Н У Х Т

Анульовані рекомендації до зарахування на місця державного замовлення - 2021 - Магістр

Основа вступу: Бакалавр

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Спеціальність
061 "Журналістика", освітня програма "Реклама та зв'язки з громадськістю"
Спеціальність
071 "Облік і оподаткування", освітня програма "Облік і аудит"
Спеціальність
073 "Менеджмент", освітня програма "Менеджмент організацій і адміністрування"

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Спеціальність
101 "Екологія", освітня програма "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Спеціальність
162 "Біотехнології та біоінженерія", освітня програма "Промислова біотехнологія"
Спеціальність
162 "Біотехнології та біоінженерія", освітня програма "Фармацевтична біотехнологія"
Спеціальність
183 "Технології захисту навколишнього середовища", освітня програма "Екологічний контроль та аудит"

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Спеціальність
122 "Комп'ютерні науки", освітня програма "Інформаційні управляючі системи та технології"
Спеціальність
122 "Комп'ютерні науки", освітня програма "Комп'ютерний еколого- економічний моніторинг"
Спеціальність
151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", освітня програма "Інтелектуальні комп'ютерні системи керування"
Спеціальність
151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", освітня програма "Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління"

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І. С. Гулого

Спеціальність
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма "Електротехнічні системи електроспоживання"

Навчально-науковий інститут харчових технологій

Спеціальність
161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів"
Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"
Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів"
Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Технології зберігання і переробки зерна"
Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса"
Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів"
Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Технології органічних харчових продуктів"
Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Технології продуктів бродіння і виноробства"
Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів"
Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів"