Н У Х Т

Вступ 2021 - основний

Вступна кампанія на основі повної загальної середньої освіти

На цій сторінці поетапно викладається детальна інформація про вступ на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, що здобули повну загальну середню освіту, можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бакалавра з нормативним строком навчання (на перший курс).

Увага! Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра обов'язково потрібні позитивні результати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Позитивними вважаються результати, які не менші значень мінімальної кількості балів для допуску до участі в конкурсі, встановлених у Інформаційній таблиці 2 до Правил прийому для відповідної освітньої програми (конкурсної пропозиції)..

Дати вступної кампанії

Відбіркові комісії

Реєстрування пільг вступників

Для пільгових категорій вступників існують особливості створення електронних кабінетів. Перед створенням кабінету (або перед поданням першої заяви) вам необхідно звернутись до будь-якого державного закладу вищої освіти з проханням зареєструвати вас в Єдиній державній електронній базі з питань освіти - ЄДЕБО у реєстрі "Особи зі спеціальними умовами вступу".

Під час звернення надайте:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ про освіту;
 • документи, що підтверджують право пільги.

Для різних категорій пільг існують різні вимоги щодо переліку сканкопій документів, що завантажуються до реєстру. Після внесення ваших даних у реєстр в електронному кабінеті вступника ви побачите спеціальну позначку, що вас ідентифіковано як особу зі спеціальними умовами вступу.

Документи, що підтверджують пільги

Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років

Витяг з листа МОН №1/11-4855 від 05.07.2021

... в ЄДЕБО реалізовано модуль «Особи зі спеціальними умовами вступу» в розділі «Фізичні особи» (далі Модуль), завдяки чому вступникам зі спеціальними умовами вступу надано можливість подання електронних заяв.

Відповідно до Порядку подання та розглядузаяв в електронній формі про участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 25червня 2021року № 712, зареєстрованимв Міністерствіюстиції України 29 червня 2021 року за №855/36477, особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2018-2021 років, необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа).

Водночас звертаємо Вашу увагу, що з метою розширення можливостей реєстрації електронних кабінетів та подання заяв вступниками зазначених категорій внесення інформації до Модуля можливе і після реєстрації електронного кабінету та подання заяви на участь у конкурсному відборі.

Додання відповідної категорії, яка дає право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів або на участь у конкурсному відборі в межах квот, можливе або до подання заяви, або для тих заяв, які знаходяться у статусі «Зареєстровано у закладі освіти». У разі, якщо заява знаходиться у статусі «Допущенодо конкурсу», то потрібно анулювати статус (для повернення до попереднього) та додати необхідну категорію. Додання категорії, яка дає право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення можливе до подання заяв, а також для заяв у статусах «Зареєстровано у закладі освіти», «Допущено до конкурсу», «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)». Водночас додання таких типів категорій може здійснюватися, зокрема, і після зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у такому випадку інформація вноситься до Модуля і не додається до заяви.

Наголошуємо, що для внесення інформації до Модуля вступникам не обов’язково звертатись лише до тих закладів, до яких вступник планує подавати заяви. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої (фахової передвищої) освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207, а також внесення до Модуля інформації та сканованих документів, які підтверджують право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі.

Наголошуємо на неприпустимості відмови вступникам у зверненні до консультаційного центру та внесенні відповідної інформації до Модуля з причини неподання заяви на вступ до відповідного закладу вищої (фахової передвищої) освіти. Водночас нагадуємо про необхідність ретельної перевірки документів, які дають право на спеціальні умови на здобуття вищої (фахової передвищої) освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, при внесенні їх до Модуля.

Звертаємо увагу, що реєстрація особистого електронного кабінету вступника на основі документа про вищу освіту (диплом молодшого спеціаліста / бакалавра / спеціаліста / магістра) передбачає наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи, до якої внесено цей документ. У разі відсутності у такого вступника картки фізичної особи в ЄДЕБО (документа у картці) просимо створити картку (додати у картку документ) для можливості реєстрації електронного кабінету.

Нагадуємо, що уразі виявлення запису в Модулі із завантаженими копіями підтверджуючих спеціальні умови документів, які є відмінними від доведеного Міністерством освіти і науки України переліку, вказаного в записі про відповідну категорію спеціальних умов, Технічному адміністратору ЄДЕБО надано право знімати ознаку «Категорію підтверджено» після внесення категорії до заяви, в якій допущено помилку...

Пільговики, іспити на бюджет

Для вступників пільгових категорій, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі і не мають результатів ЗНО, для вступу на місця державного замовлення згідно розкладу у період з 01 по 12 липня проводяться вступні іспити в університеті з предметів, які визначені конкурсними для відкритих "(на бюджет або на контракт)" конкурсних пропозицій.

Прийом заяв та документів від осіб для реалізації прав складати вступні іспити в університеті замість ЗНО при вступі на місця державного замовлення - з 22 червня по 02 липня.

Документи для реєстрації на вступні іспити (потрібно ОСОБИСТО подати/пред'явити):

 1. Заява про допуск до вступних іспитів (бланк заяви видається в університеті);
 2. Документ про повну загальну середню освіту і додаток до нього та їх копії;
 3. За наявності - сертифікат (сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років (та їх копії) з конкурсних предметів;
 4. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу IIІ документу);
 5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2;
 7. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 8. Копія військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
 9. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

 Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

        Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

        Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

 До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.

Оцінювання вступного іспиту з кожного конкурсного предмета проводиться за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати вступних іспитів приймаються у розрахунок конкурсного балу замість відповідних оцінок зовнішнього незалежного оцінювання.

Увага! Реєстрація на вступні іспити не звільняє особу від необхідності подання до закладу освіти заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Реєстрація електронного кабінету вступника

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня і завершується 30 вересня. Рекомендуємо попередньо ознайомитися з цим документом (30.06.2021) або переглянути відео.

Реєстрація здійснюється на сторінці Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ (сторінка доступна лише у період реєстрації електронних кабінетів).

Увага! У разі наявності спеціальних умов участі в конкурсному відборі (пільг) зверніться попередньо з оригіналами документів до закладу вищої або фахової передвищої освіти для внесення їх до Реєстру (дивіться на цій сторінці вкладку "Реєстрування пільг вступників").
Пільговики можуть підтвердити свої спеціальні права на вступ у будь-якому виші

Під час реєстрації електронного кабінету вступник вносить:

- ЛОГІН (адреса електронної пошти) УВАГА! Використання адрес електронної пошти з окремих доменів (наприклад, mail.ru, yandex.ru) в Україні заборонено, використовуйте інші.
- ПАРОЛЬ (Обов'язково запам'ятайте його!)
- Дані одного із своїх сертифікатів ЗНО:

Номер – сім цифр номера сертифіката ЗНО;
Пін – чотири цифри пін-коду сертифіката ЗНО;
Рік отримання – оберіть із випадаючого списку

- Дані документа про повну загальну середню освіту (ПЗСО):

Серія документа про ПЗСО – 2 літери (латиницею);
Номер документа про ПЗСО – 8 цифр;
Середній бал документа про ПЗСО (як обчислити)

Після заповнення форми натисніть кнопку «ЗАРЕЄСТРУВАТИ». У разі успішної реєстрації Ви отримаєте на екрані повідомлення:
На вказану Вами адресу електронної пошти надійде лист для АКТИВАЦІЇ електронного кабінету вступника (не знищуйте цей лист!).

Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний кабінет та здійснити перший вхід до нього.

Зверніть увагу, що після активації електронного кабінету потрібно при вході на сторінку електронного кабінету натискати кнопку «Електронний кабінет», яка розміщена зверху ліворуч на головній сторінці.

Зверніть увагу, що час на активацію кабінету - не більше 1 години.

Помилки при створенні електронного кабінету - відео

Внесення даних вступника до електронного кабінету

Зайдіть до свого електронного кабінету, використовуючи логін і пароль, уведені під час реєстрації електронного кабінету:https://vstup.edbo.gov.ua/

До подання першої електронної заяви до свого електронного кабінету потрібно внести такі дані (рекомендуємо попередньо ознайомитися з цим документом (30.06.2021)):

- Контактний та (за потреби) додатковий номер телефону (у форматі +380(хх)-ххх-хх-хх) - для можливості оперативного зв’язку навчального закладу з вступником.
- Цифрове зображення свого фото для документів розміром 3 × 4 см (дивіться вимоги до цифрового зображення фото).
- Інформацію про сертифікати ЗНО (вибирається у електронному кабінеті вступника).
- Цифрове зображення сторони з оцінками додатка свідоцтва/атестата про ПЗСО (дивіться вимоги до цифрового зображення додатка).
- За наявності довідки, що підтверджує нарахування сільського коефіцієнта - її цифрове зображення (дивіться інформацію про довідку та її цифрове зображення).

Перевірте подану інформацію.

Увага! Після реєстрації у закладі освіти першої заяви, поданої вступником, обрахований середній бал і завантажені документи вважаються підтвердженими і їх зміна або внесення змін стають недоступними ! Остаточна перевірка здійснюється при поданні до закладу освіти оригіналів документів.
Якщо після подання заяви вступник виявив помилки в електронному кабінеті (неправильно розрахований середній бал, завантаження неправильної
скан-копії документа та інші дані), то для їх виправлення вступнику потрібно звернутися до приймальної комісії кожного закладу вищої освіти, куди були подані електронні заяви.

Контакти наших відбіркових комісій.

Для вступників пільгових категорій для реалізації права на вступ за квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) перед поданням заяви в електронній формі потрібно особисто подати підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти (дивіться на цій сторінці вкладку "Реєстрування пільг вступників").

Подання заяви до закладу освіти

 

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЗВО.

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

Дозволяється подати не більше 5 заяв на бюджет та не більше 30 заяв на контракт.

Якщо після подання заяви вступник виявив помилки в електронному кабінеті (неправильно розрахований середній бал, завантаження іншого документа замість скан-копії свідоцтва та інші дані), то для їх виправлення йому потрібно звернутися до Приймальної комісії.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання з 14 липня до 1800 23 липня* включно подають заяви тільки в електронній формі (https://vstup.edbo.gov.ua/).

* Увага! Термін подачі документів для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів**, закінчується о 18.00 годині 16 липня.

** Термін подачі документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, складених у період з 01 по 13 липня, закінчується о 18:00 23 липня.

Для реалізації права на вступ за співбесідою вступники можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки з 14 липня до 18:00 16 липня.

Для реалізації права на вступ за квотою-1 вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти (дивіться на цій сторінці у вкладці "Реєстрування пільг вступників").

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі, подають заяви тільки у паперовій формі у таких випадках:

- для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років), співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до цих Умов;

- для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;

- за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

- у разі подання іноземного документа про освіту;

- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

- у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

- для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом дев’ятим підпункту 1 пункту 7 розділу VII Умов прийому;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях. Кількість поданих заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не більше 30.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у порядку, визначеному законодавством.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база) в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності спеціальних умов фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

Статуси електронних заяв

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися внаслідок обробки заяви приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ці зміни будуть відображатись в електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
 
 • «Зареєстровано в ЄДЕБО» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;
 • «Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі.
 • «Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки для навчання за державним та регіональним замовленням;
 • «Допущено до конкурсу (контракт)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у таких випадках:
   • вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;
   • вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;
   • вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Рекомендовано до зарахування» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Виключено зі списку рекомендованих» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (контракт)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;
 • «Включено до наказу» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти;
 • «Відраховано» - вступника відраховано із закладу або скасовано його зарахування.

Пільговики, співбесіда

Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у тому числі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Прийом заяв та документів від осіб для реалізації прав складати співбесіди в університеті замість ЗНО при вступі на місця державного замовлення - з 14 липня по 180016 липня. Вступники можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки з 14 липня до 18:00 16 липня. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

Співбесіди з предметів проводяться згідно розкладу у період з 17 по 19 липня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди – не пізніше 1200 20 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 23 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня.

Вимоги до зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії університету, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 23 липня.

Пільговики, іспити на контракт

Для вступників пільгових категорій, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі і не мають результатів ЗНО, для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно розкладу у період з 13 по 22 серпня проводяться додаткові сесії вступних іспитів в університеті з предметів.

Прийом заяв та документів від осіб для реалізації прав складати вступні іспити в університеті замість ЗНО під час додаткової сесії - з 14 липня по 18:00 16 липня.

Документи для реєстрації на вступні іспити (потрібно ОСОБИСТО подати/пред'явити):

 1. Заява про допуск до вступних іспитів (бланк заяви видається в університеті);
 2. Документ про повну загальну середню освіту і додаток до нього та їх копії;
 3. За наявності - сертифікат (сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років (та їх копії) з конкурсних предметів;
 4. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу IIІ документу);
 5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2;
 7. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 8. Копія військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
 9. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

 Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

        Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

        Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

 До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.

Оцінювання вступного іспиту з кожного конкурсного предмета проводиться за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати вступних іспитів приймаються у розрахунок конкурсного балу замість відповідних оцінок зовнішнього незалежного оцінювання.

Формула для обчислення конкурсного бала

Конкурсний бал при вступі в НУХТ обчислюється за формулою:

КБ = (К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * МЛ + К6 * ОУ) * РК * ГК * СК

 де К1, К2, К3, К4, К5, К6 - невід’ємні вагові коефіцієнти, що встановлюються закладом вищої освіти (див. Інформаційну таблицю 2) з точністю до 0,01;

П1, П2, П3 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів (за шкалою 100-200);

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (перевідна таблиця);

МЛ – оцінка за мотиваційний лист;

ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

РК - регіональний коефіцієнт (для Києва РК = 1);

ГК - галузевий коефіцієнт (ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках);

СК - сільський коефіцієнт (СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та спеціальностей галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»); 1,00 - в інших випадках).

Розрахунок конкурсного бала

 

Прохідні бали

Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування.
Прохідний бал визначається після завершення прийому заяв та складання всіма вступниками на спеціальність (освітню програму) вступних випробувань.

Минулорічна інформація - тут

Конкурсна ситуація

Про алгоритм розподілу бюджетних місць

МІСЦЕ ЙДЕ ЗА ВСТУПНИКОМ

 • Держава визначає кількість місць державного замовлення для певної спеціальності (галузі знань);
 • Заклад вищої освіти визначає для себе максимальну кількість місць державного замовлення для певної спеціальності;
 • Вступники встановлюють пріоритети своїх заяв;
 • Зарахування на місця державного замовлення відбувається за загальнодержавним конкурсом.

Відео 2021 року:

 

Відео 2018 року:

О. Шаров - про алгоритм адресного розміщення (частина 1):

 

О. Шаров - про алгоритм адресного розміщення (частина 2):

 

О. Шаров - про алгоритм адресного розміщення (частина 3):

 

О. Шаров - про алгоритм адресного розміщення (частина 4):

 

Відео 2016 року:

Рейтинові списки

Списки рекомендованих

Дії вступників для зарахування

Вступники, що складали співбесіди, для зарахування на навчання на місця державного замовлення, зобов’язані не пізніше 1000 23 липня визначитись з обранням  закладу вищої освіти, спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з зазначеним вище переліком, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 23 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 лирпня.

Рейтингові списки вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 28 липня.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій закладів вищої освіти, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.

Вступники, рекомендовані до зарахування на місця державного чи регіонального замовлення, в період  з 28 липня до 02 серпня 2021 року зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до відповідної відбіркової комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників - які повинні мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії НУХТ, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО у період з 28 липня до 02 серпня 2021 року. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті, вона має бути не пізніше 02 серпня. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. Лист з документами надсилати на адресу: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68, відбіркова комісія навчального підрозділу (замість слів "навчального підрозділу" написати назву свого навчального підрозділу звідси).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відповідної відбіркової комісії у період з 28 липня до 02 серпня 2021 року. Дату подання документів визначають за часом надсилання листа поштового сервісу, вона має бути не пізніше 02 серпня. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.      Про кваліфікований електронний підпис

Увага! Вступники, рекомендовані для зарахування на місця державного та регіонального замовлення і які ДОДАТКОВО бажають прийняти участь у конкурсі на інші спеціальності за кошти фізичних та юридичних осіб, повинні зробити відповідне підтвердження у власному електронному кабінеті для відповідної заяви або подати до своєї відбіркової комісії відповідну паперову заяву про своє бажання у довільній формі:

Для укладання Договору про навчання вступника, який є неповнолітньою особою, батьки (один з батьків) повинні мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору) потрібно виконати всі ті ж дії, що викладені вище, але в терміни з 10 серпня до 13 серпня 2021 року.

Зарахування на навчання на місця державного замовлення на денну та заочну форму навчання відбувається  09 серпня.

Зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 17 серпня;

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб -  не пізніше 19 серпня.

Другий етап вступної кампанії для зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (які пропустили перший етап вступної кампанії) - з 16 по 27 вересня.

Подача оригіналів документів для зарахування

Вступники, рекомендовані до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до відповідної відбіркової комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників - які повинні мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО у визначені терміни. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. Лист з документами надсилати на адресу: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68, відбіркова комісія навчального підрозділу (замість слів "навчального підрозділу" написати назву свого навчального підрозділу звідси).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відповідної відбіркової комісії у визначені терміни. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Для укладання Договору про навчання вступника, який є неповнолітньою особою, батьки (один з батьків) повинні мати при собі Паспорт та Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 З питаннями - звертайтесь до своєї відбіркової комісії

Ми працюємо так

Як нас знайти

Про кваліфікований електронний підпис

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Перелік документів для зарахування

Для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра особи, що здобули повну загальну середню освіту, особисто пред'являють та подають до приймальної комісії такі документи:

 1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (бланк заяви формується в університеті);
 2. Документ про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
 3. Сертифікат (сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років з конкурсних предметів;
 4. Медична довідка за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
 5. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу IIІ цього документу);
 6. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 7. Договір про навчання у Національному університеті харчових технологій (укладається з кожним вступником (або його представником - для неповнолітніх вступників));
 8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 (для осіб, які мають таке право);
 9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (для осіб, які мають таке право);
 10. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 11. Копія військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
 12. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 17 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду приймальною комісією не приймаються.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Списки зарахованих

про початок навчання

Вартість навчання та реквізити для оплати

Плата за навчання, курси, дипломи, студентські квитки та залікові книжки:

Плата за гуртожиток, фізкультурно-оздоровчі послуги, послуги їдальні, РВЦ:

Отримувач: НУХТ
код ЄДРПОУ 02070938
UA958201720313201002201013768
в ДКСУ, м. Київ


У квитанції вказувати відповідне призначення платежу, назву інституту/факультету, а також повністю прізвище, ім'я та по батькові студента. У разі виникнення питання (у першокурсників) із номером групи - пишіть перша.

Скановану чи фотокопію квитанції надіслати на електронну адресу відповідного навчального підрозділу.

Вартість навчання
Отримувач: НУХТ
код ЄДРПОУ 02070938
UA238201720313271002202013768
в ДКСУ, м. Київ


Призначення платежу – «За гуртожиток». У квитанції вказувати назву інституту/факультету, а також повністю прізвище, ім'я та по батькові студента.

Вартість проживання

Контакти бухгалтерії

Остання зміна: 09 серпня 2021

Особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі – ОКР) молодшого спеціаліста чи освітній ступінь (далі - ОС) молодшого бакалавра з відповідної чи іншої спеціальності, а також особи, що здобули ОКР бакалавра, спеціаліста чи ОС магістра іншої спеціальності, можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим строком навчання (на перший курс зі скороченим терміном навчання, або на старші курси з нормативним терміном навчання).

Увага! Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання обов'язково потрібні позитивні результати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років та позитивний результат фахового вступного випробування. Позитивними вважаються результати, які не менші значень, встановлених у Інформаційній таблиці 3 до Правил прийому для відповідної освітньої спеціальності / освітньої програми.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста чи ОС молодшого бакалавра, можуть зараховуватись за державним замовленням (на перший курс зі скороченим терміном навчання) лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, яким надається особлива підтримка (Інформаційна таблиця 5  Правил прийому).

Дати вступної кампанії

Відбіркові комісії

 

Реєстрування пільг вступників

Для пільгових категорій вступників існують особливості створення електронних кабінетів. Перед створенням кабінету (або перед поданням першої заяви) вам необхідно звернутись до будь-якого державного закладу вищої освіти з проханням зареєструвати вас в Єдиній державній електронній базі з питань освіти - ЄДЕБО у реєстрі "Особи зі спеціальними умовами вступу".

Під час звернення надайте:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ про освіту;
 • документи, що підтверджують право пільги.

Для різних категорій пільг існують різні вимоги щодо переліку сканкопій документів, що завантажуються до реєстру. Після внесення ваших даних у реєстр в електронному кабінеті вступника ви побачите спеціальну позначку, що вас ідентифіковано як особу зі спеціальними умовами вступу.

Документи, що підтверджують пільги

Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років

Витяг з листа МОН №1/11-4855 від 05.07.2021

... в ЄДЕБО реалізовано модуль «Особи зі спеціальними умовами вступу» в розділі «Фізичні особи» (далі Модуль), завдяки чому вступникам зі спеціальними умовами вступу надано можливість подання електронних заяв.

Відповідно до Порядку подання та розглядузаяв в електронній формі про участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 25червня 2021року № 712, зареєстрованимв Міністерствіюстиції України 29 червня 2021 року за №855/36477, особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2018-2021 років, необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа).

Водночас звертаємо Вашу увагу, що з метою розширення можливостей реєстрації електронних кабінетів та подання заяв вступниками зазначених категорій внесення інформації до Модуля можливе і після реєстрації електронного кабінету та подання заяви на участь у конкурсному відборі.

Додання відповідної категорії, яка дає право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів або на участь у конкурсному відборі в межах квот, можливе або до подання заяви, або для тих заяв, які знаходяться у статусі «Зареєстровано у закладі освіти». У разі, якщо заява знаходиться у статусі «Допущенодо конкурсу», то потрібно анулювати статус (для повернення до попереднього) та додати необхідну категорію. Додання категорії, яка дає право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення можливе до подання заяв, а також для заяв у статусах «Зареєстровано у закладі освіти», «Допущено до конкурсу», «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)». Водночас додання таких типів категорій може здійснюватися, зокрема, і після зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у такому випадку інформація вноситься до Модуля і не додається до заяви.

Наголошуємо, що для внесення інформації до Модуля вступникам не обов’язково звертатись лише до тих закладів, до яких вступник планує подавати заяви. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої (фахової передвищої) освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207, а також внесення до Модуля інформації та сканованих документів, які підтверджують право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі.

Наголошуємо на неприпустимості відмови вступникам у зверненні до консультаційного центру та внесенні відповідної інформації до Модуля з причини неподання заяви на вступ до відповідного закладу вищої (фахової передвищої) освіти. Водночас нагадуємо про необхідність ретельної перевірки документів, які дають право на спеціальні умови на здобуття вищої (фахової передвищої) освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, при внесенні їх до Модуля.

Звертаємо увагу, що реєстрація особистого електронного кабінету вступника на основі документа про вищу освіту (диплом молодшого спеціаліста / бакалавра / спеціаліста / магістра) передбачає наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи, до якої внесено цей документ. У разі відсутності у такого вступника картки фізичної особи в ЄДЕБО (документа у картці) просимо створити картку (додати у картку документ) для можливості реєстрації електронного кабінету.

Нагадуємо, що уразі виявлення запису в Модулі із завантаженими копіями підтверджуючих спеціальні умови документів, які є відмінними від доведеного Міністерством освіти і науки України переліку, вказаного в записі про відповідну категорію спеціальних умов, Технічному адміністратору ЄДЕБО надано право знімати ознаку «Категорію підтверджено» після внесення категорії до заяви, в якій допущено помилку...

Реєстрація електронного кабінету вступника

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня і завершується 30 вересня. Рекомендуємо попередньо ознайомитися з цим документом (30.06.2021), або переглянути відео.

Реєстрація здійснюється на сторінці Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ (сторінка доступна лише у період реєстрації електронних кабінетів).

Увага! У разі наявності спеціальних умов участі в конкурсному відборі (пільг) зверніться попередньо з оригіналами документів до закладу вищої або фахової передвищої освіти для внесення їх до Реєстру (можна і до і після 14 липня, але до подання першої заяви).

Під час реєстрації електронного кабінету вступник вносить:

- ЛОГІН (адреса електронної пошти) УВАГА! Використання адрес електронної пошти з окремих доменів (наприклад, mail.ru, yandex.ru) в Україні заборонено, використовуйте інші.
- ПАРОЛЬ (Обов'язково запам'ятайте його!)
- Дані одного із своїх сертифікатів ЗНО:

Номер – 7 цифр номера сертифіката ЗНО;
Пін – 4 цифри пін-коду сертифіката ЗНО;
Рік отримання – оберіть із випадаючого списку

- Дані документа про освіту (диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра):

Серія документа документа про освітудві літери (латиницею) або для сформованих в ЄДЕБО - одна літера та дві цифри;
Номер д
окумента про освіту - 8 цифр або для сформованих в ЄДЕБО - 6 цифр.

Після заповнення форми натисніть кнопку «ЗАРЕЄСТРУВАТИ».

У разі успішної реєстрації Ви на вказану Вами адресу електронної пошти надійде лист для АКТИВАЦІЇ електронного кабінету вступника (не знищуйте цей лист!).

Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний кабінет та здійснити перший вхід до нього.

Зверніть увагу, що час на активацію кабінету - не більше 1 години.

Помилки при створенні електронного кабінету - відео

Внесення даних вступника до електронного кабінету

Зайдіть до свого електронного кабінету, використовуючи логін і пароль, уведені під час реєстрації електронного кабінету:https://vstup.edbo.gov.ua/

До подання першої електронної заяви до свого електронного кабінету потрібно внести такі дані (рекомендуємо попередньо ознайомитися з цим документом (30.06.2021)):

- Контактний та додатковий (за потреби) номер телефону (у форматі +380(хх)-ххх-хх-хх) - для можливості оперативного зв’язку навчального закладу з вступником.
- Цифрове зображення свого фото для документів розміром 3 × 4 см (дивіться вимоги до цифрового зображення фото).
- Інформацію про сертифікати ЗНО (вибирається у електронному кабінеті вступника).
- Цифрове зображення всіх сторінок додатка до документа про освіту (дивіться вимоги до цифрового зображення додатка).

Перевірте достовірність завантаженої інформації щодо результатів ЗНО.
У
разі виявлення невідповідності - зверніться до ПІДТРИМКИ електронного кабінету вступника.

ПІДТРИМКА електронного кабінету вступника:

- консультаційні телефони: (044) 290-18-13, (067) 551-24-74, (093) 342-38-63, (095) 281-13-54;
-
електронна пошта: vstup@inforesurs.gov.ua;
- на сайті Інформативні матеріали, Відеороз`яснення, Запитання-відповіді, Умови прийому тощо.

Подання електронної заяви на участь у конкурсі

Відбіркові комісії

Увага! За електронною поштовою скринькою pk_nuft@ukr.net прийом заяв та документів НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ!
Тримайте зв'язок з вашою відбірковою комісією!

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутої вищої освіти подають заяви:

- тільки в електронній формі, крім визначених тут випадків;

- тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для іноземців відповідно до Умов прийому;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства;
у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Кількість заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не більше 30.

Подання електронної заяви на участь у конкурсі здійснюється вступником через особистий електронний кабінет на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

Прийом заяв та документів здійснюємо з 14 по 23 липня.

Для подання заяви вступник у своєму електронному кабінеті обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність (у разі її використання) заяви для участі у конкурcному відборі.

У таблиці «Знайдені конкурсні пропозиції»:
-
після перегляду знайденої інформації натисніть в обраній пропозиції на посилання у колонці «Назва пропозиції» для відкриття переліку вступних випробувань та конкурсних показників. Ваші предмети ЗНО повинні відповідати вказаним у переліку;
-
для вибору пропозиції встановіть позначку у першій колонці таблиці;
-
для продовження формування заяви натисніть «+ ПОДАТИ ЗАЯВУ».

Оберіть інші параметри заяви:
Участь в конкурсі за джерелами фінансування встановіть позначку у відповідному полі;
Освітній ступінь (рівень) за бюджетні кошти встановіть позначку у відповідному полі;
Результати ЗНО оберіть з даних вашого сертифікату. По черзі зробіть вибір результатів за технологією ЗНО.

Після вибору всіх сертифікатів ЗНО натисніть на кнопку «Подати заяву».

Подані вступником дані перевіряються в ЄДЕБО.

Певна дата фахового вступного випробування буде призначена відбірковою комісією кожному вступнику після реєстрації його заяви про участь у конкурсному відборі. Інформація знаходиться у електронному кабінеті вступника у розділі "Подані заяви", у вкладці "Загальна інформація", у частині "Час та місце проведення творчого конкурсу/творчого заліку/вступного іспиту".
Також розподіл вступників на вступні випробування може бути оприлюднений ближче до екзаменів. Відтермінування призначення дат пов'язано із перерозподілом учасників випробувань по аудиторіях по кількості під час карантину.

Відбіркові комісії

Відео про подання заяви:

Телефон для загальних довідок по вступу: (+38044) 287-96-36; e-mail: pk_nuft@ukr.net

Увага! За електронною поштовою скринькою pk_nuft@ukr.net прийом заяв та документів НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ!
Тримайте зв'язок з вашою відбірковою комісією!

Статуси електронних заяв

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися внаслідок обробки заяви приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ці зміни будуть відображатись в електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
 
 • «Зареєстровано в ЄДЕБО» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;
 • «Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі.
 • «Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки для навчання за державним та регіональним замовленням;
 • «Допущено до конкурсу (контракт)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у таких випадках:
   • вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;
   • вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;
   • вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Рекомендовано до зарахування» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Виключено зі списку рекомендованих» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (контракт)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;
 • «Включено до наказу» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти;
 • «Відраховано» - вступника відраховано із закладу або скасовано його зарахування.

Вступні випробування

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом з 24 по 30 липня відповідно до програм вступних випробувань.

Для вступників пільгових категорій, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі і не мають результатів ЗНО, для участі у конкурсі згідно з розкладом проводяться вступні іспити в унівнрситеті з конкурсних предметів замість ЗНО.

Певна дата фахового вступного випробування буде призначена відбірковою комісією кожному вступнику після реєстрації його заяви про участь у конкурсному відборі.

Приклад повідомлення у електронному кабінеті вступника:

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 12:00 наступного робочого дня приймальної комісії.

Позитивним вважається результат фахового вступного випробування не менший за 125 балів.

Консультації та вступні випробування

 

Проведення консультацій перед вступним випробуванням відбудеться згідно розкладу.

Дати проведення вступних випробувань дивіться у своєму електронному кабінеті.

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

Результати випробувань

Конкурсний бал

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра а також на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів);

П3 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються закладом вищої освіти на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Мінімальна кількість балів оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів для допуску до участі в конкурсі для цієї категорії вступників зазначена у Інформаційній таблиці 2.

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 01 вересня.

Конкурсна ситуація

Прохідні бали

Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування.
Прохідний бал визначається приймальною комісією після завершення прийому заяв та складання всіма вступниками на спеціальність (освітню програму) вступних випробувань.

Рейтинові списки

Списки рекомендованих

Дії вступників для зарахування

Рейтингові списки вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 31 липня.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій закладів вищої освіти, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.

