Н У Х Т

Department of Biotechnology of Fermentation and Winemaking Products

Завідувач кафедри

Head of Department
Anatoly Kuts
Associate professor, Ph.D. of technical sciences

(Founded in 1930)

The department carries out training of specialists in the field of knowledge 18 "Production and technology" according to the educational degree "Bachelor" on specialty 181 "Food Technologies", according to the educational degree "Master" in specialty 181 "Food Technologies" and educational program "Technologies of products of fermentation and winemaking".

The department of biotechnology of fermentation and winemaking products is a team of like-minded people, united by common aspirations - to prepare highly skilled specialists for the food industry in independent Ukraine. During the years of its existence, the department has trained more than 6000 engineer-technologists, specialists, and masters of fermentation productions, including for foreign countries (Russian Federation, Republic of Moldova, Turkmenistan, China, Cuba, Mongolia, Hungary, Vietnam, etc.). Graduates of the department hold senior positions at the enterprises of food industry of Ukraine and the near abroad.

The department also provides professional training of "Bachelors" by correspondence form of study in the separate structures of the university in L'viv.
Each year, the staff of the department receives 5-8 patents and publishes about 20 scientific articles. The results of scientific research are reported at international and all-Ukrainian scientific conferences.

For the educational process and scientific work, the department has three educational and one-research laboratories, equipped with equipment that provides the necessary level of training of specialists. Students and postgraduates use the university library.

Practical skills are acquired by students during the practice at the advanced enterprises of the industry and in the branch research institutes through the crosscutting program of practice - two technological and pre-graduate.

The topics of diploma projects are reconstruction or construction of new enterprises.

Each year the students perform inter-departmental integrated diploma projects, the protection of which is carried out at existing enterprises with the active participation of producers.
Students with high potential are attracted from the third year, and students of the fifth year all take part in the scientific work of the department.

In order to improve the training of specialists in the curriculum, such disciplines as "Innovative technologies of the industry", "Management of innovative projects", "Metrology, standardization, certification", "Licensing and quality management", "Intellectual property", etc. have been introduced.

The department has all the proper conditions for the training of highly qualified specialists in industry and scientific and pedagogical workers of higher qualification.

 

WEBSITE

Last modified: 18 October 2018

The department carries out training of specialists:

Еducational degree «BACELORS»

Training of specialists in the field of knowledge 18 "Production and technology" in specialty 181 "Food technologies" and educational program:

  • Food Technology and Engineering
Form of education Term of training
Day 4 years
The day is shortened 2 or 3 years
Part time / Distance 4 years 6 months
Part-time abbreviated / Remote abbreviated 2 years 6 months or 3 years 6 months

Read more...

Еducational degree «MASTER»

Training of specialists in the field of knowledge 18 "Production and technology" in specialty 181 "Food technologies" and educational program:

  • Technologies of fermentation and winemaking products
Form of education Term of training
All forms of education 1 year 6 months

Read more...

Scientific degree «DOCTOR OF PHILOSOPHY»

Training of specialists in the field of knowledge 18 "Production and technology" in specialty 181 "Food Technologies"

Form of education Term of training
All forms of education 4 years

Read more ...

Scientific degree «DOCTOR OF SCIENCES»

Training of specialists in the field of knowledge 18 "Production and technology" in specialty 181 "Food Technologies"

Form of education Term of training
Day 2 years

Read more ...

Educational disciplines taught by the department

BACELORS
The name of The number of hours
Fundamentals of cryogenic and drying technologies 90
Scientific and practical bases of fermentation productions 165
Technologies of food production: module "Technology of fermentation production" 90
Technology of food production 810
Technology of alcoholic beverages 144
Quality control and safety of products in the industry 108
Technology of ethanol 288
Technology of malt, beer and soft drinks 234
Wine Technology 450
Monitoring of production processes of fermentation and winemaking products 108
Designing of the enterprises of the fermentation industry with the basics of CAD 216
Chemistry and biochemistry of wine 72
Modeling and creating innovative food products 144
Technology of extracts and beverages 126

 

