Н У Х Т

Відділ координації освітньої діяльності університету та навчального комплексу НУХТ

Основні завдання:

  1. Реалізація Концепції освітньої діяльності Університету, контроль за виконанням кафедрами та відокремленими структурними підрозділами законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень Вченої ради та ректорату, наказів та розпоряджень ректора за напрямом діяльності Центру;
  2. Надання методичної та консультаційної підтримки з розроблення та виготовлення документів про вищу освіту;
  3. Організація та проведення спільних засідань, вебінарів по роботі з базою ЄДЕБО, доведення нових нормативно-правових документів та порядку їх узгодженого впровадження в університеті та коледжах;
  4. Розроблення стратегії проведення цілеспрямованої профорієнтаційної, організаційної та інформаційної діяльності серед майбутніх випускників шкіл, коледжів для підвищення іміджу університету та прийому на навчання вступників;
  5. Підготовка та участь в проведенні нарад керівників відокремлених структурних підрозділів.