Н У Х Т

Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Ковбаса Володимир Миколайович
доктор технічних наук, професор

(створена у 1949 році)

Кафедра готує фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» для хлібопекарської, макаронної, кондитерської та харчоконцентратної галузей харчової промисловості за спеціальністю 181 «Харчові технології». За  освітнім ступенем «Магістр» здійснюється підготовка за освітніми програмами «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» та «Технології органічних харчових продуктів». Підготовка докторів філософії здійснюється за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Підготовку молодих фахівців здійснюють 8 докторів та 10 кандидатів технічних наук. Викладачі кафедри проходили стажування у закладах вищої освіти Болгарії, Польщі, Словакії, Чехії та Фінляндії. У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін використовується передовий досвід технологічних закладів вищої освіти та береться до уваги думка провідних фахівців промисловості.

Кафедра має три лабораторії з основних напрямів досліджень, спеціалізовану лабораторію для проведення випікань, спеціалізовану аудиторію «Музей хліба». На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, що дозволяє поглибити вивчення дисциплін, пов’язаних із проектуванням підприємств галузі, виконувати складні інженерні розрахунки, створювати креслення з використанням САПР. Магістранти та аспіранти мають змогу проводити наукові дослідження у спеціально облаштованій лабораторії.

У 2014 році за підтримки фінської компанії «Leipurin» відкрито нову навчальну лабораторію, оснащену сучасним хлібопекарським та кондитерським обладнанням. Фахівці компанії проводять майстер-класи для здобувачів із виготовлення хлібобулочних і кондитерських виробів.

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється на провідних підприємствах галузі. Студенти проходять практику на хлібокомбінатах об’єднання «Укрхлібпром», Всеукраїнської асоціації пекарів, ПАТ «Київхліб», ТОВ «Українсько-словенське спільне підприємство «Київський обласний хлібопекарський комплекс», кондитерських фабриках і малих переробних підприємствах.

Кафедрою започатковано проведення конкурсу «Кращий технік-технолог» для здобувачів структурних підрозділів університету (молодших спеціалістів) та «Кращий технолог» серед здобувачів, що навчаються за освітнім ступенем  «Бакалавр».

Для покращення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням підручників і посібників. На кафедрі регулярно видаються і поновлюються конспекти лекцій, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, курсового і дипломного проектування. У навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка, проводиться робота для інтенсифікації індивідуальної та самостійної роботи студентів. Використання викладачами сучасних комп’ютерних програм значно підвищило рівень і поліпшило якість методичних розробок, сприяло більшій індивідуалізації навчального процесу.

З 2015 року на кафедрі розпочато роботу зі створення електронних навчальних курсів для дистанційного навчання. Вагомим здобутком стало започаткування викладання дисциплін кафедри англійською мовою.

За 70 років свого існування кафедра підготувала понад 7000 інженерів-технологів. Випускники обіймають посади державних службовців, директорів, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на великих і малих підприємствах, пов’язаних із виробництвом хлібобулочних виробів, кондитерської продукції, макаронних виробів і харчових концентратів не лише в Україні, а й за кордоном.

Викладачі кафедри також готують фахівців у відокремлених структурних підрозділах НУХТ (Кам'янець-Подільській, Львівській  та Сумській філіях).

Практично всі директори хлібокомбінатів і кондитерських фабрик України є випускниками кафедри. Керівники підприємств галузі є головами і членами Екзаменаційних комісій із захисту магістерських робіт, проводять лекційні заняття. Молоді викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію на підприємствах Києва та України. Значна частина розробок кафедри апробована або впроваджується на підприємствах галузі. Двічі на рік разом із виробничниками проводяться міжнародні наукові конференції. Співробітники кафедри входять до складу Центральної галузевої дегустаційної комісії хлібопекарської промисловості України «Укрхлібпром» і галузевого об’єднання виробників кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової продукції та кави «Укркондпром», є членами технічних комітетів стандартизації України, входять до складу багатьох спеціалізованих вчених рад. Шість викладачів кафедри є членами редакційних колегій наукових журналів в Україні та за кордоном.

Велика увага наставниками академічних груп приділяється виховній роботі. Студенти відвідують музеї, фахові виставки, підприємства харчової промисловості. Вагомим внеском у виховний процес стала традиція проведення тематичних вечорів «Києве мій», «Сім чудес України». З метою майбутнього професійного зростання студентів на кафедрі проводяться тематичні вечори та конкурси «Свято хліба», «Великодній кошик», «Тиждень хліба», «Конкурс обрядової української випічки» тощо.

