Н У Х Т

Відділ адміністрування університету та відокремлених структурних підрозділів НУХТ з питань ЄДЕБО

Основні завдання:

  1. Супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету та його структурних підрозділів в Єдиній державній базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО);
  2. Організація технічного супроводження процесу формування та ведення в ЄДЕБО обліку даних щодо діяльності Університету та його відокремлених структурних підрозділів;
  3. Проведення збору, обробки, аналізу та підготовки інформації про контингент студентів, кадровий склад, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення для внесення в ЄДЕБО;
  4. Координація замовлення документів про вищу освіту в ЄДЕБО для осіб, що навчаються, та ведення обліку цих документів;
  5. Отримання від навчально-наукових інститутів, факультетів та філій Університету даних про рух контингенту студентів та своєчасне їх оброблення;
  6. Надання у встановленому порядку до МОН України пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти (прийом та випуск).