Н У Х Т

Місія, візія, цінності, Концепція освітньої діяльності

Місія університету – формування інноваційного, освітнього і наукового простору для забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації університетської спільноти в процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності; підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здійснення культурно-просвітницької діяльності, утвердження культурних і загальнолюдських цінностей.

Візія університет – інноваційний освітній і науковий центр з високою корпоративною культурою, постійним прагненням досконалості, який формує високоосвічену, національно-свідому особистість, забезпечує її професійне становлення, створює умови для творчої самореалізації, наукового пошуку, міжнародного співробітництва і мобільності.

Спільнота НУХТ

Національний університет харчових технологій – це спільнота науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, співробітників, випускників і друзів університету, які поважають, зберігають і розвивають традиції університету.

Цінності університету

 • Особистість
 • Гуманізм
 • Національна свідомість
 • Професіоналізм
 • Інноваційність
 • Якість
 • Цілісність та неупередженість
 • Партнерство
 • Відповідальність
 • Інтернаціоналізація
 • Довіра
Стратегічний план розвитку НУХТ ДИВИТИСЬ