролю – https://forms.gle/GnJKNZHDUMwZinz5A
факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка – https://forms.gle/fP3rnAZxVdKbHp3w5
Навчально-науковий інститут економіки і управління – https://forms.gle/FLX8fBVRL5wHxdaK9
Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого – https://forms.gle/eNa7mCtsFyYRTmqE8
Навчально-науковий інститут харчових технологій – https://forms.gle/GXT9egNT7uErVpbV8

Пропозиції зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів опрацьовуються проєктною (робочою) групою і вносяться до проєкту освітньої програми.

logoНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

БАКАЛАВРИ:

МАГІСТРИ:

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ:

logoНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого

 

БАКАЛАВРИ:

МАГІСТРИ:

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ:

 

 Проєкти освітньо-професійних програм 2023 року перейти
 Проєкти освітньо-професійних програм 2022 року перейти

Пропозиції стосовно змін надсилати з використанням гугл-форми 

 

 

 

 

Положення про підготовку здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у Національному університеті харчових технологій


Положення про науково-технічну раду Національного університета харчових технологій


Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті харчових технологій


Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в Національному університеті харчових технологій


Положення про регіональний спеціалізований центр «WorldSkills Ukraine» в компетенції «Мехатроніка» в Національному університеті харчових технологій


Положення про порядок проходження документів та організацію процесу захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук