Н У Х Т

Експлуатаційно-технічний відділ

Відділ є структурним підрозділом університету, який безпосередньо підпорядкований проректору з навчально-виробничої діяльності і розвитку та головному інженеру НУХТ. 

Основні завдання відділу:

  • забезпечення здійснення заходів щодо організації безпечної експлуатації приміщень та споруд університету;
  • планування та організація поточних і капітальних ремонтів приміщень та навчальних корпусів, здійснення заходів щодо ефективного використання матеріальних ресурсів і коштів;
  • розроблення перспективних і річних планів поточного та капітального ремонту приміщень та споруд;
  • організація і проведення паспортизації споруд і обладнання;
  • забезпечення складання та представлення статистичної звітності.

Контакти:

корп. Е, кімн. № 506, 503

Начальник відділу -  , тел. 287-93-54

заступник начальника відділу –  , тел. 287-97-20

інженер з пожежної безпеки –  , тел. 287-97-20