Н У Х Т

на бакалавра (після школи)

Інформація для громадян України, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання за освітнім ступенем бакалавра до закладів вищої освіти (без пільг).

 Вступ здійснюється на перший курс на спеціальності та освітні програми.

 Навчання у нас здійснюється відповідними навчальними підрозділами.

 Прийом документів вступників виконують в електронному вигляді (детальний опис поетапно розміщується на нашому сайтівідповідні відбіркові комісії у визначені терміни (дивіться таблицю нижче).

 Для вступу необхідно подати електронну заяву, прийняти участь у конкурсі за результатами ЗНО з відповідних предметів; побачити себе у списках рекомендованих до зарахування на навчання; у визначені терміни подати оригінали документів і побачити себе у списках зарахованих на навчання.

 Інформацію про ЗНО треба переглянути тут.

 Всі ці дії виконуються безпосередньо вступником.

 Радимо також переглянути відео (унизу тієї сторінки) з нашого дня відкритих дверей.

Також радимо переглянути ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ (серію відеороликів про електронні сервіси в освіті).

Детальніше

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

 

Початок прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити в університеті при вступі на місцядержавного замовлення (пільговики)

22 червня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити в університеті при вступі на місцядержавного замовлення (пільговики)

02 липня

Строки проведення вступних іспитів для вступників, які мають складати вступні іспити в університеті при вступі на місцядержавного замовлення (пільговики)

з 01 по 13 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати співбесіди та вступні іспити до університету (пільговики)

1800 16 липня

Строки проведення співбесід (пільговики)

з 17 до 19 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 (пільговики)

– не пізніше
1200 20 липня

Закінчення строку вибору вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 на місця державного замовлення* (пільговики)

– не пізніше
1000 23 липня *

Зарахування вступників, що складали співбесіди та за квотою-2, на навчання за державним замовленням** (пільговики)

– не пізніше
1500 23 липня **

Додаткові сесії іспитів для вступників, які мають складати вступні іспити в університеті при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (пільговики)

з 14 по 23 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня

1800 23 липня

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання

– за державним замовленням

– за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

 

– за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
28 липня

не раніше
10 серпня

– не пізніше
30 липня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця державного замовлення

– не пізніше
1800 02 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням

– 09 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
09 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

– не пізніше
13 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
17 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
19 серпня

Етап другий***

Прийом заяв та документів

з 16 по 27 вересня

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання
– за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
28 вересня 

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня 

* – Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 23 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

** – Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня.

*** – Під час другого етапу проведення вступних іспитів не передбачається.

Остання зміна: 23 червня 2021