Н У Х Т

на магістра

Детальніше
Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за денною і заочною формами навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

денна і заочна форми навчання

Етап перший

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 11 травня
до 1800 03 червня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

з 22 червня
по 25 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (а також вступний іспит з іноземної мови в університеті)

30 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня

Прийом заяв та документів

з 15 липня

Закінчення прийому заяв та документів

1800 23 липня

Строки проведення фахових вступних випробувань та вступних іспитів (у декілька етапів по мірі формування груп) для вступників, які складали ЄВІ

з 19 по 30 липня

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 02 серпня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним замовленням

до 1800 07 серпня

Наказ про зарахування за державним замовленням

– 12 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення

не пізніше

19 серпня

Термін надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 07 серпня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
12 серпня

Терміни зарахування вступників на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
14 серпня

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту, порядок його організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року №441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за №446/33417.

Остання зміна: 19 квітня 2021