Н У Х Т

Вчена рада університету намітила план своєї роботи протягом навчального року

26 вересня 2019

Вчена рада університету намітила план своєї роботи протягом навчального року

26 вересня вчена рада університету зібралася на чергове планове засідання, яке традиційно ректор Анатолій Українець розпочав з урочистих моментів – привітав членів ради, що відзначили дні народження між засіданнями, та вручив:

- почесну грамоту начальнику відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності Юлії Цой;

- диплом кандидата наук асистенту кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Юлії Звягінцевій-Семенець.

Далі засідання продовжилося відповідно до схваленого присутніми порядку денного.

Спочатку розглянули кадрові питання – клопотання про присвоєння вченого звання професора кафедри маркетингу Наталії Соломянюк і доцента кафедри економіки праці та менеджменту Оксані Осадчук. Кандидатів представила вчений секретар Наталія Ткачук. До складу лічильної комісії обрали в.о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування Олену Галинську, голову студентського самоврядування університету Олександра Висоцького і голову студентської ради факультету біотехнології та екологічного контролю Ірину Ковшар.

Поки працювала лічильна комісія, вчена рада заслухала інформацію щодо перерозподілу педагогічного навантаження на 2019-2020 н.р. відповідно до реального набору студентів у 2019 році, представлену ректором Анатолієм Українцем і першим проректором Володимиром Яровим. Вони, зокрема повідомили, що останніми роками в університеті зберігається тенденція збільшення кількості вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб і зменшення за кошти держбюджету. Влітку університет перевіряла комісія ревізійної служби, яка вказала на необхідність скорочення 80 штатних одиниць викладацького складу у зв’язку зі зменшенням контингенту студентів на бюджеті. Ректорат робить усе можливе для збереження нашого колективу, тому було прийняте рішення про переведення відмінників-контрактників на навчання за кошти державного бюджету, що дасть змогу зберегти до 40 штатних одиниць викладачів. Решту переведуть на фінансування за рахунок спеціального фонду університету. Проте, якщо подібна тенденція з набором студентів буде зберігатися, постане питання реальних скорочень професорсько-викладацького складу. Тож ректор закликав присутніх докладати максимум зусиль для якісних змін у викладанні, аби високий рівень наших освітніх послуг спонукав ще більшу кількість бажаючих стати студентами саме НУХТ. Для цього, перш за все, ректорат пропонує ретельно вивчати й впроваджувати досвід провідних європейських вищих навчальних закладів, для чого і керівництво університету, і всіх структурних підрозділів, і викладачі випускових кафедр мають пройти закордонні стажування. Йшлося також про підвищення рівня володіння англійською мовою наших викладачів. Крім того, ректор повідомив, що після приведення наших навчальних планів у відповідність з європейськими, на деяких кафедрах суттєво збільшилася кількість годин педнавантаження. Завідувачі цих кафедр пояснили збільшення тим, що або була сформована більша кількість груп першого курсу, або на кафедрах була започаткована підготовка за новими освітніми програмами й зв’язку з чим з’явилися нові дисципліни.

У бурхливому обговоренні цього питання взяли участь ректор Анатолій Українець, перший проректор Володимир Яровий, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва, директори навчально-наукових інститутів Оксана Кочубей-Литвиненко і Олег Шеремет, завідувачі кафедр Тетяна Пирог, Анатолій Куц, Анатолій Заїнчковський, Леонід Чернелевський.

Наступним вчена рада одноголосно схвалила план своєї роботи протягом цього навчального року. Враховуючи динаміку роботи нового керівництва МОН, було зазначено про можливість змін у питаннях, винесених на розгляд, а також про можливу необхідність збирати вчену раду частіше, ніж один раз на місяць. Було вирішено вносити зміни у план роботи ради в робочому порядку.

Ґрунтовний аналіз результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. зробив начальник навчально-методичного управління Валерій Виговський. Вчена рада, обговоривши почуте, одноголосно прийняла рішення взяти до відома отриману інформацію. Участь у обговоренні взяли, й свої пропозиції щодо зменшення кількості відрахованих студентів внесли перший проректор Володимир Яровий, директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Олег Шеремет, його заступник Наталія Слободян, декан факультету біотехнології та екологічного контролю Наталія Грегірчак, декан факультету автоматизації і комп’ютерних систем Андрій Форсюк.

Голова лічильної комісії Олена Галинська оголосила результати таємного голосування по кадрових питаннях. Вчена рада підтримала Наталію Соломянюк і Оксану Осадчук щодо присвоєння їм вчених звань професора і доцента.    

Серед поточних розглянули звернення кафедр щодо міжнародних стажувань викладачів і розповідь голови студради університету Олександра Висоцького про його участь у міжнародному молодіжному проекті за програмою Еразмус+.

Наостанок ректор розповів про хід підготовки до святкування 135-ї річниці нашого університету та Дня працівників харчової промисловості.

Опублікований: 26-09-2019
Читайте також:
Викладачі НУХТ впроваджують інноваційні лабораторні роботи

На кафедрі інтегрованих автоматизованих систем управління впроваджено в навчальний процес нову лабораторну роботу по керуванню промисловими системами з мобільних гаджетів. Лабораторна робота передбачає розроблення та налагодження людино-машинного інтерфейсу для гаджетів під Android та iOS у зв’язку зі SCADA (через OPC UA <-> OPC DA шлюз від ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Викладачі НУХТ впроваджують інноваційні лабораторні роботи 09 січня 2018

До освітнього проекту #Farmak_Lab долучилися магістри-хімтехнологи і біотехнологи

Студенти ОС «магістр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» та 162 «Біотехнології та біоінженерія» разом із доцентом кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Наталією Сабадаш відвідали ПАТ «Фармак» у рамках освітнього проекту #Farmak_Lab. Проект вже втретє завойовує серця молоді, тим що да...

ЧИТАТИ ДАЛІ

До освітнього проекту #Farmak_Lab долучилися магістри-хімтехнологи і біотехнологи 26 березня 2019

Розпочали захисти бакалаврських дипломів студенти-заочники кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства розпочалися захисти дипломних проектів студентами заочної форми навчання за освітнім ступенем «Бакалавр», де у засіданні Екзаменаційної комісії брали участь співробітники кафедри – професор Віталій Прибильський, доценти Марина Білько і Микола Бондар. Екзаменаційну комісію очолив завідувач ка...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Розпочали захисти бакалаврських дипломів студенти-заочники кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства 12 лютого 2019

Учасники Еnglish speaking club обговорили з гостем зі США еволюцію реклами і її вплив на людину

Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації провела чергове засідання Еnglish speaking club традиційно за участю спеціального гостя зі Сполучених Штатів Stuart Snuggs та викладача Наталії Божок. Предметом обговорення стала актуальна та цікава тема «Insight into Advertising», яка мотивувала студентів до подальшого активного обговорення...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Учасники Еnglish speaking club обговорили з гостем зі США еволюцію реклами і її вплив на людину 23 жовтня 2018