Н У Х Т

Директор інженерно-технічного інституту

Сергій Іванович <br />Блаженко
Сергій Іванович
Блаженко
доцент, кандидат технічних наук

Інженерна освіта є найважливішою із існуючих галузей знань, яка бере свій початок із періоду зародження людства, від моменту, коли з'явилися перші знаряддя праці та елементарні механізми. Накопичений досвід, знання, вміння в інженерній освіті – запорука якісного навчання та формування сучасного інженера який був, є і буде головним фахівцем на підприємствах різних галузей промисловості.

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім.акад.І.С.Гулого розпочав свою діяльність на початку XX сторіччя з підготовки технічних фахівців для цукрових заводів і випустив за ці десятиліття у професійне життя більше 10000 інженерів та науковців для харчової, фармацевтичної, мікробіологічної, енергетичної та пакувальної галузей промисловості, установ освіти, науково-дослідних підприємств.

Нині в інституті високий рівень навчального процесу, методичних розробок та наукових досліджень забезпечують два академіки, 23 доктори та 103 кандидатів наук, наполегливо та завзято опановують фах за денною та заочною формами навчання близько 1400 студентів.

Підготовка висококваліфікованих фахівців денної і заочної форм навчання з нормативним (на основі ПЗСО) та скороченим (на основі ОКР молодший спеціаліст, ОПС фаховий молодший бакалавр, ОС молодший бакалавр) терміном навчання здійснюється за такими бакалаврськими освітніми програмами:

  • «Прикладна механіка», спеціальність 131 «Прикладна механіка»;
  • «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництвв», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»;
  • «Електротехніка та інформаційні технології», спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
  • «Холодильні техніка та технології», спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»;
  • «Теплоенергетика та енергоефективні технології», спеціальність 144 «Теплоенергетика»;
  • «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки», спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія».

Якісній підготовці майбутніх спеціалістів сприяє співпраця випускових кафедр на провідними підприємствами різних галузей промисловості ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Славутич», ВАТ «Галактон», ЛГЗ «Хортиця», ВАТ «Київхліб», КК «Roshen», КП «Росинка», «Tetra Pack-Alfa Laval Systems» AB тощо, де студенти ознайомлюються із сучасним технологічним та енергетичним обладнанням, проводять лабораторні дослідження, проходять виробничу практику.

Розвиток науково-технічного прогресу, широке використання інформаційних технологій у виробничому процесі, потребує набуття нових навичок майбутніми спеціалістами. Для забезпечення потреб навчального процесу в інституті існує комп'ютерний авторизований центр, у складі якого працюють сім комп'ютерних класів, об'єднаних університетською мережею з доступом до Internet. Всі комп'ютерні класи оснащені найновітнішими системами автоматизованого проектування: графічні пакети – AutoCad, Компас; системи тривимірного проектування – MechanicalDesktop, Autodesk Inventor Professional, Компас 3D, SolidWorks; програми інженерного аналізу та моделювання процесів – Autodesk Multiphysics Simulations, Autodesk CFD, Ansys, Nastran, FlowVision.

Студенти мають можливість займатися науково-дослідною роботою за різними напрямами досліджень, а кращі випускники продовжувати навчання в магістратурі й аспірантурі.

Інститут має тісні міжнародні зв'язки та проводить стажування студентів у відомих університетах: Штудгардському та Берлінському (Німеччина), Білостоцькій політехніці (Польща), Університеті харчових технологій (м. Пловдив, Болгарія), Трансільванському університеті Брашова (Румунія), а також навчальних закладах Італії, Іспанії та Білорусії.

Випускники інституту працюють на підприємствах різних форм власності та державних установах, де обіймають посади керівників (відділів, підприємств), менеджерів проектів, головних інженерів, технічних фахівців, конструкторів, спеціалістів із систем автоматизованого проектування, фахівців із технічного аудиту, викладачів та наукових співробітників.

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім.акад.І.С.Гулого запрошує до свого славного студентського колективу ініціативних і допитливих випускників шкіл, технікумів та коледжів!

 

 
 

Остання зміна: 12 липня 2023