на сайт кафедри

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітніми програмами:

  • Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців
  • Технології органічних харчових продуктів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчання на кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів – гарантія якісної освіти та практичної підготовки. На кафедрі забезпечують підготовку фахівців для підприємств які виробляють хлібобулочні вироби (хліб, булочні, здобні, сухарні та бараночні вироби, хлібні палички), кондитерські вироби (борошняні та цукристі), макаронні вироби та харчоконцентрати (дитяче харчування, сухі сніданки, картоплепродукти, чай, каву та кавові напої тощо). Також на кафедрі забезпечують підготовку фахівців з виробництва органічних харчових продуктів.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв   181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
   
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв. Модуль 4. Функціональні властивості вуглеводів і білків та їх перетворення в харчових технологіях     181 181
Вхідний контроль сировини харчових виробництв   181 (ХТІ)    
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 181
Загальна технологія харчових виробництв   133 (ІХБВ) 133(ІХБВ)  
Загальні технології харчових виробництв   075 (М)
076 (ПТБД)
075
076
151
075
131, 133, 186
051, 061, 071, 072, 073, 075, 076
Загальні харчові технології     162 162
Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао)
 
Моніторинг виробничих процесів     181 181
Низькотемпературні та екструзійні технології     181 181
Основи виробництва органічних харчових продуктів     181 181
Основи технологій продуктів тривалого зберігання     181 181(змін)
Основи технології тортів і тістечок   181 (ХТІ)    
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Нормативні документи в харчовій промисловості     181  
Проектування харчових виробництв   181 (ХТІ)   181
Сировина для харчових продуктів     181  
Технології кондитерських виробів     181 181(змін)
Технології макаронних виробів     181 181
Технології харчових концентратів   181 (ХТІ) 181 181(змін)
Технології хлібобулочних виробів     181 181
Технологічне моделювання борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів     181 181
Технологічний контроль борошняних, кондитерських та харчоконцентратних підприємств   181 (ХТІ)    
Технологічний контроль на борошняних, кондитерських та харчоконцентратних підприємствах     181  
Технологiчний семінар   181 (ХТІ)    
Харчові технології   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао)
181(ТЕБХП)
 
Якість і безпечність харчових продуктів   051 (ЕП)
075 (М)
075  

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Біодинаміка   181(ТОХП)  
Експорт органічної продукції   181(ТОХП)  
Інновації в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів   181(ТХКМВХ)  
Інновації у технологiях органічних харчових продуктів   181(ТОХП)  
Інноваційні технології борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів     181
Інноваційні технології органічних харчових продуктів     181
Менеджмент якості та безпеки борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів     181
Менеджмент якості та безпеки органічних харчових продуктів     181
Менеджмент якості та безпечності органічних харчових продуктів   181(ТОХП)
181(ТХКМВХ)
 
Методи оптимізації виробництва органічних харчових продуктів     181
Методи оптимізації процесів виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів     181
Наукові підходи керівництва якістю кондитерських виробів та харчоконцентратів   181(ТХКМВХ)  
Науково-дослідницький практикум   181(ТОХП)
181(ТХКМВХ)
181(ТОХП)
181(ТХКМВХ)
Нормативно-правова база виробництва органічних харчових продуктів   181(ТОХП) 181
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва органічних харчових продуктів   181(ТОХП)
181(ТХКМВХ)
 
Організація виробництва борошняних та кондитерських виробів   181(ТХКМВХ)  
Організація виробництва борошняних та кондитерських виробів у Європі     181
Органічні харчові продукти спеціального призначення   181(ТОХП) 181(ТОХП)
Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів   181(ТОХП)  
Практичні проблеми в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчових концентратів   181(ТХКМВХ) 181
Проблеми формування якості хлібобулочних і макаронних виробів   181(ТХКМВХ)  
Регулювання використання харчових добавок в різних технологіях та гармонізація європейських регламентів в Україні на шляху євроінтеграції   181(ТОХП)
181(ТХКМВХ)
181(ТОХП)
181(ТХл)
Світові технології борошняних та кондитерських виробів   181(ТХКМВХ) 181
Сучасні підходи в організації виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів     181
Сучасні способи переробки органічної сировини різного походження   181(ТОХП)  
Сучасні технології борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів спеціального призначення   181(ТХКМВХ) 181
Технології органічних харчових продуктів     181
Технології функціональних хлібобулочних та кондитерських виробів   181(ТХКМВХ)  
Технологія пакування і зберігання упакованої продукції   181(ТОХП)  
Фізіологічно-функціональні інгредієнти у технологіях борошняних та кондитерських виробів   181(ТХКМВХ)  
Харчова комбінаторика в технології органічних харчових продуктів   181(ТОХП)  
Харчові добавки      
Харчові добавки у технології борошняних та кондитерських виробів   181(ТХКМВХ)  
Харчові добавки у технологіях органічних харчових продуктів   181(ТОХП)  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій     181
Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного і якісного аналізу      
Методи наукових досліджень та планування експерименту      
Мікробіологічне забруднення та токсикологія харчових продуктів      
Реологія харчових систем      
Тепломасообмінні процеси та біохімічні перетворення у харчових системах      
Фаховий колоквіум   181 (ХТ) 181

 


