Н У Х Т

Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Куц Анатолій Михайлович
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 1930 році)

Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства здійснює підготовку фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньою програмою «Харчові технології та інженерія», за освітнім ступенем «магістр» за освітньою програмою «Технології продуктів бродіння і виноробства» та освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» за освітньо-науковою програмою «Харчові технології» за денної і заочною формами навчання.

Випускники коледжів здобувають освітній ступінь «бакалавр» на кафедрі за скороченим терміном навчання.

Кафедра одна з перших в університеті започаткувала та продовжує взаємовигідну підготовку фахівців за дуальною освітою.

Щорічно за програмою Erasmus+ в університеті Гайзенхайма (Німеччина) навчаються 1-2 студента за професійним спрямуванням «Технологія вина».

Кредо кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати та розвивати потенціал наших вихованців для здобуття компетентностей із вирішення складних задач, досягнення особистого успіху і фінансової незалежності. Кафедра – це колектив однодумців, об'єднаних спільним прагненням – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості.

Підготовку студентів веде висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри, в якому працюють 3 професори, доктори технічних наук, 10 кандидатів технічних наук, доцентів. Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах харчової промисловості України та Європи.

Навчальні плани, за якими здійснюється підготовка здобувачів всіх освітніх ступенів, розроблені зі врахуванням досвіду провідних європейських та американських навчальних закладів. Значна увага приділяється комп'ютеризації навчального процесу, що дає змогу працювати в дистанційному режимі з проведенням лекційних, лабораторних і практичних занять та захистів кваліфікаційних і курсових робіт у режимі online. Для забезпечення навчального процесу розроблені електронні конспекти лекцій, методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних і курсових робіт, проведення практичних і лабораторних занять, проходження практики. Кафедра має комп'ютерний клас із підключенням до локальної комп'ютерної мережі з доступом до мережі Internet для проведення самостійної і розрахункових робіт.

Матеріально-технічна база кафедри включає сучасні наукові та навчальні лабораторії, мультимедійну навчальну аудиторію, які постійно модернізуються за допомогою інвесторів.

Щорічно співробітники кафедри отримують близько 6-10 патентів і публікують понад 20 статей у наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection.

Результати наукових досліджень доповідаються на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях і науково-технічних семінарах.

Практичні навички здобувачі набувають під час практик на передових підприємствах галузі та в галузевих науково-дослідних інститутах за наскрізною програмою практик – двох технологічних і переддипломної. Серед них: ЗАТ «ОБОЛОНЬ», ТОВ виробничо-комерційна фірма «Немирівський лікеро-горілчаний завод «NЕМІRОFF», «САН Ін Бев Україна», «Центр культури вина SHABO», АТ «Коблево», ТОВ «Микулинецький бровар», міні-пивоварня «Varvar», ДНУ Укрспиртбіопрод, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» та багатьох інших, із якими укладено угоди про науково-технічне співробітництво.

Починаючи з другого курсу, студенти залучаються до наукової роботи за тематикою кафедри, а для магістрантів – це є обов’язковим. На кафедрі працюють 5 студентських науково-дослідних гуртків. Щорічно разом зі студентами публікується 10-15 наукових статей та робиться понад 30 доповідей на міжнародних і вітчизняних наукових конференціях.

Студенти кафедри кожен рік беруть участь і займають призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 181 «Харчові технології».

Кафедра тривалий час проводить унікальну сертифікатну програму «Професія сомельє і науково-практичні основи дегустації вин та алкогольних напоїв». Розроблений висококваліфікованими фахівцями інноваційний авторський курс, сприяє розширенню професійних компетенцій і кругозору слухачів, стає додатковим плюсом при працевлаштуванні та джерелом неформальний освіти.

Контактна особа - завідувач кафедри Анатолій Михайлович Куц
Тел.: 067-463-13-03 (мобільний)
044-287-91-55 (університетський)

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 20 жовтня 2022

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Технології продуктів бродіння і виноробства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

 

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
за 2021 рік
Робочі програми
за 2020 рік
Робочі програми
за 2019 рік
Безвідходні технології продуктів бродіння 162 (БФПХП)      
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
   
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв. Модуль 6. Збудники процесів бродіння та особливості спиртового бродіння в харчових технологіях     181  
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181  
Вхідний контроль сировини харчових виробництв 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)    
Загальні технології харчових виробництв 073 (М) 072 (ФБСС)
073 (М)
072 (ФБСС)
073(М)
073(МП)
151
 
Загальні технології харчових виробництв (англомовний курс) 073 (М) 073 (М)    
Загальні харчові технології 162 (БФПХП)   162  
Інжинірінг харчових виробництв. Модуль 2. Технологічне проєктування. 181 (ХТІ)      
Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао.)
 