Вступники, рекомендовані до зарахування на місця державного чи регіонального замовлення, в період з 31 липня до 05 серпня 2021 року зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до відповідної відбіркової комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників - які повинні мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії НУХТ, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО у період з 31 липня до 05 серпня 2021 року. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті, вона має бути не пізніше 05 серпня. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. Лист з документами надсилати на адресу: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68, відбіркова комісія навчального підрозділу (замість слів "навчального підрозділу" написати назву свого навчального підрозділу звідси).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відповідної відбіркової комісії у період з 31 липня до 05 серпня. Дату подання документів визначають за часом надсилання листа поштового сервісу, вона має бути не пізніше 05 серпня. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.    Про кваліфікований електронний підпис

Увага! Вступники, рекомендовані для зарахування на місця державного та регіонального замовлення і які ДОДАТКОВО бажають прийняти участь у конкурсі на інші спеціальності за кошти фізичних та юридичних осіб, повинні зробити відповідне підтвердження у власному електронному кабінеті для відповідної заяви або подати до своєї відбіркової комісії відповідну паперову заяву про своє бажання у довільній формі.

Для укладання Договору про навчання вступника, який є неповнолітньою особою, батьки (один з батьків) повинні мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору) потрібно виконати всі ті ж дії, що викладені вище, але в терміни з 05 серпня до 11 серпня 2021 року.

Зарахування на навчання на місця державного замовлення на денну та заочну форму навчання відбувається  09 серпня.

Зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 11 серпня;

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб -  не пізніше 13 серпня.

Другий етап вступної кампанії для зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (які пропустили перший етап вступної кампанії) - з 16 по 24 вересня.

Подача оригіналів документів для зарахування

Вступники, рекомендовані до зарахування на місця державного чи регіонального замовлення, в період з 31 липня до 5 серпня 2021 року зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до відповідної відбіркової комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників - які повинні мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО у визначені терміни. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. Лист з документами надсилати на адресу: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68, відбіркова комісія навчального підрозділу (замість слів "навчального підрозділу" написати назву свого навчального підрозділу звідси).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відповідної відбіркової комісії у визначені терміни. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Для укладання Договору про навчання вступника, який є неповнолітньою особою, батьки (один з батьків) повинні мати при собі Паспорт та Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

З питаннями - звертайтесь до своєї відбіркової комісії

Ми працюємо так

Як нас знайти

Про кваліфікований електронний підпис

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Документи для вступу

Для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра особи, що здобули вищу освіту за рівнем/ступенем молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра (іншої спеціальності), особисто пред'являють та подають до приймальної комісії такі документи:

 1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (подається в електронному вигляді);
 2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), і додаток до нього;
 3. Сертифікат (сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років.
 4. Медична довідка за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
 5. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;
 6. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 7. Договір про навчання у Національному університеті харчових технологій (укладається з кожним вступником (або його представником - для неповнолітніх вступників));
 8. Копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
 9. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 10. Копія військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
 11. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Списки зарахованих

про початок навчання

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Остання зміна: 11 серпня 2021

Відбіркові комісії

2021 рік

Потенційні вступники звертаються до відбіркових комісій (див. нижче на цій сторінці вкладку Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах) для реєстрації на складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови в термін з 11 травня до 1800 03 червня 2021 року. Інформація про реєстрування на ЄВІ детально описана у вкладці Процедура реєстрації на ЄВІ - детальний опис.

Увага! Реєстрація на ЄВІ не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Подання електронної заяви на участь у конкурсному відборі здійснюється вступником у визначені терміни через особистий електронний кабінет на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (сайт працюватиме з 01 липня)

Для участі у конкурсі для зарахування на навчання в НУХТ за освітнім ступенем магістра вступники обов'язково подають результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 2020 або 2021 року у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі - ЄВІ) та мають скласти фахове вступне випробування.

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які передбачають складання єдиного вступного іспиту, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти.

Звертаємо вашу увагу, що під час карантину дирекції і деканати навчальних підрозділів не приймають відвідувачів, приймальна і відбіркові комісії працюють дистанційно і можуть не відповідати на дзвінки по вказаних телефонах з кодом +38044. Для зв'язку користуйтесь електронним листуванням на вказані електронні поштові скриньки.

Дати вступної кампанії

Відбіркові комісії

Інфографіка

Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах

для реєстрації на ЄВІ на період з 11 травня по 03 червня:

Навчально‑науковий інженерно‑технічний інститут ім.акад. І.С.Гулого:

На спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика» реєстрація здійснюється дирекцією навчально–наукового інженерно–технічного інституту ім.акад. І.С.Гулого. Адреса для денної форми навчання: вул. Володимирська, 68, корпус "А" кімната А–303, телефон (+38044) 287–97–70; адреса для заочної форми навчання: вул. Володимирська, 70, корпус «Б» кімната Б-411, телефон (+38044) 287-92-22; e-mail: nniti@ukr.net

Навчально–науковий інститут харчових технологій:

На спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» та 181 «Харчові технології» (на усі освітні програми окрім освітніх програм «Технології аюрведичних харчових продуктів» та «Технології в ресторанному господарстві») реєстрація здійснюється в дирекції Навчально-наукового інституту харчових технологій. Адреса: вул. Володимирська, 72, корпус "Ж", третій поверх, кімната Ж–316, телефон (+38044) 287–97–82; e-mail: nniht_abit@ukr.net

Навчально–науковий інститут економіки і управління:

На спеціальності 051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства», 061 «Журналістика» освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю», 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» освітні програми «Менеджмент і адміністрування», «Менеджмент персоналу», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 292 «Міжнародні економічні відносини» освітня програма «Міжнародна економіка» реєстрація здійснюється в дирекції Навчально–наукового інституту економіки і управління. Адреса: вул. Володимирська, 68, корпус "В" (прохід через корпус "А"), другий поверх, кімната В–203, телефони для довідок: (+38044) 287–90–31; e-mail: nnieiu@gmail.com

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем:

На спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології» реєстрація здійснюється в деканаті факультету автоматизації і комп’ютерних систем. Адреса:  вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А–430, телефони для довідок: (+38) 096-666-78-51, (+38044) 287–94–40; e-mail: aks_vstup@ukr.net

Факультет біотехнології та екологічного контролю:

На спеціальності 101 «Екологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» реєстрація здійснюється в деканаті факультету біотехнології та екологічного контролю. Адреса: вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А–442, телефон для довідок (+38044) 287–91–23); e-mail: btec.nuft@gmail.com

Факультет готельно–ресторанного та туристичного бізнесу:

На спеціальності 181 «Харчові технології» (освітні програми «Технології аюрведичних харчових продуктів» та «Технології в ресторанному господарстві»), 241 «Готельно‑ресторанна справа» та 242 «Туризм» реєстрація здійснюється в деканаті факультету готельно‑ресторанного та туристичного бізнесу. Адреса: вул. Володимирська, 68, корпус "З" (прохід через корпус "А"), третій поверх, кімната З‑1, телефон для довідок (+38044) 287‑94‑95; e-mail: grtb_pk@ukr.net

Процедура реєстрації на ЄВІ - інфографіка

За матеріалами сайту УЦОЯО

Процедура реєстрації на ЄВІ - детальний опис

Увага! Якщо особа бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та за іншими визначеними спеціальностями, вона реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) триватиме до 18:00 3 червня включно і відбуватиметься повністю онлайн.

Для здійснення процедури онлайн-реєстрації та отримання екзаменаційного листка учасника ЄВІ особа має надіслати електронний лист на офіційну електронну скриньку відбіркової комісії відповідного навчального підрозділу НУХТ (див. на цій сторінці розділ "Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах").

У темі листа слід обов’язково зазначити: "ЄВІ" і прізвище ім'я та по батькові вступника.

У тексті листа слід зазначити:
прізвище, ім’я та по батькові вступника (повністю);
реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);
номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;
іноземну мову, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);
перелік доданих до листа документів.

