Н У Х Т

Строки прийому заяв та документів

Інформація для громадян України, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання за освітнім ступенем бакалавра до закладів вищої освіти (без пільг).

 Вступ здійснюється на перший курс на спеціальності та освітні програми.

 Навчання у нас здійснюється відповідними навчальними підрозділами.

 Прийом документів вступників виконують в електронному вигляді (детальний опис поетапно розміщується на нашому сайтівідповідні відбіркові комісії у визначені терміни (дивіться таблицю нижче).

 Для вступу необхідно подати електронну заяву, прийняти участь у конкурсі за результатами ЗНО з відповідних предметів; побачити себе у списках рекомендованих до зарахування на навчання; у визначені терміни подати оригінали документів і побачити себе у списках зарахованих на навчання.

 Інформацію про ЗНО треба переглянути тут.

 Всі ці дії виконуються безпосередньо вступником.

 Радимо також переглянути відео (унизу тієї сторінки) з нашого дня відкритих дверей.

Також радимо переглянути ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ (серію відеороликів про електронні сервіси в освіті).

Детальніше

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

 

Початок прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити в університеті при вступі на місцядержавного замовлення (пільговики)

22 червня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити в університеті при вступі на місцядержавного замовлення (пільговики)

02 липня

Строки проведення вступних іспитів для вступників, які мають складати вступні іспити в університеті при вступі на місцядержавного замовлення (пільговики)

з 01 по 13 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати співбесіди та вступні іспити до університету (пільговики)

1800 16 липня

Строки проведення співбесід (пільговики)

з 17 до 19 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 (пільговики)

– не пізніше
1200 20 липня

Закінчення строку вибору вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 на місця державного замовлення* (пільговики)

– не пізніше
1000 23 липня *

Зарахування вступників, що складали співбесіди та за квотою-2, на навчання за державним замовленням** (пільговики)

– не пізніше
1500 23 липня **

Додаткові сесії іспитів для вступників, які мають складати вступні іспити в університеті при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (пільговики)

з 14 по 23 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня

1800 23 липня

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання

– за державним замовленням

– за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

 

– за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
28 липня

не раніше
10 серпня

– не пізніше
30 липня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця державного замовлення

– не пізніше
1800 02 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням

– 09 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
09 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

– не пізніше
13 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
17 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
19 серпня

Етап другий***

Прийом заяв та документів

з 16 по 27 вересня

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання
– за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
28 вересня 

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня 

* – Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 23 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

** – Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня.

*** – Під час другого етапу проведення вступних іспитів не передбачається.

Остання зміна: 23 червня 2021

Детальніше

Строки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання (на старші курси з нормативним строком навчання)

Етапи вступної кампанії

за державним або регіональ­ним замовлен­ням та за раху­нок цільових пільгових державних кредитів

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Етап перший

 

 

 

 

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня

 з 01 липня

Початок прийому заяв та документів

14 липня

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів

1800 23 липня

1800 23 липня

Строки проведення вступних випробувань

з 24 по 30 липня

з 24 по 30 липня

Термін оприлюднення рейтин­гових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

– не пізніше
31 липня

– не пізніше
31 липня

Закінчення строку вибору вступ­ника­ми місця навчання

– не пізніше
05 серпня

– не пізніше
05 серпня

Терміни зарахування вступників

– не пізніше 
11 серпня

– не пізніше
13 серпня

Етап другий

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають складати вступ­ні випробування)

з 16 по 24 вересня

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступ­них випробувань)

з 16 по 28 вересня

Строки проведення вступних випробувань

з 25 по 28 вересня

Термін оприлюднення рейтин­го­вих спис­ків вступників із зазначен­ням ре­ко­мен­дованих до зараху­ван­ня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
29 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

Другий етап планується за умови наявності вакантних місць для осіб, які вже подавали електронну заяву у перший етап, але не приймали участі у вступних випробуваннях (карантин чи хвороба, підтверджені документально) чи не донесли оригінали документів для зарахування у перший етап, але може і не відбутись.

Остання зміна: 23 червня 2021

Детальніше
Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за денною і заочною формами навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

денна і заочна форми навчання

Етап перший

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 11 травня
до 1800 03 червня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

з 22 червня
по 25 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (а також вступний іспит з іноземної мови в університеті)

30 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня

Прийом заяв та документів

з 15 липня

Закінчення прийому заяв та документів

1800 23 липня

Строки проведення фахових вступних випробувань та вступних іспитів (у декілька етапів по мірі формування груп) для вступників, які складали ЄВІ

з 19 по 30 липня

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 02 серпня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним замовленням

до 1800 07 серпня

Наказ про зарахування за державним замовленням

– 12 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення

не пізніше

19 серпня

Термін надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 07 серпня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
12 серпня

Терміни зарахування вступників на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
14 серпня

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту, порядок його організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року №441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за №446/33417.

Остання зміна: 19 квітня 2021

Правила прийому в аспірантуру

  1. Прийом документів до вступу в аспірантуру здійснюється з 06 липня до 16 липня 2021 р. відбірковою комісією університету.
  2. Допуск до вступних випробувань здійснюється рішенням приймальної комісії не пізніше 17 липня 2021 року.
  3. Вступні випробування проводяться у терміни з 19 липня по 23 липня 2021 р.
  4. Рекомендації до зарахування в аспірантуру здійснюються рішенням приймальної комісії не пізніше 13 вересня 2021 року.
  5. Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 16 вересня 2021 року.
  6. Зарахування до аспірантури у 2021 році проводитиметься згідно Правил прийому у 2021 році.

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

  • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700(обідня перерва з 1300 до 1400);
  • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

 

Остання зміна: 18 березня 2021

Правила прийому в докторантуру

Етапи вступної кампанії при вступі на навчання
для здобуття ступеня доктора наук

Етапи вступної кампанії

Строки

Прийом заяв та документів

21.06.2021- 30.06.2021

Подання висновків Вченій раді

до 27.08.2021

Рішення Вченої ради

до 17.09.2021

Зарахування вступників

до 24.09.2021

 

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

  • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700(обідня перерва з 1300 до 1400);
  • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

Остання зміна: 18 березня 2021