Методологія наукових досліджень     181  
Моніторинг виробничих процесів 181 (ХТІ) дфн, зфн.ск
181 (ХТІ) дфн.ск
  181  
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Нормативні документи в харчовій промисловості     181  
Основи холодильних і сушильних технологій   181 (ХТІ) 181  
Проектування харчових виробництв 181 (ХТІ) 5к зфн 181 (ХТІ)    
Проектування харчових біотехнологій 162 (БФПХП)      
Сировина для харчових продуктів     181  
Технології виробництва напоїв        
Технології продуктів спиртового бродіння. Модуль 1. Технологія пива 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181  
Технології продуктів спиртового бродіння. Модуль 2. Технологія спирту       181
Технології продуктів спиртового бродіння. Модуль 3. Первинне виноробство     181  
Технології продуктів спиртового бродіння. Модуль 4. Технологія вина із винограду   181 181  
Технології продуктів спиртового бродіння. Модуль 5. Технологія вина із плодово-ягідної сировини   181 (ХТІ) 181  
Технології алкогольних напоїв   181 (ХТІ) 181  
Технологія екстрактів і напоїв     181  
Технологія продуктів бродіння       242
Харчові технології 181 (ТЕБХП) 181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао.)
181(ТЕБХП)
 
Хімія і біохімія вина     181  

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
за 2021 рік
Робочі програми
за 2020 рік
Безвідходні технології продуктів бродіння і виноробства 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ) 181
Біотехнологічні основи бродильної галузі 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ)  
Біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ) 181
Інновації в технологіях продуктів бродіння і виноробства 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ) 181
Інтелектуальна власність   131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
141(ЕСЕ)
141(ЕМ)
142 (ХТТ)
144(ЕМА)
144(ТЕТ)
181 (ТРГ)
181(ТАХП)
131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
141(ЕСЕ)

141(ЕМ)
142
144(ЕМА)
144(ТЕТ)
181(ТРГ)
181(ТАХП)
Інтелектуальна та промислова власність 101 (ЕОНС)
131 (ПМ)

133 (ІХВ)

133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
141(ЕСЕ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
151 (ІКСК)
151 (КТПАСУ)
162 (ФБ)
162 (ПБ)
181 (ТХПОПП)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТЗКППО)
181 (ТХКП)
181 (ТПБВ)
183 (ЕКА)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТЕБХП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТХПОПП)
181 (ТПБВ)
181 (ТЦП)
181 (ТПВВХВ)
181 (ТХКП)
181 (ТЗКППО)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТЗПВБ)
101
122
161
162(ПБ)
162(ФБ)
181(ТЗ)
181(ТХ)
181(ТО)
181(ХЕ)
181(ОП)
181(ТМя)
181(ТЖ)
181(ТМо)
181(ТБ)
181(ТВ)
181(ТК)
183
Крафтові технології продуктів бродіння та виноробства 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ)  
Логістичні системи та моніторинг виробництва продуктів бродіння і виноробства 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ) 181
Менеджмент якості та безпеки продуктів бродіння і виноробства 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ) 181
Методи оптимізації процесів виробництва продуктів бродіння і виноробств     181
Науково-дослідницький практикум 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ) 181
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва продуктів бродіння і виноробства 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ)  
Організація логістичних систем та моніторингу у виробництві продуктів бродіння і виноробства 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ)  
Спрямоване та раціональне використання природних ресурсів у технологіях бродильних виробництв 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ)  
Сучасні методи підвищення стабільності напоїв 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ)  
Сучасні методи сенсорної оцінки якості сировини і продуктів бродильних виробництв 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ)  
Теоретичні основи біотехнологічних процесів галузі 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ)  
Теоретичні основи логістичних систем у виробництві продуктів бродіння 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ)  
Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів бродильних виробництв 181 (ТПБВ) 181 (ТПБВ)  
міждисциплінарна освітньо-наукова програма
LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Інтелектуальна власність 133 151 181 133 151 181  
міждисциплінарна освітньо-наукова програма
ПРОМИСЛОВІ ТА КРАФТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ HoReCa В ТУРИЗМІ
Інтелектуальна власність 181 242    