АРХІВ робочих програм за попередні роки
перейти

На сьогодні на кафедрі є чотири наукові школи, які працюють за такими напрямами, що координуються з науковим напрямом НУХТ «Розроблення сучасних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нанотехнологій для виробництва якісних і безпечних харчових продуктів»:

• розроблення інноваційних технологій різних груп харчових концентратів (науковий керівник – зав. кафедри, проф. Ковбаса В.М.);
• дослідження технологічних властивостей сировинної бази хлібопекарської промисловості з метою її використання у виробництві дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів (науковий керівник – проф., член-кореспондент НААНУ Дробот В.І.);
• розроблення інноваційних технологій кондитерських виробів спеціального, оздоровчого та дієтичного призначення (науковий керівник – проф. Дорохович А.М.);
• наукове обґрунтування та розроблення технології макаронних виробів функціонального призначення (науковий керівник – проф. Юрчак В.Г.).

Науковці кафедри розробили десятки інноваційних технологій щодо застосування нетрадиційної сировини та технологій виробів оздоровчо-профілактичного і спеціального призначення, дослідили та рекомендували заходи щодо поліпшення якості напівфабрикатів та готової продукції. Значну частину з них захищено патентною документацією та впроваджено у виробництво.

Кафедра є центром створення навчально-методичної літератури з харчових технологій свого напряму, яка користується заслуженим авторитетом у науковців та виробничників і сприяє підвищенню рівня знань студентів та прискоренню адаптації випускників в умовах виробництва.

Під керівництвом проф. Дробот В.І. підготовлено і видано «Довідник з технології хлібопекарського виробництва», підручник «Технологія хлібопекарського виробництва», «Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та макаронного виробництв», задачник «Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві», «Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів». З технології кондитерського та харчоконцентратного виробництва видано навчальні посібники «Технологія карамелі», «Технологія шоколаду» (автор – проф. Дорохович А.М.), «Оптимізація технологічних процесів галузі» (автори Дорохович А.М., Дорохович В.В., Зінченко Т.В.), «Технологія карамелі», «Технологія пастили, зефіру, маршмелоу» (автор – Дорохович А.М., Кобилинська О.В., Мурзін А.В., Кияниця С.Г.), «Технологія та лабораторний практикум кондитерських виробів і харчових концентратів» (за редакцією проф. Дорохович А.М. та проф. Ковбаси В.М.).

На кафедрі ведеться системна робота з підготовки кадрів в аспірантурі та докторантурі за спеціальністю 181 «Харчові технології». На даний момент на кафедрі виконують дисертаційні роботи 5 аспірантів та 1 докторант.

Кафедра виступає співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій за участю науковців та представників промисловості, бере участь в організації щорічних виставок «ХлібКондитерЕкспо» та «Sweets&BakeryUkraine».

Забезпечити високий рівень наукових розробок та досягти міжнародного визнання дозволяє співпраця з провідними науковими установами України, зокрема: Інститутом геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова, Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва, Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Інститутом продовольчих ресурсів, Українським інститутом експертизи сортів рослин, Інститутом біохімії імені О.В. Палладіна, Інститутом картоплярства, Інститутом сільського господарства Полісся, Національним університетом біоресурсів і природокористування України. Налагоджена тісна співпраця з Гродненським державним аграрним університетом (Білорусь), Державним університетом А. Церителі (Кутаїсі, Грузія) та Словацьким університетом сільського господарства (Нітра, Словаччина), Жешувським університетом (Жешув, Польща).

За результатами наукових досліджень публікуються статті у фахових журналах України і за кордоном.

Студенти, найбільш здібні до наукової роботи, залучаються з третього курсу, а всі студенти четвертого і п'ятого курсу беруть участь у науковій роботі. Наукові роботи студентів часто стають переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та конкурсу дипломних робіт за ОC «Магістр». Неодноразово студенти ставали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади зі  спеціальності  «Харчові технології».

Закінчені наукові розробки вчених кафедри демонструються на всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах і виставках, де отримують золоті медалі, дипломи та гран-прі. 

1949 рік

заснована кафедра технології хлібопекарського, кондитерського і макаронного виробництв

1961 рік

на кафедрі розпочато підготовку фахівців за заочною формою навчання

1964 рік

на кафедрі розпочато підготовку аспірантів.

1990 рік

назва змінена на – кафедру технології хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництв і харчоконцентратів. Силами кафедри створено Музей хліба. В експозиції музею зібрані унікальні матеріали з історії розвитку злакових культур із далекої давнини до нашого часу. Показана історія розвитку хлібопекарської промисловості, внесок діячів науки та практики у хлібопекарську справу

1993 рік

назва змінена на – кафедру технології хліба, кондитерських, макаронних виробів, харчоконцентратів і зерна

2002 рік

назва змінена на – кафедру технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

2012 рік

назва змінена на – кафедру технології хлібопекарських і кондитерських виробів