Н У Х Т

Центр метрології та стандартизації

Башта Анатолій Володимирович
Башта Анатолій Володимирович
Директор центру
Контакти: тел. (044) 287-98-05; (044)287-92-39

 

Метрологічна служба університету здійснює свою роботу під методичним керівництвом відомчої метрологічної служби Міністерства освіти і науки України та взаємодіє зі службами стандартизації.

Державний нагляд за метрологічним забезпеченням, здійснювальними роботами, розробкою, станом, використанням і ремонтом засобів вимірювання, додержання метрологічних правил, вимог і норм, а також за метрологічною службою університету здійснює Держстандарт України і Український державний центр стандартизації, метрології та Сертифікації (УкрЦСМС).

 

Структура центру метрології та стандартизації включає:

 • Сектор метрологічного нагляду і ремонту засобів вимірювання
 • Сектор стандартизації і норм контролю

На центр метрології та стандартизації НУХТ покладаються наступні обов'язки:

 1. Реєстрація розроблених НУХТ нормативних документів та збереження контрольних екземплярів.
 2. Організаційно-методичне забезпечення, впровадження та додержання стандартів, технічних умов та керівних документів із стандартизації.
 3. Облік, реєстрація та внесення змін в стандарти, технічні умови, тощо.
 4. Обробка інформації від підрозділів університету про наявність та надходження нових стандартів, про їх зміни (відміну).
 5. Нормоконтроль та облік документації, розробленої в університеті.
 6. Зберігання контрольних екземплярів нормативної документації.
 7. Облік засобів вимірювань, випробувань та контролю, тому числі нестандартизованих засобів вимірювань, методик виконання вимірювань.
 8. Організація та проведення державної повірки засобів вимірювань.
 9. Складання та узгодження з органами Держспоживстандарту графіків державної повірки, планів фінансування робіт по повірці засобів вимірювань та контролю за їх виконанням.
 10. Підготовка заявок відділу матеріально-технічного забезпечення на придбання необхідних матеріалів, запчастин, тощо.
 11. Проведення технічної експертизи представленого до списання обладнання: засобів вимірювань, засобів обчислювальної техніки, тощо, з виданням дефектного акту.
 12. Організація та контроль розробки описуваного обладнання з метою вилучення придатних для подальшого використання вузлів та деталей при ремонті аналогічного обладнання та вилучення вузлів та деталей, що містять у своєму складі дорогоцінні метали та здача їх в комору.