MASTERS
The name of The number of hours
Innovative technologies of fermentation and winemaking products 270
Optimization of technological processes of fermentation and winemaking products 150
Perspective technological processes in the fermentation industry 120
Logistics systems and monitoring of the production of fermentation and winemaking products 180
Non-waste technologies of fermentation and winemaking 120
Biotechnological processes in the technology of fermentation and winemaking products 210
Research workshop of choice 240
General technologies of the food industry 126
Intellectual Property 90

Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України та з урахуванням розвитку наукових шкіл кафедри пріоритетними напрями науково-дослідної роботи викладачів кафедри є:

  • теоретичне обґрунтування і розроблення інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій та обладнання для виробництва харчового, технічного та паливного біоетанолу з поновлювальної рослинної сировини;
  • удосконалення способів вирощування дріжджів та зброджування сусла з використанням їх оброблення фізичними методами;
  • наукове обґрунтування та розроблення біо- й фізико-хімічних основ ресурсоощадної технології пива;
  • удосконалення технології спеціальних солодів для виробництва солодових екстрактів;
  • розроблення та удосконалення технології спеціальних і традиційних типів солодів для використання у виробництві напоїв і продуктів оздоровчого харчування;
  • розроблення технологій напоїв оздоровчої дії на основі натуральної сировини;
  • розроблення технологій безалкогольних і алкогольних  напоїв;
  • удосконалення технології вермутів на основі пряно-ароматичної сировини Закарпатського регіону та розроблення інноваційних технологій рожевих столових виноматеріалів.

Напрямки роботи передбачають розроблення та вдосконалення існуючих технологій з урахуванням сировинної бази, технологічного обладнання та вимог до якості готової продукції в Україні.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід, основні з яких впроваджені в навчальний процес кафедри при викладені спецдисциплін. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової промисловості.

Детальніше

1930 рік

створення кафедри технології спирту при Київському інституті народного господарства

1933 рік

цей інститут було об’єднано з Київським технологічним інститутом цукру. Згодом до нього приєдналися деякі інші наукові і навчальні заклади, в тому числі Київський спиртобродильний інститут і Київський ферментативний інститут. Об’єднаний інститут був названий Київським хіміко-технологічним інститутом харчової промисловості, а кафедра – технології бродильних виробництв

1933-1941-1945 роки

завідувачем кафедри з перших днів її існування і до початку Великої Вітчизняної війни був професор А.А. Фукс. Велику роль в становленні кафедри зіграли видатні вчені спеціалісти, які працювали на ній в довоєнний період. Це професор О.О. Кіров, доценти А.Л. Малченко, І.П. Вавілов, І.М. Ройтер, М.М. Христенко, А.Г. Забродський, М.М. Коробов

1946 -1972 роки

після визволення Києва від німецько-фашистських окупантів кафедра в складі інституту відновила свою роботу. З цього часу і по 1972 рік кафедру очолював професор, доктор технічних наук, заслужений діяч освіти України П.М. Мальцев

1973-1978 роки

кафедру очолював професор П.С.Циганков - вчений з великим педагогічним стажем, видатний спеціаліст в галузі ректифікації спирту. Йому належить 170 наукових праць та 40 авторських свідоцтв. Серед них монографії, навчальні посібники і в співавторстві два підручники. Під керівництвом П.С. Циганкова організовано випуск в Україні брагоректифікаційного обладнання для спиртової промисловості

1979-2005 роки

кафедру очолював професор, доктор технічних наук, академік Української інженерної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), заслужений працівник освіти України В.А.Домарецький

2005-2015 роки

кафедру очолює професор, доктор технічних наук Шиян Петро Леонідович, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений винахідник України

1992 рік

кафедра реорганізована в кафедру біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв. Кафедра розпочала підготовку фахівців із спеціалізації «Технологія виноробства»

З 1995 року

кафедра є випусковою з підготовки фахівців за багатоступеневою системою: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

1997 рік

відбувся перший випуск інженерів-технологів-виноробів

2011 рік

кафедра реорганізована в кафедру біотехнології продуктів бродіння і виноробства

2015 рік

кафедру очолив доцент, кандидат технічних наук, відмінник освіти України Куц А.М.