Н У Х Т

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у НУХТ (нова редакція Дивитись

ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті харчових технологій Дивитись

 

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ВСЗЯО

 

План заходів внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти на 2023-2024 н.р.

Затвердження нових редакцій освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та навчальних планів 2023 року

РІШЕННЯ Вченої ради НУХТ з питання «Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання освітніх компонент»

Про Комплексний план заходів з організації вступної кампанії 2023 року

Про проведення локального моніторингу освітніх програм від 23 грудня 2021 року.

Про результати опитування здобувачів вищої освіти від 28 жовтня 2021 року

Про акредитацію освітніх програм у 2021-2022 н.р. від 24 червня 2021 року

План заходів внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти від 24 червня 2021 року

Про результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх програм. Затвердження нових редакцій освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та навчальних планів у 2021 році від 29 квітня 2021 року.

Про реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності університету від 25 березня 2021 року

Про стан підготовки проектів освітніх програм від 24 грудня 2020 року

Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти від 03 вересня 2020 року

Затвердження плану заходів внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти від 25 червня 2020 року