Н У Х Т

Вступ 2021 - актуально

Сторінка редагується

Остання зміна: 18 квітня 2021

2021 рік

Потенційні вступники звертаються до відбіркових комісій для реєстрації на складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови в термін з 11 травня до 1800 03 червня 2021 року.

Увага! Реєстрація на ЄВІ не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Подання електронної заяви на участь у конкурсному відборі здійснюється вступником у визначені терміни через особистий електронний кабінет на вебсайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Для участі у конкурсі для зарахування на навчання в НУХТ за освітнім ступенем магістра вступники обов'язково подають результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 2020 або 2021 року у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі - ЄВІ) та мають скласти фахове вступне випробування.

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які передбачають складання єдиного вступного іспиту, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти.

Звертаємо вашу увагу, що під час карантину дирекції і деканати навчальних підрозділів не приймають відвідувачів, приймальна і відбіркові комісії працюють дистанційно і можуть не відповідати на дзвінки по вказаних телефонах з кодом +38044. Для зв'язку користуйтесь електронним листуванням на вказані електронні поштові скриньки.

Дати вступної кампанії

Інфографіка

Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах

для реєстрації на ЄВІ на період з 11 травня по 03 червня:

Навчально‑науковий інженерно‑технічний інститут ім.акад. І.С.Гулого:

На спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика» реєстрація здійснюється дирекцією навчально–наукового інженерно–технічного інституту ім.акад. І.С.Гулого. Адреса для денної форми навчання: вул. Володимирська, 68, корпус "А" кімната А–303, телефон (+38044) 287–97–70; адреса для заочної форми навчання: вул. Володимирська, 70, корпус «Б» кімната Б-411, телефон (+38044) 287-92-22; e-mail: nniti@ukr.net

Навчально–науковий інститут харчових технологій:

На спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» та 181 «Харчові технології» (на усі освітні програми окрім освітніх програм «Технології аюрведичних харчових продуктів» та «Технології в ресторанному господарстві») реєстрація здійснюється в дирекції Навчально-наукового інституту харчових технологій. Адреса: вул. Володимирська, 72, корпус "Ж", третій поверх, кімната Ж–316, телефон (+38044) 287–97–82; e-mail: nniht_abit@ukr.net

Навчально–науковий інститут економіки і управління:

На спеціальності 051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства», 061 «Журналістика» освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю», 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» освітні програми «Менеджмент і адміністрування», «Менеджмент персоналу», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 292 «Міжнародні економічні відносини» освітня програма «Міжнародна економіка» реєстрація здійснюється в дирекції Навчально–наукового інституту економіки і управління. Адреса: вул. Володимирська, 68, корпус "В" (прохід через корпус "А"), другий поверх, кімната В–203, телефони для довідок: (+38044) 287–90–31; e-mail: nnieiu@gmail.com

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем:

На спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології» реєстрація здійснюється в деканаті факультету автоматизації і комп’ютерних систем. Адреса:  вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А–430, телефони для довідок: (+38) 096-666-78-51, (+38044) 287–94–40; e-mail: aks_vstup@ukr.net

Факультет біотехнології та екологічного контролю:

На спеціальності 101 «Екологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» реєстрація здійснюється в деканаті факультету біотехнології та екологічного контролю. Адреса: вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А–442, телефон для довідок (+38044) 287–91–23); e-mail: btec.nuft@gmail.com

Факультет готельно–ресторанного та туристичного бізнесу:

На спеціальності 181 «Харчові технології» (освітні програми «Технології аюрведичних харчових продуктів» та «Технології в ресторанному господарстві»), 241 «Готельно‑ресторанна справа» та 242 «Туризм» реєстрація здійснюється в деканаті факультету готельно‑ресторанного та туристичного бізнесу. Адреса: вул. Володимирська, 68, корпус "З" (прохід через корпус "А"), третій поверх, кімната З‑1, телефон для довідок (+38044) 287‑94‑95; e-mail: grtb_pk@ukr.net

Процедура реєстрації на ЄВІ - інфографіка

За матеріалами сайту УЦОЯО

Процедура реєстрації на ЄВІ - детальний опис

Увага! Якщо особа бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та за іншими визначеними спеціальностями, вона реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) триватиме до 18:00 3 червня включно і відбуватиметься повністю онлайн. Для здійснення процедури онлайн-реєстрації та отримання екзаменаційного листка учасника ЄВІ особа має надіслати електронний лист на офіційну електронну скриньку відбіркової комісії відповідного навчального підрозділу НУХТ (див. на цій сторінці розділ "Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах").

У темі листа слід обов’язково зазначити: "ЄВІ" і прізвище ім'я та по батькові вступника.

У тексті листа слід зазначити:
прізвище, ім’я та по батькові вступника (повністю);
реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);
номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;
іноземну мову, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);
перелік доданих до листа документів.

До листа слід додати скановані копії (фотокопії) необхідних документів:
заповненої та підписаної заяви-анкети (далі - Анкета) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (для заповнення і формування бланку заяви рекомендуємо заздалегідь скористатися спеціальним сервісом на сайті університету, роздрукувати отриманий бланк заяви, у відповідних графах проставити свій особистий підпис, проставити позначки у нижній частині заяви відповідно документів, що додаються, відсканувати/сфотографувати заяву);
паспорта (тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, потрібно додати тип документа «РНОКПП», вказавши серію (за наявності) та номер паспорта);
документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (тільки для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку особи, розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117);
медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о (тільки для осіб, які за станом здоров’я звільняються від проходження ЄВІ або для яких необхідно створити особливі умови для проходження вступного випробування).

Файли зображень документів та заяви мають бути збережені у форматі jpg, jpeg, gif, png або pdf.
Файл фото має містити зображення тільки одного фото розміром 3 × 4 см (354 × 472 пікс.) - у форматі jpg, jpeg, gif або png. Якщо ваш пристрій зберігає файли у форматі heic, то для їх перетворення у формат jpg спробуйте скористатися цим стороннім сервісом.
Перед створенням цифрової копії фотокартки - ознайомтесь з можливими правильними і неправильними прикладами.
Перед надсиланням перевірте, що завантажувані зображення є чіткими, правильними і повними. За потреби редагування зображень - спробуйте скористатися цим стороннім сервісом.

Реєстрацію здійснюють члени відбіркової комісії відповідного навчального підрозділу Національного університету харчових технологій (див. на цій сторінці розділ "Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах").

Після оформлення екзаменаційного листка представник приймальної комісії надсилає скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в Анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка (у тому числі наявність чіткого фото, печатки приймальної комісії та прізвища і підпису особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка), та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.
Якщо помилок немає – вступник має у відповідь надіслати електронний лист з підтвердженням правильності оформлення.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку за рахунок отримувача, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінюванні якості освіти створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Після отримання екзаменаційного листа вступник має отримати і роздрукувати запрошення-перепустку на ЄВІ на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄВІ»). Доступ до кабінету учасника ЄВІ здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:
надання вступником недостовірної інформації;
подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
необхідності створення особі для складання вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

Увага! Реєстрація на ЄВІ не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Телефон для довідок по вступу: (+38044) 287-96-36; e-mail: pk_nuft@ukr.net

 

 

Остання зміна: 19 квітня 2021

Сторінка редагується

Остання зміна: 18 квітня 2021

Сторінка редагується

Остання зміна: 18 квітня 2021