Н У Х Т

Бакалавр (після школи)

Вступна кампанія на основі повної загальної середньої освіти

На цій сторінці поетапно викладається детальна інформація про вступ на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, що здобули повну загальну середню освіту, можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бакалавра з нормативним строком навчання (на перший курс).

Увага! Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра обов'язково потрібні позитивні результати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Позитивними вважаються результати, які не менші значень мінімальної кількості балів для допуску до участі в конкурсі, встановлених у Інформаційній таблиці 2 до Правил прийому для відповідної освітньої програми (конкурсної пропозиції)..

Дати вступної кампанії

Відбіркові комісії

Реєстрування пільг вступників

Для пільгових категорій вступників існують особливості створення електронних кабінетів. Перед створенням кабінету (або перед поданням першої заяви) вам необхідно звернутись до будь-якого державного закладу вищої освіти з проханням зареєструвати вас в Єдиній державній електронній базі з питань освіти - ЄДЕБО у реєстрі "Особи зі спеціальними умовами вступу".

Під час звернення надайте:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ про освіту;
 • документи, що підтверджують право пільги.

Для різних категорій пільг існують різні вимоги щодо переліку сканкопій документів, що завантажуються до реєстру. Після внесення ваших даних у реєстр в електронному кабінеті вступника ви побачите спеціальну позначку, що вас ідентифіковано як особу зі спеціальними умовами вступу.

Документи, що підтверджують пільги

Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років

Витяг з листа МОН №1/11-4855 від 05.07.2021

... в ЄДЕБО реалізовано модуль «Особи зі спеціальними умовами вступу» в розділі «Фізичні особи» (далі Модуль), завдяки чому вступникам зі спеціальними умовами вступу надано можливість подання електронних заяв.

Відповідно до Порядку подання та розглядузаяв в електронній формі про участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 25червня 2021року № 712, зареєстрованимв Міністерствіюстиції України 29 червня 2021 року за №855/36477, особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2018-2021 років, необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа).

Водночас звертаємо Вашу увагу, що з метою розширення можливостей реєстрації електронних кабінетів та подання заяв вступниками зазначених категорій внесення інформації до Модуля можливе і після реєстрації електронного кабінету та подання заяви на участь у конкурсному відборі.

Додання відповідної категорії, яка дає право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів або на участь у конкурсному відборі в межах квот, можливе або до подання заяви, або для тих заяв, які знаходяться у статусі «Зареєстровано у закладі освіти». У разі, якщо заява знаходиться у статусі «Допущенодо конкурсу», то потрібно анулювати статус (для повернення до попереднього) та додати необхідну категорію. Додання категорії, яка дає право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення можливе до подання заяв, а також для заяв у статусах «Зареєстровано у закладі освіти», «Допущено до конкурсу», «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)». Водночас додання таких типів категорій може здійснюватися, зокрема, і після зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у такому випадку інформація вноситься до Модуля і не додається до заяви.

Наголошуємо, що для внесення інформації до Модуля вступникам не обов’язково звертатись лише до тих закладів, до яких вступник планує подавати заяви. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої (фахової передвищої) освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207, а також внесення до Модуля інформації та сканованих документів, які підтверджують право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі.

Наголошуємо на неприпустимості відмови вступникам у зверненні до консультаційного центру та внесенні відповідної інформації до Модуля з причини неподання заяви на вступ до відповідного закладу вищої (фахової передвищої) освіти. Водночас нагадуємо про необхідність ретельної перевірки документів, які дають право на спеціальні умови на здобуття вищої (фахової передвищої) освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, при внесенні їх до Модуля.

Звертаємо увагу, що реєстрація особистого електронного кабінету вступника на основі документа про вищу освіту (диплом молодшого спеціаліста / бакалавра / спеціаліста / магістра) передбачає наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи, до якої внесено цей документ. У разі відсутності у такого вступника картки фізичної особи в ЄДЕБО (документа у картці) просимо створити картку (додати у картку документ) для можливості реєстрації електронного кабінету.

Нагадуємо, що уразі виявлення запису в Модулі із завантаженими копіями підтверджуючих спеціальні умови документів, які є відмінними від доведеного Міністерством освіти і науки України переліку, вказаного в записі про відповідну категорію спеціальних умов, Технічному адміністратору ЄДЕБО надано право знімати ознаку «Категорію підтверджено» після внесення категорії до заяви, в якій допущено помилку...

Пільговики, іспити на бюджет

Для вступників пільгових категорій, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі і не мають результатів ЗНО, для вступу на місця державного замовлення згідно розкладу у період з 01 по 12 липня проводяться вступні іспити в університеті з предметів, які визначені конкурсними для відкритих "(на бюджет або на контракт)" конкурсних пропозицій.

Прийом заяв та документів від осіб для реалізації прав складати вступні іспити в університеті замість ЗНО при вступі на місця державного замовлення - з 22 червня по 02 липня.

Документи для реєстрації на вступні іспити (потрібно ОСОБИСТО подати/пред'явити):

 1. Заява про допуск до вступних іспитів (бланк заяви видається в університеті);
 2. Документ про повну загальну середню освіту і додаток до нього та їх копії;
 3. За наявності - сертифікат (сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років (та їх копії) з конкурсних предметів;
 4. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу IIІ документу);
 5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2;
 7. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 8. Копія військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
 9. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

 Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

        Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

        Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

 До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.

Оцінювання вступного іспиту з кожного конкурсного предмета проводиться за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати вступних іспитів приймаються у розрахунок конкурсного балу замість відповідних оцінок зовнішнього незалежного оцінювання.

Увага! Реєстрація на вступні іспити не звільняє особу від необхідності подання до закладу освіти заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Реєстрація електронного кабінету вступника

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня і завершується 30 вересня. Рекомендуємо попередньо ознайомитися з цим документом (30.06.2021) або переглянути відео.

Реєстрація здійснюється на сторінці Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ (сторінка доступна лише у період реєстрації електронних кабінетів).

Увага! У разі наявності спеціальних умов участі в конкурсному відборі (пільг) зверніться попередньо з оригіналами документів до закладу вищої або фахової передвищої освіти для внесення їх до Реєстру (дивіться на цій сторінці вкладку "Реєстрування пільг вступників").
Пільговики можуть підтвердити свої спеціальні права на вступ у будь-якому виші

Під час реєстрації електронного кабінету вступник вносить:

- ЛОГІН (адреса електронної пошти) УВАГА! Використання адрес електронної пошти з окремих доменів (наприклад, mail.ru, yandex.ru) в Україні заборонено, використовуйте інші.
- ПАРОЛЬ (Обов'язково запам'ятайте його!)
- Дані одного із своїх сертифікатів ЗНО:

Номер – сім цифр номера сертифіката ЗНО;
Пін – чотири цифри пін-коду сертифіката ЗНО;
Рік отримання – оберіть із випадаючого списку

- Дані документа про повну загальну середню освіту (ПЗСО):

Серія документа про ПЗСО – 2 літери (латиницею);
Номер документа про ПЗСО – 8 цифр;
Середній бал документа про ПЗСО (як обчислити)

Після заповнення форми натисніть кнопку «ЗАРЕЄСТРУВАТИ». У разі успішної реєстрації Ви отримаєте на екрані повідомлення:
На вказану Вами адресу електронної пошти надійде лист для АКТИВАЦІЇ електронного кабінету вступника (не знищуйте цей лист!).

Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний кабінет та здійснити перший вхід до нього.

Зверніть увагу, що після активації електронного кабінету потрібно при вході на сторінку електронного кабінету натискати кнопку «Електронний кабінет», яка розміщена зверху ліворуч на головній сторінці.

Зверніть увагу, що час на активацію кабінету - не більше 1 години.

