Н У Х Т

Обчислювальний центр інформаційних технологій

Доля Сергій Олександрович
Доля Сергій Олександрович
Директор центру
Контакти:
тел. (044) 287-91-35
email: cit@nuft.edu.ua
кімн. Г-301/1

Обчислювальний центр інформаційних технологій є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій.

Основними завданням Центру є забезпечення факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів і служб Університету технологічною платформою інформатизації навчального процесу на базі інформаційної комп'ютерної мережі Університету та комп'ютерних мультимедійних систем, вирішення задач внутрішньо-університетської інформатизації, роботи в галузі забезпечення інформаційними технологіями і ресурсами навчального процесу, наукової і адміністративно-господарської діяльності університету, міжвузівської діяльності в галузі інформаційних технологій і ресурсів, міжнародної діяльності в галузі інформатизації.

Основними функціями Центру є:

 • розробка механізмів впровадження інформаційних технологій у навчальний процес і інші сфери діяльності університету;
 • перевірка проектів підрозділів Університету у галузі оснащення і впровадження апаратних та програмних засобів інформаційних технологій;
 • сприяння легалізації програмного забезпечення, що використовується в Університеті;
 • виконання робіт по створенню, впровадженню і супроводу інформаційно-комунікаційних технологій з метою інформаційного забезпечення навчального процесу і супроводження діяльності університету;
 • методичний супровід і технічна підтримка застосування комп'ютерної техніки в навчальному процесі на факультетах та кафедрах НУХТ;
 • створення технологічної платформи та технічне забезпечення робіт факультетів і кафедр по створенню та розміщенню в мережі Університету електронних освітніх ресурсів;
 • технологічний і методичний супровід інформаційних систем, включаючи загально-університетську систему дистанційного навчання;
 • подальший розвиток єдиної інформаційної мережі університету і покращення її інтеграції в державні і міжнародні мережі;
 • розробка проектних рішень створення локальних і віддалених комп'ютерних мереж для факультетів, структурних підрозділів і служб Університету;
 • вдосконалення мережевої інфраструктури;
 • розробка і супровід програмно-технічних комплексів інформаційних серверів Університету, організація доступу до збереженої на них інформації з внутрішньої мережі, за необхідності, з мережі Internet, розробка і впровадження засобів розмежування прав доступу до інформації;
 • забезпечення працездатності, експлуатація та вдосконалення апаратно-програмних комплексів загально-університетських комп'ютерних класів;
 • методичне забезпечення і організація системи підвищення кваліфікації викладачів і співробітників Університету в галузі використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі та управлінській діяльності;
 • розробка та технічне супроводження web-сайту Університету;
 • проектування (разом із зацікавленими підрозділами і службами), створення і розвиток автоматизованої інформаційної системи Університету;
 • створення та використання виробничо-ремонтної бази засобів обчислювальної техніки, мережевих комунікацій і комунікаційного обладнання, організація виробництва і ремонту засобів обчислювальної техніки;
 • аналізу і тестування роботи комп'ютерних систем і мереж;
 • оперативна координація діяльності зі структурними підрозділами в інтересах інформатизації навчального процесу та інших видів діяльності Університету, а також робіт, що припускають взаємодію з інформаційно-телекомунікаційною системою Університету.

Структурними підрозділами Центру є:

 • група мережевих технологій та експлуатації інформаційних систем;
 • група прикладного програмного забезпечення;
 • група технічного супроводу комп'ютерної техніки;
 • відділ дистанційного навчання.

Група мережевих технологій та експлуатації інформаційних систем тел. (044) 287-93-28, кімн. Г-302/2
Група технічного супроводу комп'ютерної техніки тел. (044) 287-94-28, кімн. Г-301/1
Диспетчер тел.вн.: 94-28