Н У Х Т

на бакалавра (після коледжу)

Детальніше

Строки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання (на старші курси з нормативним строком навчання)

Етапи вступної кампанії

за державним або регіональ­ним замовлен­ням та за раху­нок цільових пільгових державних кредитів

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Етап перший

 

 

 

 

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня

 з 01 липня

Початок прийому заяв та документів

14 липня

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів

1800 23 липня

1800 23 липня

Строки проведення вступних випробувань

з 24 по 30 липня

з 24 по 30 липня

Термін оприлюднення рейтин­гових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

– не пізніше
31 липня

– не пізніше
31 липня

Закінчення строку вибору вступ­ника­ми місця навчання

– не пізніше
05 серпня

– не пізніше
05 серпня

Терміни зарахування вступників

– не пізніше 
11 серпня

– не пізніше
13 серпня

Етап другий

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають складати вступ­ні випробування)

з 16 по 24 вересня

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступ­них випробувань)

з 16 по 28 вересня

Строки проведення вступних випробувань

з 25 по 28 вересня

Термін оприлюднення рейтин­го­вих спис­ків вступників із зазначен­ням ре­ко­мен­дованих до зараху­ван­ня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
29 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

Другий етап планується за умови наявності вакантних місць для осіб, які вже подавали електронну заяву у перший етап, але не приймали участі у вступних випробуваннях (карантин чи хвороба, підтверджені документально) чи не донесли оригінали документів для зарахування у перший етап, але може і не відбутись.

Остання зміна: 23 червня 2021