До листа слід додати скановані копії (фотокопії) необхідних документів:
заповненої та підписаної заяви-анкети (далі - Анкета) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (для заповнення і формування бланку заяви рекомендуємо заздалегідь скористатися спеціальним сервісом на сайті університету, роздрукувати отриманий бланк заяви, у відповідних графах проставити свій особистий підпис, проставити позначки у нижній частині заяви відповідно документів, що додаються, відсканувати/сфотографувати заяву);
паспорта (тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, потрібно додати тип документа «РНОКПП», вказавши серію (за наявності) та номер паспорта);
документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (тільки для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку особи, розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117);
медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о (тільки для осіб, які за станом здоров’я звільняються від проходження ЄВІ або для яких необхідно створити особливі умови для проходження вступного випробування).

Файли зображень документів та заяви мають бути збережені у форматі jpg, jpeg, gif, png або pdf.
Файл фото має містити зображення тільки одного фото розміром 3 × 4 см (354 × 472 пікс.) - у форматі jpg, jpeg, gif або png. Якщо ваш пристрій зберігає файли у форматі heic, то для їх перетворення у формат jpg спробуйте скористатися цим стороннім сервісом.
Перед створенням цифрової копії фотокартки - ознайомтесь з можливими правильними і неправильними прикладами.
Перед надсиланням перевірте, що завантажувані зображення є чіткими, правильними і повними. За потреби редагування зображень - спробуйте скористатися цим стороннім сервісом.

Реєстрацію здійснюють члени відбіркової комісії відповідного навчального підрозділу Національного університету харчових технологій (див. на цій сторінці розділ "Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах").

Після оформлення екзаменаційного листка представник приймальної комісії надсилає скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в Анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка (у тому числі наявність чіткого фото, печатки приймальної комісії та прізвища і підпису особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка), та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.
Якщо помилок немає – вступник має у відповідь надіслати електронний лист з підтвердженням правильності оформлення.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку за рахунок отримувача, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінюванні якості освіти створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Після отримання екзаменаційного листа вступник має отримати і роздрукувати запрошення-перепустку на ЄВІ на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄВІ»). Доступ до кабінету учасника ЄВІ здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:
надання вступником недостовірної інформації;
подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
необхідності створення особі для складання вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

Увага! Реєстрація на ЄВІ не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Телефон для довідок по вступу: (+38044) 287-96-36; e-mail: pk_nuft@ukr.net

Списки зареєстрованих на ЄВІ

ЄВІ - основна сесія

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) — форма вступного випробування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
Матеріали для підготовки розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) в розділі Матеріали ЄВІ/ЄФВВ 2021 року. Перед усім, це програми, на основі яких укладатимуть тестові завдання і характеристики тестів, де подано кількість та типи завдань, час, відведений на їх виконання. Також майбутні учасники випробувань можуть ознайомитися із тестами минулих років.

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови30 червня 2021 року.

Для допуску до пункту тестування (складання ЄВІ) вступник має своєчасно до нього прибути і особисто пред’явити:

1) екзаменаційний листок;

2) документ, що посвідчує особу (серія та номер якого вказані в екзаменаційному листку);

3) запрошення-перепустку, що розміщена на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄВІ», створеній на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Додаткова сесія ЄВІ

За матеріалами сайту УЦОЯО

Наказом Міністерства освіти і науки України передбачено проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

У 2021 році додаткова сесія ЄВІ відбудеться 13 липня, ЄФВВ – 14 липня. 

Участь у додатковій сесії ЄФВВ/ЄВІ можуть взяти вступники, які:

 • брали участь в основній сесії, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;
 • брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;
 • не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути.

Вступники мають подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву для участі в додатковій сесії. Учасники, які не з’явилися для участі в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, разом із заявою подають документ, який підтверджує причину неявки.

Учасники, які брали участь в основній сесії, але стосовно них було порушення процедури, подають заяву до регламентної комісії регіонального центру в день проведення вступних випробувань.

Особи, які не змогли завершити виконання роботи, або не з’явилися для участі в основній сесії подають заяву протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ.

У разі неявки на основну сесію через хворобу  до регіонального центру разом із заявою необхідно подати – один із документів, зазначених в абзацах 2 – 5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України.

Рішення про допуск вступника до участі в додатковій сесії ухвалюється регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Особа може оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до участі в додатковій сесії, прийняте щодо неї, способом подання заяви до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти не пізніше ніж через три робочі дні з моменту розміщення на сайті відповідного регіонального центру рішення регламентної комісії, що оскаржується.

Додаткову сесію ЄВІ/ЄФВВ буде проведено в містах, де розташовані регіональні центри оцінювання якості освіти.

Іноземна мова - вступне випробування в університеті

Замість єдиного вступного іспиту (ЄВІ) вступне випробування з іноземної мови в університеті проводиться тільки для таких категорій вступників:

- осіб, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
- осіб, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101–0104, 0201–0203, 0206, 0301–0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
- вступників, звільнених з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року;
- військовослужбовців-контрактників, поліцейських, рятувальників, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»;
- вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб*.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 22 по 25 червня.

Вступне випробування з іноземної мови проводиттиметься 30 ченвня за матеріалами, наданими Українським центром оцінювання якості освіти.

* Вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть складати вступне випробування з іноземної мови також у період з 19 по 30 липня (після подачі документів для участі у конкурсіу період з 15 до 23 липня).

Реєстрація електронного кабінету

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 01 липня і завершується 30 вересня. Рекомендуємо попередньо ознайомитися з цим документом (30.06.2021).

Реєстрація здійснюється на сторінці Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ (сторінка доступна лише у період реєстрації електронних кабінетів).

Під час реєстрації електронного кабінету вступник вносить:

- ЛОГІН (адреса електронної пошти) УВАГА! Використання адрес електронної пошти з окремих доменів (наприклад, mail.ru, yandex.ru) в Україні заборонено, використовуйте інші;
- ПАРОЛЬ (Обов'язково запам'ятайте його!);
- Дані
екзаменаційного листка (сертифіката) ЄВІ:

Номер – 7 цифр номера листка;
Пін – 4 цифри пін-коду листка;
Рік отримання –
2020 або 2021.

- Дані документа про вищу освіту:

Серія диплома: до 2015 р. 2 літери (наприклад, АВ), пізніше 1 літера та 2 цифри (наприклад, С17, В20);
Номер диплома: до 2015 р. 8 цифр, пізніше 6 цифр.

Після заповнення форми натисніть кнопку «ЗАРЕЄСТРУВАТИ». У разі успішної реєстрації Ви отримаєте на екрані повідомлення:

На вказану Вами адресу електронної пошти надійде лист для АКТИВАЦІЇ електронного кабінету вступника (не знищуйте цей лист!).

Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний кабінет та здійснити перший вхід до нього.

Зверніть увагу, що час на активацію кабінету - не більше 1 години.

Внесення даних вступника до електронного кабінету

В особистому електронному кабінеті заповніть обов’язкові особисті дані та завантажте сканкопії необхідних документів для подання електронних заяв:

- Контактні телефони (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв'язку закладу освіти з вступником;

- Цифрове зображення свого фото для документів розміром 3 × 4 см (дивіться вимоги до цифрового зображення фото);

- Цифрове зображення всіх сторінок додатка до документа про освіту (дивіться вимоги до цифрового зображення додатка).

Вступник може замінити інформацію у особистому електронному кабінеті до моменту подання першої заяви.

Перевірте достовірність та повноту завантаженої інформації.
У
разі виявлення невідповідності - зверніться до ПІДТРИМКИ електронного кабінету вступника.

ПІДТРИМКА електронного кабінету вступника:

- консультаційні телефони: (044) 290-18-13, (067) 551-24-74, (093) 342-38-63, (095) 281-13-54;
-
електронна пошта: vstup@inforesurs.gov.ua;
- на сайті Інформативні матеріали, Відеороз`яснення, Запитання-відповіді, Умови прийому тощо.

Подання електронної заяви на участь у конкурсі

Відбіркові комісії

Увага! За електронною поштовою скринькою pk_nuft@ukr.net прийом заяв та документів НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ!
Тримайте зв'язок з вашою відбірковою комісією!

