Н У Х Т

Студентський центр патріотичного виховання та культурного розвитку

images
Дикий Володимир Богданович
Директор центру
Контакти:
телефон: (044) 287-96-14
Режим роботи:
9:00-18:00 перерва: 13:00-13:45

 

Студентський центр патріотичного виховання та культурного розвитку є структурним підрозділом університету, що забезпечує координаційне та перспективне планування роботи з керівництвом, студентськими організаціями та студентами, структурними підрозділами навчального закладу та сприяє розвитку і зміцненню корпоративної культури, спрямованої на забезпечення ефективного функціонування Національного університету харчових технологій.

Студентський центр патріотичного виховання та культурного розвитку створено з метою виховання у студентської молоді якостей освіченої, інтелігентної та інтелектуальної особистості, створення умов для її творчого, етичного, естетичного та культурного розвитку.

У своїй діяльності центр керується трудовим законодавством України та нормативними документами Міністерства освіти і науки, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, проректора з науково-педагогічної та виховної роботи.

Центр контролює призначення іменних стипендій, здійснює профілактику порушень та асоціальних проявів у студентському середовищі, координує роботу наставників академічних груп.

Основними функціями та задачами центру є:

  • Поширення культурних зв'язків, пропаганди української та світової культури та іншої діяльності, направленої на зміцнення національного та культурного середовища України.
  • Популяризація українського народного мистецтва, здійснення художньо просвітницької діяльності серед студентів, аспірантів.
  • Проведення нарад та консультацій із педагогічної та психологічної підтримки студентського самоврядування.
  • Організація та проведення благодійних акцій та флешмобів.
  • Контроль за дотриманням державних програм із пропаганди здорового способу життя.
  • Надання методологічної та практичної допомоги структурним підрозділам, громадським організаціям, органам студентського самоврядування в проведенні спортивних та культурно-масових заходів (відзначення державних свят, пам'ятних дат, ювілеїв діячів науки, культури та мистецтв).
  • Сприяння широкому залученню студентів до діяльності органів студентського самоврядування, розвитку активних форм самоврядування.
  • Вивчення проблем студентської молоді і створення необхідних умов діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді.
  • Внесення пропозицій морального і матеріального стимулювання та відзначення кращих працівників і студентів за успіхи та досягнення у виховній роботі, громадському житті університету.