Помилки при створенні електронного кабінету - відео

Внесення даних вступника до електронного кабінету

Зайдіть до свого електронного кабінету, використовуючи логін і пароль, уведені під час реєстрації електронного кабінету:https://vstup.edbo.gov.ua/

До подання першої електронної заяви до свого електронного кабінету потрібно внести такі дані (рекомендуємо попередньо ознайомитися з цим документом (30.06.2021)):

- Контактний та (за потреби) додатковий номер телефону (у форматі +380(хх)-ххх-хх-хх) - для можливості оперативного зв’язку навчального закладу з вступником.
- Цифрове зображення свого фото для документів розміром 3 × 4 см (дивіться вимоги до цифрового зображення фото).
- Інформацію про сертифікати ЗНО (вибирається у електронному кабінеті вступника).
- Цифрове зображення сторони з оцінками додатка свідоцтва/атестата про ПЗСО (дивіться вимоги до цифрового зображення додатка).
- За наявності довідки, що підтверджує нарахування сільського коефіцієнта - її цифрове зображення (дивіться інформацію про довідку та її цифрове зображення).

Перевірте подану інформацію.

Увага! Після реєстрації у закладі освіти першої заяви, поданої вступником, обрахований середній бал і завантажені документи вважаються підтвердженими і їх зміна або внесення змін стають недоступними ! Остаточна перевірка здійснюється при поданні до закладу освіти оригіналів документів.
Якщо після подання заяви вступник виявив помилки в електронному кабінеті (неправильно розрахований середній бал, завантаження неправильної
скан-копії документа та інші дані), то для їх виправлення вступнику потрібно звернутися до приймальної комісії кожного закладу вищої освіти, куди були подані електронні заяви.

Контакти наших відбіркових комісій.

Для вступників пільгових категорій для реалізації права на вступ за квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) перед поданням заяви в електронній формі потрібно особисто подати підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти (дивіться на цій сторінці вкладку "Реєстрування пільг вступників").

Подання заяви до закладу освіти

 

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЗВО.

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

Дозволяється подати не більше 5 заяв на бюджет та не більше 30 заяв на контракт.

Якщо після подання заяви вступник виявив помилки в електронному кабінеті (неправильно розрахований середній бал, завантаження іншого документа замість скан-копії свідоцтва та інші дані), то для їх виправлення йому потрібно звернутися до Приймальної комісії.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання з 14 липня до 1800 23 липня* включно подають заяви тільки в електронній формі (https://vstup.edbo.gov.ua/).

* Увага! Термін подачі документів для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів**, закінчується о 18.00 годині 16 липня.

** Термін подачі документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, складених у період з 01 по 13 липня, закінчується о 18:00 23 липня.

Для реалізації права на вступ за співбесідою вступники можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки з 14 липня до 18:00 16 липня.

Для реалізації права на вступ за квотою-1 вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти (дивіться на цій сторінці у вкладці "Реєстрування пільг вступників").

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі, подають заяви тільки у паперовій формі у таких випадках:

- для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років), співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до цих Умов;

- для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;

- за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

- у разі подання іноземного документа про освіту;

- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

- у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

- для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом дев’ятим підпункту 1 пункту 7 розділу VII Умов прийому;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях. Кількість поданих заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не більше 30.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у порядку, визначеному законодавством.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база) в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності спеціальних умов фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

Статуси електронних заяв

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися внаслідок обробки заяви приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ці зміни будуть відображатись в електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
 
 • «Зареєстровано в ЄДЕБО» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;
 • «Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі.
 • «Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки для навчання за державним та регіональним замовленням;
 • «Допущено до конкурсу (контракт)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у таких випадках:
   • вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;
   • вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;
   • вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Рекомендовано до зарахування» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Виключено зі списку рекомендованих» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (контракт)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;
 • «Включено до наказу» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти;
 • «Відраховано» - вступника відраховано із закладу або скасовано його зарахування.

Пільговики, співбесіда

Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у тому числі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Прийом заяв та документів від осіб для реалізації прав складати співбесіди в університеті замість ЗНО при вступі на місця державного замовлення - з 14 липня по 180016 липня. Вступники можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки з 14 липня до 18:00 16 липня. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

Співбесіди з предметів проводяться згідно розкладу у період з 17 по 19 липня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди – не пізніше 1200 20 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 23 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня.

Вимоги до зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії університету, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 23 липня.

Пільговики, іспити на контракт

Для вступників пільгових категорій, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі і не мають результатів ЗНО, для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно розкладу у період з 13 по 22 серпня проводяться додаткові сесії вступних іспитів в університеті з предметів.

Прийом заяв та документів від осіб для реалізації прав складати вступні іспити в університеті замість ЗНО під час додаткової сесії - з 14 липня по 18:00 16 липня.

Документи для реєстрації на вступні іспити (потрібно ОСОБИСТО подати/пред'явити):

 1. Заява про допуск до вступних іспитів (бланк заяви видається в університеті);
 2. Документ про повну загальну середню освіту і додаток до нього та їх копії;
 3. За наявності - сертифікат (сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років (та їх копії) з конкурсних предметів;
 4. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу IIІ документу);
 5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2;
 7. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 8. Копія військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
 9. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

 Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

        Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

        Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

 До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.

Оцінювання вступного іспиту з кожного конкурсного предмета проводиться за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати вступних іспитів приймаються у розрахунок конкурсного балу замість відповідних оцінок зовнішнього незалежного оцінювання.

Формула для обчислення конкурсного бала

Конкурсний бал при вступі в НУХТ обчислюється за формулою:

КБ = (К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * МЛ + К6 * ОУ) * РК * ГК * СК

 де К1, К2, К3, К4, К5, К6 - невід’ємні вагові коефіцієнти, що встановлюються закладом вищої освіти (див. Інформаційну таблицю 2) з точністю до 0,01;

П1, П2, П3 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів (за шкалою 100-200);

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (перевідна таблиця);

МЛ – оцінка за мотиваційний лист;

ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

РК - регіональний коефіцієнт (для Києва РК = 1);

ГК - галузевий коефіцієнт (ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках);

СК - сільський коефіцієнт (СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та спеціальностей галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»); 1,00 - в інших випадках).

Розрахунок конкурсного бала

 

Прохідні бали

Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування.
Прохідний бал визначається після завершення прийому заяв та складання всіма вступниками на спеціальність (освітню програму) вступних випробувань.

Минулорічна інформація - тут

Конкурсна ситуація

Про алгоритм розподілу бюджетних місць

МІСЦЕ ЙДЕ ЗА ВСТУПНИКОМ

 • Держава визначає кількість місць державного замовлення для певної спеціальності (галузі знань);
 • Заклад вищої освіти визначає для себе максимальну кількість місць державного замовлення для певної спеціальності;
 • Вступники встановлюють пріоритети своїх заяв;
 • Зарахування на місця державного замовлення відбувається за загальнодержавним конкурсом.

Відео 2021 року:

 

Відео 2018 року:

О. Шаров - про алгоритм адресного розміщення (частина 1):

 

О. Шаров - про алгоритм адресного розміщення (частина 2):

 

О. Шаров - про алгоритм адресного розміщення (частина 3):

 

О. Шаров - про алгоритм адресного розміщення (частина 4):

 

Відео 2016 року:

Рейтинові списки

Списки рекомендованих

Дії вступників для зарахування

Вступники, що складали співбесіди, для зарахування на навчання на місця державного замовлення, зобов’язані не пізніше 1000 23 липня визначитись з обранням  закладу вищої освіти, спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з зазначеним вище переліком, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 23 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 лирпня.

Рейтингові списки вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 28 липня.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій закладів вищої освіти, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.

