Н У Х Т

Дистанційний формат – не завада плідній роботі вченої ради

28 березня 2024

Дистанційний формат – не завада плідній роботі вченої ради

28 березня 2024 року у дистанційному режимі відбулося планове засідання вченої ради університету.

Розпочали з традиційного привітання членів ради, що відсвяткували дні народження між засіданнями, та перейшли до розгляду питань порядку денного.

Про наукову та інноваційну діяльність і підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті доповів проректор з наукової роботи Сергій Токарчук. Він зазначив, що у складних умовах сьогодення структурні підрозділи університету продовжують свою діяльність і співпрацю з провідними підприємствами та виробництвом, науковими установами Національної і галузевих академій наук.  

Доповідач проінформував, що у 2023 році у Проблемній науково-дослідній лабораторії виконувалися три науково-дослідні роботи за рахунок коштів державного бюджету. Також виконувались 28 госпдоговірних тематик і один міжнародний науковий проєкт. За результатом конкурсного відбору в 2024 році розпочалося виконання трьох прикладних наукових досліджень, серед яких одне –  молодих вчених.

Не зважаючи на усі перешкоди, зумовлені сьогоденням та війною, відбулося 25 захистів наукових робіт на здобуття ступеня доктора філософії і двох наукових робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

За результатами наукових досліджень співробітниками та науковцями університету опубліковано понад 1250 публікацій, в тому числі у закордонних виданнях, підготовлено та опубліковано 61 монографію та розділи монографій як в Україні, так і у країнах ЄС та світу. Видано 16 підручників і навчальних посібників. Отримано 51 охоронний документ, серед яких 14 – патенти на винаходи.

Університет є засновником і співзасновником п’яти наукових періодичних видань. Продовжуються заходи по включенню наукового англомовного журналу «Ukrainian Journal of Food Science» до наукометричної бази Web of Science.

Також проректор приділив увагу діяльності Ради молодих вчених та студентського наукового товариства.

За результатами розгляду цього питання вчена рада ухвалила низку доручень проректору з наукової роботи, завідувачам випускових кафедр, завідувачу Проблемної науково-дослідної лабораторії, керівникам наукових тем, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Роль Науково-технічної бібліотеки у реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності в університеті висвітлила її директорка Наталія Левченко.

Доповідачка нагадала, що до структури загальної інформаційної системи університету входять інформаційно-бібліотечні системи Електронний каталог, Інституційний репозитарій, інформаційно-аналітична система «Публікаційна карта НУХТ», а також підсистема управління методичним забезпеченням освітнього процесу. Вони дозволяють проводити моніторинг якості освітньої діяльності університету та приймати ефективні управлінські рішення щодо їх покращення та вдосконалення.

Директорка бібліотеки проінформувала про запровадження багатьох новітніх інформаційних сервісів і значне покращення системи обслуговування користувачів. Для підтримки освітнього та наукового процесу, а також для сприяння публікаційній активності, науково-технічна бібліотека забезпечує організацію та доступ до світових баз даних ScienceDirect, Bentham Science, Research4Life, Rapid ILL, Web of Science, Scopus і надає інформаційну підтримку науковій спільноті університету по наукометричних базах даних Web of Science, Scopus, включаючи реєстрацію користувачів для віддаленого доступу, організацію та упорядкування авторських профілів, допомогу у пошуку наукометричної та бібліографічної інформації.

Вчена рада відзначила вагому роль електронних ресурсів науково-технічної бібліотеки у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та ухвалила продовжувати позитивну практику подальшого удосконалення інформаційного забезпечення.

Щодо виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності у Навчально-науковому інституті харчових технологій та на факультеті готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ім. проф. В.Ф. Доценка відзвітували директорка інституту Оксана Кочубей-Литвиненко і деканка факультету Віта Цирульнікова.

Керівниці ґрунтовно проаналізували діяльність своїх підрозділів – формування контингенту здобувачів освіти, організацію навчального процесу, успішність здобувачів освіти, міжнародну й науково-інноваційну роботу, профорієнтаційні заходи, матеріально-технічне забезпечення, співпрацю зі стейкхолдерами, міжнародну і національну кредитну мобільність здобувачів освіти і викладачів, здобутки колективів у освітній і науковій царині. Обидві доповіді були дуже детальними й насиченими.

Члени вченої ради активно обговорили почуте й відзначили дуже великий обсяг виконаної колективами інституту та факультету роботи. Інформація, викладена доповідачками була прийнята до відома, разом із тим були ухвалені рішення з дорученнями для керівниць підрозділів, завідувачів кафедр і гарантів освітніх програм.

Наприкінці розглянули поточні питання. Зокрема, затвердили нові редакції положень про філії університету та Положення про практичну підготовку здобувачів освіти; склади разових спеціалізованих вчених рад з розгляду дисертацій; форму реферату до дисертації на здобуття звання доктора наук. А також розглянули й підтримали клопотання від структурних підрозділів Національної академії наук України щодо підтримки кандидатур науковців у конкурсах на вакантні посади член-кореспондентів академії та надали дозволи на проходження закордонної практики у Греції здобувачам освіти факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ім. проф. В.Ф. Доценка.

Закриваючи засідання голова вченої ради, ректор Олександр Шевченко щиро подякував усім за активну, плідну роботу й зазначив, що попри всі виклики ми якісно й натхненно робимо свою справу й рухаємося вперед. Тож, тримаймо стрій і продовжуємо працювати!

Опублікований: 28-03-2024
Читайте також:
Магістранти спеціальності «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» захистили кваліфікаційні роботи у Музеї води

21 лютого стало більше на 8 магістрів зі спеціальності «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв». Свої вражаючі наукові дослідження, ґрунтовні знання й вичерпні відповіді на всі питання членів Екзаменаційної комісії вони представили у Водно-інформаційному центрі «Музей води». Саме там за люб’язним запрошенням адміністрації зак...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Магістранти спеціальності «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» захистили кваліфікаційні роботи у Музеї води 21 лютого 2017

Гостьовий лекторій, нетворкінг та кар’єрний коучинг від креативної директорки івент-агенції – здобувачам освіти спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

Успішні випускники надихають здобувачів освіти кафедри готельно-ресторанної справи до сумлінного навчання, професійного та особистого розвитку . Викладацький колектив кафедри був радий вітати в освітньому діджитал-просторі талановиту випускницю, креативну директорку івент-агенції Love Agency та проєкту Love Agency Kids Вікторію Новікову. Професійн...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Гостьовий лекторій, нетворкінг та кар’єрний коучинг від креативної директорки івент-агенції – здобувачам освіти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 15 лютого 2024

Фахівці підготовчого відділення запросили до університету київських школярів

24 травня 2018 року за ініціативи фахівців підготовчого відділення Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету в нашому виші побували учні 10 класу київської середньої школи № 215. Школярі відвідали кафедри Навчально-наукового інституту харчових технологій, з якими їх ознайомив заступник директора інституту Роман Кир...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Фахівці підготовчого відділення запросили до університету київських школярів 25 травня 2018

Цікава й насичена програма для гостей НУХТ у День відкритих дверей університету

Вдалий вибір майбутнього фаху – головне завдання, що нині стоїть перед старшокласниками. На не менш важливе питання – де продовжити здобуття вищої освіти – шукають відповідь старшокурсники коледжів і технікумів. У великому розмаїтті пропозицій не важко розгубитися, а щорічні новації, що впроваджуються Міністерством освіти і науки у проведення вступ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Цікава й насичена програма для гостей НУХТ у День відкритих дверей університету 05 жовтня 2019