Н У Х Т

Документи на переобрання для працівників НУХТ

Шановні претенденти на заміщення вакантних посад!

Відповідно до Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НУХТ (додаток 1 до наказу № 56 від 24.05.2018 р.) претендент на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника після оголошення конкурсу протягом одного місяця (Положення п.3.5) подає до канцелярії університету такий пакет документів
(Положення п. 3.11.2):

  1. На ім'я ректора університету подається заява про допуск до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади з візою вченого секретаря (додаток 1);
  2. Список наукових праць за весь час роботи, оформлений за встановленою формою (додаток 2);
  3. Анкета – резюме (додаток 3);
  4. Звіт про роботу на посаді науково-педагогічного працівника (додаток 4);
  5. Узагальнена інформація до звіту (додаток 5);
  6. Перспективний план роботи (додаток 6).
  7. Довідка про стан нормативно-методичного забезпечення навчальних дисциплін (додаток 7);
  8. Висновок кафедри про результати обговорення відкритої лекції (заняття);
  9. Відгук декана факультету (директора інституту) про науково-педагогічну роботу;

Вчений секретар Університету перевіряє наявність всіх необхідних докумен­тів та правильність їх оформлення, візує заяву про участь у конкурсі.

Після отримання візи вченого секретаря університету претендент передає заяву та додані до неї документи до відділу документального забезпечення університету (А-320).