Н У Х Т

Документи на переобрання для працівників НУХТ

Шановні претенденти на заміщення вакантних посад!

Відповідно до Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НУХТ (Додаток 1 до наказу №110 від 01.10.2020р.) претендент на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника після оголошення конкурсу протягом одного місяця (Положення п.3.5) подає до відділу документального забезпечення університету такий пакет документів (Положення п. 3.11.2):

 1. Заява на ім’я ректора університету про допуск до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади з візою вченого секретаря (додаток 1);
 2. Список наукових і навчально-методичних праць за звітний період (додаток 2);
 3. Анкета – резюме (додаток 3);
 4. Звіт про роботу на посаді науково-педагогічного працівника (додаток 4);
 5. Узагальнена інформація до звіту (додаток 5);
 6. Перспективний план роботи (додаток 6).
 7. Довідка про стан нормативно-методичного забезпечення навчальних дисциплін (додаток 7);
 8. Висновок кафедри про результати обговорення відкритої лекції (заняття);
 9. Відгук декана факультету (директора інституту) про науково-педагогічну роботу;
 10. Довідка з методичного відділу НМУ про підвищення кваліфікації/стажування за звітний період (додаток 8);
 11. Документ по повну загальну середню освіту, який підтверджує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, який засвідчує рівень вільного володіння першого ступеня або рівень вільного володіння другого ступеня, який видається Національною комісією зі стандартів державної мови (у випадку зміни прізвища додається документ, на підставі якого здійснена його зміна - свідоцтво про одруження, тощо);
 12. Відомості про претендента на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника (подається в електронній формі на електронну адресу: enegoda74@gmail.com) (додаток 9).

Вчений секретар університету перевіряє наявність всіх необхідних документів та правильність їх оформлення, візує заяву про участь у конкурсі.

Після отримання візи вченого секретаря університету, претендент передає заяву та додані до неї документи до відділу документального забезпечення університету (А-320).