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:

- тільки в електронній формі, крім визначених тут випадків;

- тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для іноземців відповідно до Умов прийому;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Для отримання додаткових балів за творчі та професійні досягнення - зверніться до своєї відбіркової комісії.

Бали за творчі та професійні досягнення - 2021

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Кількість заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не більше 30.

Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Подання електронної заяви на участь у конкурсі здійснюється вступником через особистий електронний кабінет на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

Прийом заяв та документів здійснюємо з 15 по 23 липня.

Для подання заяви вступник у своєму електронному кабінеті обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність (у разі її використання) заяви для участі у конкурcному відборі.

Право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування цього права підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у картці фізичної особи в ЄДЕБО.

У таблиці «Знайдені конкурсні пропозиції»:
-
після перегляду знайденої інформації натисніть в обраній пропозиції на посилання у колонці «Назва пропозиції» для відкриття переліку вступних випробувань та конкурсних показників. Ваші предмети ЗНО повинні відповідати вказаним у переліку;
-
для вибору пропозиції встановіть позначку у першій колонці таблиці;
-
для продовження формування заяви натисніть «+ ПОДАТИ ЗАЯВУ».

Оберіть інші параметри заяви:
Пріоритетність тількидля участі в конкурсі для навчання за кошти державного бюджету;
Участь в конкурсі за джерелами фінансування встановіть позначку у відповідному полі;
Освітній ступінь (рівень) за бюджетні кошти встановіть позначку у відповідному полі;
Результати ЗНО оберіть з даних Вашого сертифікату. По черзі зробіть вибір результатів за технологією ЗНО.

Після вибору всіх екзаменаційних листків (сертифікатів) ЗНО натисніть на кнопку «Подати заяву».

Подані вступником дані перевіряються в ЄДЕБО.

Певна дата фахового вступного випробування буде призначена відбірковою комісією кожному вступнику після реєстрації його заяви про участь у конкурсному відборі. Інформація знаходиться у електронному кабінеті вступника у розділі "Подані заяви", у вкладці "Загальна інформація", у частині "Час та місце проведення творчого конкурсу/творчого заліку/вступного іспиту".
Також розподіл вступників на вступні випробування може бути оприлюднений ближче до екзаменів. Відтермінування призначення дат пов'язано із перерозподілом учасників випробувань по аудиторіях по кількості під час карантину.

Відбіркові комісії

Відео про подання заяви:

Телефон для загальних довідок по вступу: (+38044) 287-96-36; e-mail: pk_nuft@ukr.net

Увага! За електронною поштовою скринькою pk_nuft@ukr.net прийом заяв та документів НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ!
Тримайте зв'язок з вашою відбірковою комісією!

Статуси електронних заяв

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися внаслідок обробки заяви приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ці зміни будуть відображатись в електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
 
 • «Зареєстровано в ЄДЕБО» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;
 • «Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі.
 • «Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки для навчання за державним та регіональним замовленням;
 • «Допущено до конкурсу (контракт)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у таких випадках:
   • вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;
   • вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;
   • вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Рекомендовано до зарахування» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Виключено зі списку рекомендованих» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (контракт)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;
 • «Включено до наказу» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти;
 • «Відраховано» - вступника відраховано із закладу або скасовано його зарахування.

ФАХ - фахове вступне випробування

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом у декілька етапів по мірі формування груп з 19 по 30 липня 2021 року.

Певна дата фахового вступного випробування призначається відбірковою комісією кожному вступнику після реєстрації його заяви про участь у конкурсному відборі. Інформація знаходиться у електронному кабінеті вступника у розділі "Подані заяви", у вкладці "Загальна інформація", у частині "Час та місце проведення творчого конкурсу/творчого заліку/вступного іспиту".

Приклад повідомлення у електронному кабінеті вступника:


Програми вступних випробувань

Консультації та вступні випробування

 

Проведення консультацій перед вступним випробуванням  відбудеться згідно розкладу. 

Дати проведення вступних випробувань дивіться у своєму електронному кабінеті.

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

Результати випробувань

Конкурсний бал

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3,

де      П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – складова, що формується із середнього балу документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ і балів за творчі та професійні досягнення.

К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються закладом вищої освіти на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1

Особи, рівень знань яких на єдиному вступному іспиті з іноземної мови оцінено нижче ніж 100 балів, до участі у конкурсі щодо зарахування за цими результатами не допускаються.

Конкурсна ситуація

Прохідні бали

Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування.
Прохідний бал визначається після завершення прийому заяв та складання всіма вступниками на спеціальність (освітню програму) вступних випробувань.

Рейтинові списки

Списки рекомендованих

Дії вступників для зарахування

Вступники, рекомендовані до зарахування на місця державного чи регіонального замовлення, в період з 02 серпня до 07 серпня 2021 року зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до відповідної відбіркової комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником.

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО у період з 02 серпня до 07 серпня 2021 року. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті, він має бути не пізніше 07 серпня. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. Лист з документами надсилати на адресу: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68, відбіркова комісія навчального підрозділу (замість слів "навчального підрозділу" написати назву свого навчального підрозділу звідси).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відповідної відбіркової комісії у період з 02 серпня до 07 серпня. Дату подання документів визначають за часом надсилання листа поштового сервісу, вона має бути не пізніше 07 серпня. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.     Про кваліфікований електронний підпис

Для укладання Договору про навчання вступника потрібно мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору) потрібно виконати всі ті ж дії, що викладені вище, але в терміни з 07 серпня по 12 серпня 2021 року.

Увага! Вступники, рекомендовані для зарахування на місця державного та регіонального замовлення і які ДОДАТКОВО бажають прийняти участь у конкурсі на інші спеціальності за кошти фізичних та юридичних осіб, повинні зробити відповідне підтвердження у власному електронному кабінеті для відповідної заяви або подати до своєї відбіркової комісії відповідну паперову заяву про своє бажання у довільній формі.

Зарахування на навчання на місця державного замовлення на денну та заочну форму навчання відбувається  12 серпня.

Зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 14 серпня;

Другий етап вступної кампанії для зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (які пропустили перший етап вступної кампанії) - у межах з 15 вересня по 30 листопада. Деталі цієї вступної кампанії будуть оприлюднені пізніше.

Подача оригіналів документів для зарахування

Вступники, рекомендовані до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до відповідної відбіркової комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників - які повинні мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО у визначені терміни. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. Лист з документами надсилати на адресу: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68, відбіркова комісія навчального підрозділу (замість слів "навчального підрозділу" написати назву свого навчального підрозділу звідси).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відповідної відбіркової комісії у визначені терміни. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Для укладання Договору про навчання вступника, який є неповнолітньою особою, батьки (один з батьків) повинні мати при собі Паспорт та Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

З питаннями - звертайтесь до своєї відбіркової комісії

Ми працюємо так

Як нас знайти

Про кваліфікований електронний підпис

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Перелік документів

Бали за творчі та професійні досягнення - 2021

Документи

Для зарахування:

Пред'явіть оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
диплома та додатку до нього;
екзаменаційного листка ЄВІ з відміткою про складання вступних випробувнь;
документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
медичної довідки за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Додайте до заяви:
копію документа, що посвідчує особу (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
копію військово-облікового документа для військовозобов'язаних;
копію диплома та додатку до нього;
копію екзаменаційного листка ЄВІ з аркушем з результатами;
4 кольорові фотокартки 3 х 4 см (без головного убору, на однорідному світлому фоні);
копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
копію медичної довідки за формою 086-о;
копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
копію свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові);
копії опублікованих наукових праць і винаходів, сертифікатів та дипломів.

Списки зарахованих

про початок навчання

Спеціально організована сесія ЄВІ

 

За матеріалами сайту УЦОЯО

Для вступників у магістратуру, які не змогли з тих чи інших причин скласти чи бажають перескласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, у 2021 році Правилами прийому (п.5.3.3) можуть бути визначені додаткові строки (в межах з 15 вересня до 30 листопада) прийому заяв і документів для здобуття ступеня магістра.