Вступники, рекомендовані до зарахування на місця державного чи регіонального замовлення, в період  з 28 липня до 02 серпня 2021 року зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до відповідної відбіркової комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників - які повинні мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії НУХТ, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО у період з 28 липня до 02 серпня 2021 року. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті, вона має бути не пізніше 02 серпня. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. Лист з документами надсилати на адресу: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68, відбіркова комісія навчального підрозділу (замість слів "навчального підрозділу" написати назву свого навчального підрозділу звідси).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відповідної відбіркової комісії у період з 28 липня до 02 серпня 2021 року. Дату подання документів визначають за часом надсилання листа поштового сервісу, вона має бути не пізніше 02 серпня. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.      Про кваліфікований електронний підпис

Увага! Вступники, рекомендовані для зарахування на місця державного та регіонального замовлення і які ДОДАТКОВО бажають прийняти участь у конкурсі на інші спеціальності за кошти фізичних та юридичних осіб, повинні зробити відповідне підтвердження у власному електронному кабінеті для відповідної заяви або подати до своєї відбіркової комісії відповідну паперову заяву про своє бажання у довільній формі:

Для укладання Договору про навчання вступника, який є неповнолітньою особою, батьки (один з батьків) повинні мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору) потрібно виконати всі ті ж дії, що викладені вище, але в терміни з 10 серпня до 13 серпня 2021 року.

Зарахування на навчання на місця державного замовлення на денну та заочну форму навчання відбувається  09 серпня.

Зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 17 серпня;

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб -  не пізніше 19 серпня.

Другий етап вступної кампанії для зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (які пропустили перший етап вступної кампанії) - з 16 по 27 вересня.

Подача оригіналів документів для зарахування

Вступники, рекомендовані до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до відповідної відбіркової комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників - які повинні мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО у визначені терміни. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. Лист з документами надсилати на адресу: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68, відбіркова комісія навчального підрозділу (замість слів "навчального підрозділу" написати назву свого навчального підрозділу звідси).

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відповідної відбіркової комісії у визначені терміни. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Для укладання Договору про навчання вступника, який є неповнолітньою особою, батьки (один з батьків) повинні мати при собі Паспорт та Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 З питаннями - звертайтесь до своєї відбіркової комісії

Ми працюємо так

Як нас знайти

Про кваліфікований електронний підпис

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Перелік документів для зарахування

Для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра особи, що здобули повну загальну середню освіту, особисто пред'являють та подають до приймальної комісії такі документи:

 1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (бланк заяви формується в університеті);
 2. Документ про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
 3. Сертифікат (сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років з конкурсних предметів;
 4. Медична довідка за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
 5. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу IIІ цього документу);
 6. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 7. Договір про навчання у Національному університеті харчових технологій (укладається з кожним вступником (або його представником - для неповнолітніх вступників));
 8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 (для осіб, які мають таке право);
 9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (для осіб, які мають таке право);
 10. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 11. Копія військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
 12. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 17 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду приймальною комісією не приймаються.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Списки зарахованих

про початок навчання

Вартість навчання та реквізити для оплати

Плата за навчання, курси, дипломи, студентські квитки та залікові книжки:

Плата за гуртожиток, фізкультурно-оздоровчі послуги, послуги їдальні, РВЦ:

Отримувач: НУХТ
код ЄДРПОУ 02070938
UA958201720313201002201013768
в ДКСУ, м. Київ


У квитанції вказувати відповідне призначення платежу, назву інституту/факультету, а також повністю прізвище, ім'я та по батькові студента. У разі виникнення питання (у першокурсників) із номером групи - пишіть перша.

Скановану чи фотокопію квитанції надіслати на електронну адресу відповідного навчального підрозділу.

Вартість навчання
Отримувач: НУХТ
код ЄДРПОУ 02070938
UA238201720313271002202013768
в ДКСУ, м. Київ


Призначення платежу – «За гуртожиток». У квитанції вказувати назву інституту/факультету, а також повністю прізвище, ім'я та по батькові студента.

Вартість проживання

Контакти бухгалтерії

Остання зміна: 09 серпня 2021