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій   181 (ХТ)  
Інтенсифікація технологічних процесів харчових виробництв   181 (ХТ)  
Планування експеременту та методи оптимізації в харчових технологіях   181 (ХТ)  
Сучасні наукові аспекти технологій харчових виробництв   181 (ХТ)  
Фаховий колоквіум     181

 

Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України та з урахуванням розвитку наукових шкіл кафедри пріоритетними напрями науково-дослідної роботи викладачів кафедри є:

  • теоретичне обґрунтування і розроблення інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій та обладнання для виробництва харчового, технічного та паливного біоетанолу з поновлювальної рослинної сировини;
  • удосконалення способів вирощування дріжджів та зброджування сусла з використанням їх оброблення фізичними методами;
  • наукове обґрунтування та розроблення біо- й фізико-хімічних основ ресурсоощадної технології пива;
  • удосконалення технології спеціальних солодів для виробництва солодових екстрактів;
  • розроблення та удосконалення технології спеціальних і традиційних типів солодів для використання у виробництві напоїв і продуктів оздоровчого харчування;
  • розроблення технологій напоїв оздоровчої дії на основі натуральної сировини;
  • розроблення технологій безалкогольних і алкогольних  напоїв;
  • удосконалення технології вермутів на основі пряно-ароматичної сировини Закарпатського регіону та розроблення інноваційних технологій рожевих столових виноматеріалів.

Напрямки роботи передбачають розроблення та вдосконалення існуючих технологій з урахуванням сировинної бази, технологічного обладнання та вимог до якості готової продукції в Україні.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід, основні з яких впроваджені в навчальний процес кафедри при викладені спецдисциплін. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової промисловості.

Детальніше

1930 рік

створення кафедри технології спирту при Київському інституті народного господарства

1933 рік

цей інститут було об’єднано з Київським технологічним інститутом цукру. Згодом до нього приєдналися деякі інші наукові і навчальні заклади, в тому числі Київський спиртобродильний інститут і Київський ферментативний інститут. Об’єднаний інститут був названий Київським хіміко-технологічним інститутом харчової промисловості, а кафедра – технології бродильних виробництв

1933-1941-1945 роки

завідувачем кафедри з перших днів її існування і до початку Великої Вітчизняної війни був професор А.А. Фукс. Велику роль в становленні кафедри зіграли видатні вчені спеціалісти, які працювали на ній в довоєнний період. Це професор О.О. Кіров, доценти А.Л. Малченко, І.П. Вавілов, І.М. Ройтер, М.М. Христенко, А.Г. Забродський, М.М. Коробов

1946 -1972 роки

після визволення Києва від німецько-фашистських окупантів кафедра в складі інституту відновила свою роботу. З цього часу і по 1972 рік кафедру очолював професор, доктор технічних наук, заслужений діяч освіти України П.М. Мальцев

1973-1978 роки

кафедру очолював професор П.С.Циганков - вчений з великим педагогічним стажем, видатний спеціаліст в галузі ректифікації спирту. Йому належить 170 наукових праць та 40 авторських свідоцтв. Серед них монографії, навчальні посібники і в співавторстві два підручники. Під керівництвом П.С. Циганкова організовано випуск в Україні брагоректифікаційного обладнання для спиртової промисловості

1979-2005 роки

кафедру очолював професор, доктор технічних наук, академік Української інженерної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), заслужений працівник освіти України В.А.Домарецький

2005-2015 роки

кафедру очолює професор, доктор технічних наук Шиян Петро Леонідович, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений винахідник України

1992 рік

кафедра реорганізована в кафедру біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв. Кафедра розпочала підготовку фахівців із спеціалізації «Технологія виноробства»

З 1995 року

кафедра є випусковою з підготовки фахівців за багатоступеневою системою: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

1997 рік

відбувся перший випуск інженерів-технологів-виноробів

2011 рік

кафедра реорганізована в кафедру біотехнології продуктів бродіння і виноробства

2015 рік

кафедру очолив доцент, кандидат технічних наук, відмінник освіти України Куц А.М.