11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

 • зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ;
 • не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Вартість участі у спеціально організованій сесії становить 540 гривень. До початку реєстрації учасникам варто ознайомитися із нормативним документом, що регламентує особливості надання платної послуги із проведення спеціально організованої сесії ЄВІ.

Оплата послуг за участь у спецсесії здійснюється одним із пропонованих на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» способів. Сплатити кошти потрібно не пізніше трьох робочих днів після завершення реєстрації.

Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створюватимуться в усіх обласних центрах (окрім м. Донецьк і м. Луганськ), а також у м. Сєвєродонецьк і м. Слов’янськ.

Реєстрація вступників триватиме з 27 липня до 5 серпня. ЇЇ здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.

Детальніше про подачу документів - дивіться на цій сторінці у вкладці Процедура реєстрації на ЄВІ - детальний опис.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань. Кошти зараховуються на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти упродовж трьох робочих днів.

Для сплати коштів потрібно зайти до «Кабінету учасника ЄВІ/ЄФВВ»  і скористатися електронною платіжною системою або роздрукувати квитанцію і  сплатити її у відділенні / через термінал самообслуговування будь-якого банку. 

Якщо до 10 серпня 2021 року не сплатити суми в повному обсязі, то реєстрацію буде скасовано, а отриманий екзаменаційний листок вважатиметься недійсним.

Офіційне оголошення результатів третьої сесії ЄВІ здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 10 календарних днів із дня проведення іспиту.

Із матеріалами ЄВІ попередніх років можна ознайомитися за посиланням.

 

 

Про бюджетні місця на додатковий набір

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

 

Остання зміна: 12 серпня 2021

Відбіркова комісія: тел.(+38044) 289-57-00, кімната Б-312

Терміни вступної кампанії та особливості подавання документів

На навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на денній та заочній формі до університету приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Прийом документів до вступу в аспірантуру здійснюється з 06 липня до 16 липня 2021 р. відбірковою комісією університету, яка територіально розміщена у відділі докторантури і аспірантури (корпус «Б», кімната Б-312).

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

 • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1300 до 1400);
 • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

Допуск до вступних випробувань здійснюється рішенням приймальної комісії не пізніше 17 липня 2021 року.

Конкурс та зарахування

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом у терміни з 19 по 23 липня 2021 року.

Рекомендації до зарахування в аспірантуру здійснюються рішенням приймальної комісії не пізніше 13 вересня 2021  р.

Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 16 вересня 2021  року.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи до вступу.

Приймальна (відбіркова) комісія може відмовити вступникові у допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв'язку з неподанням в установлений термін документів, визначених правилами прийому.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється з точністю до тисячних частин бала як сума результатів вступних випробувань та додаткових балів за наукові/навчальні досягнення (інформаційна таблиця 2 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2021 році), помножених на вагові коефіцієнти (див. п.6.7 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2021 році).

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької мови – в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Вступникам, які вступають на навчання до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Послідовність проведення вступних випробувань до аспірантури така: додаткове вступне випробування (у разі необхідності), іспит з іноземної мови, іспит зі спеціальності.

Оцінювання вступних випробувань.

Оцінювання додаткового вступного випробування здійснюється за рівнями «складено» або «не складено».

У тому разі, якщо за додаткове вступне випробування вступник отримав рівень «не складено», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Оцінювання вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови проводиться за п’ятибальною шкалою.

У тому разі, якщо на вступному іспиті з іноземної мови вступник отримав оцінку «1» або «2», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

При наявності міжнародного сертифікату з іноземної мови, що підтверджує рівень знання мови В2 і вище, вступник звільняється від складання вступного іспиту, а його знання оцінюються вищим балом – «5».

У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності вступник отримав оцінку «1», «2» або «3», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує приймальна (відбіркова) комісія до 10 липня 2020 р. Порядок нарахування додаткових балів за наукові/навчальні досягнення для вступників до аспірантури подано у Інформаційній таблиці 2 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2021 році.

Конкурсний бал розраховується:

КБ = С×0,6 + М×0,3 + Д×0,1,

де С – оцінка, отримана вступником на вступному іспиті зі спеціальності;

М – оцінка, отримана вступником на вступному іспиті з іноземної мови;

Д – додатковий бал за наукові/навчальні досягнення.

Форма проведення вступних іспитів:

 • додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди.
 • вступний іспит з іноземної мови проводиться у письмовій формі.
 • вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних іспитів не допускається.

Результати вступних випробувань, проведених у письмовій формі, оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

При одержанні однакової суми балів з урахуванням вагових коефіцієнтів право на першочергове зарахування мають:

 • вступники, що отримали вищу оцінку при складанні іспиту зі спеціальності;
 • вступники, що мають вищий середній бал диплома магістра (спеціаліста);
 • вступники, що мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівень знання мови В2 і вище.
 • вступники, що мають рекомендацію вченої ради факультету/інституту.

Рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу 7 правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти
 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність права на першочергове зарахування.

Відповідно до побудованого рейтингу надаються рекомендації для зарахування на місця державного замовлення.

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії закладу вищої освіти та долучається до його особової справи.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті університету.

Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету на підставі рішення приймальної комісії.

Остання зміна: 16 липня 2021

Вступна кампанія в докторантуру

Правила прийому
Відбіркова комісія: тел.(+38044) 289-57-00, кімната Б-312

Вимоги до вступників в докторантуру

На навчання до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в університет приймаються особи, які здобули ступінь доктора філософії або кандидата наук та мають наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (не менше 10 публікацій в фахових виданнях, у тому числі не менше трьох публікацій в міжнародних реферованих журналах, індексованих в науково-метричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), визначену тему дисертаційної роботи та які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей (не менше 60% готовності докторської дисертації).

Прийом документів на навчання в докторантурі для здобуття наукового ступеня доктора наук проводиться відбірковою комісією, яка територіально розміщена у відділі докторантури і аспірантури (корпус «Б», кімната Б-312).

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

 • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1300 до 1400);
 • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

Етапи вступної кампанії при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора наук

Етапи вступної кампанії

Строки

Прийом заяв та документів

21.06.2021- 30.06.2021

Подання висновків Вченій раді

до 27.08.2021

Рішення Вченої ради

до 17.09.2021

Зарахування вступників

до 24.09.2021

Вступники до докторантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до відділу докторантури та аспірантури університету (далі – заява) у паперовій формі. Заява подається вступником особисто.

У заяві вступники вказують галузь знань, спеціальність. У заяві передбачається згода вступника на обробку його персональних даних.

Під час подання заяви вступник пред'являє особисто в оригіналі:

 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України», пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»);
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про здобутий науковий ступінь доктора філософії або кандидата наук.

До заяви, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий науковий ступінь або вчене звання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
 • анкету вступника;
 • розгорнутий план та анотацію дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, за якими планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації) та їх завірені копії;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути його науковим консультантом у разі вступу до докторантури;
 • витяги:
 •  засідання кафедри, відділу, лабораторії чи іншого наукового структурного підрозділу університету та затверджений додаток до висновку кафедри щодо рекомендації вступника до докторантури (Таблиця 3);
 •  вченої ради факультету/інституту.

Анотація дисертації вступника має містити:

-         актуальність теми;

-         наукові результати, які очікуються;

-         очікуване практичне значення одержаних результатів;

-         ступінь готовності дисертаційного дослідження.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами у відділі докторантури та аспірантури університету або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Вчена рада університету розглядає висновки відповідних наукових структурних підрозділів із урахуванням доведеного університету обсягу прийому за державним замовленням до докторантури за відповідною спеціальністю, приймає рішення про зарахування вступника до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності або відмовляє у зарахуванні вступника.

Рішення Вченої ради затверджується і оформлюється наказом ректора університету.

Витяг з рішення Вченої ради університету про рекомендацію до зарахування розміщується на веб-сайті університету.

Остання зміна: 02 червня 2021