Н У Х Т

Документи на переобрання для працівників НУХТ

Шановні претенденти на заміщення вакантних посад!

Відповідно до Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НУХТ (Додаток 1 до наказу №110 від 01.10.2020р.) претендент на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника після оголошення конкурсу протягом одного місяця (Положення п.3.5) подає до відділу документального забезпечення університету такий пакет документів (Положення п. 3.11.2):

 1. Заява на ім’я ректора університету про допуск до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади з візою вченого секретаря (додаток 1);
 2. Список наукових і навчально-методичних праць за звітний період (додаток 2);
 3. Анкета – резюме (додаток 3);
 4. Звіт про роботу на посаді науково-педагогічного працівника (додаток 4);
 5. Узагальнена інформація до звіту (додаток 5);
 6. Перспективний план роботи (додаток 6).
 7. Довідка про стан нормативно-методичного забезпечення навчальних дисциплін (додаток 7);
 8. Висновок кафедри про результати обговорення відкритої лекції (заняття);
 9. Відгук декана факультету (директора інституту) про науково-педагогічну роботу;
 10. Довідка з методичного відділу НМУ про підвищення кваліфікації/стажування за звітний період (додаток 8);
 11. Відомості про претендента на заміщення вакантної посади науково – педагогічного працівника (подається в електронній формі на електронну адресу: enegoda74@gmail.com) (додаток 9).

Вчений секретар університету перевіряє наявність всіх необхідних документів та правильність їх оформлення, візує заяву про участь у конкурсі.

Після отримання візи вченого секретаря університету претендент передає заяву та додані до неї документи до відділу документального забезпечення університету (А-320).