Н У Х Т

Бали за творчі та професійні досягнення - 2021

Для нарахування балів за творчі та професійні досягнення необхідно у строки, передбачені для подання заяв та документів, до відбіркової комісії подати копії (пред'явивши оригінали) документів, що підтверджують нарахування.

Складова П3 розраховується таким чином:

П3=Д×0,1+П,

де Д – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) за шкалою від 0 до 100 балів;

П – бали за творчі та професійні досягнення.

Бали за творчі та професійні досягнення нараховуються приймальною комісією з розподілом цих балів у рівних частках між співавторами таким чином:

1 бал нараховуються за:

- публікацію тез доповіді на всеукраїнській або міжнародній науковій конференції, що проводились у закладі вищої освіти, який закінчив вступник;

1,5 бали нараховуються за:

- публікацію тез доповіді на всеукраїнській або міжнародній науковій конференції, що проводилась у закладі вищої освіти України;

- прийняту до розгляду заявку на патент України (наявність пріоритетної довідки);

2 бали нараховуються за:

- публікацію тез на міжнародній науковій конференції, яка проводилась за межами України;

3 бали нараховується за:

- статтю у фаховому науковому журналі або публікацію у всеукраїнському збірнику наукових статей, що не входить до переліку видань затверджених Міністерством освіти і науки України, але індексуються у науково-метричних базах країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу;

4 бали нараховується за:

- призове місце (перше, друге або третє) на конкурсі студентських наукових робіт фахового спрямування або всеукраїнських фахових олімпіад та конкурсів (І тур);

- наявний патент України або позитивне рішення про його видачу;

- статтю у наукових виданнях, що входить до переліку видань затверджених Міністерством освіти і науки України;

5 балів нараховується за:

- публікацію у міжнародному збірнику наукових статей або науковому журналі, що видаються за межами України мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу;

максимально 6 балів нараховується за:

-         наявність сертифікату слухача сертифікатної програми НУХТ. Нарахування балів здійснюється шляхом перерахунку балів з підсумкової атестації слухача сертифікатної програми по шкалі від 0 до 6 балів.

СП=ПА×0,06

де СП – кількість балів за наявність сертифікату атестованого слухача сертифікатної програми НУХТ;

    ПА - кількість балів з підсумкової атестації слухача сертифікатної програми;

0,06 – коефіцієнт перерахунку.

6 балів нараховується за:

- призове місце участі у освітніх студентських конкурсах, організованих підприємствами, організаціями та холдингами. Наприклад хакатоні для студентів аграрних и технічних спеціальностей – Student Agritech Challenge, конкурсі від Фонду Колесникова тощо;

8 балів нараховується:

- переможцям (особам, що зайняли перше, друге чи третє місце) всеукраїнських фахових олімпіад або конкурсів (ІІ тур);

- переможцям (особам, що зайняли перше, друге чи третє місце) всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за фахом (ІІ тур);

10 балів нараховується за:

- призове (перше, друге або третє) місце на міжнародній фаховій олімпіаді;

- призове (перше, друге або третє) місце на конкурсі науково-дослідних робіт студентів за фахом на міжнародному рівні;

15 балів нараховується за:

- публікацію у виданні, що індексоване базою даних Scopus та Web of Science.

Статті у матеріалах конференцій – текст від трьох повних сторінок (друкованих у збірнику, наприклад С.15-18), що містить матеріали і методи, результати, список літератури.

Якщо складова П3 перевищує 20, то вона встановлюється такою, що дорівнює 20.