Н У Х Т

Широкий спектр продуктів оздоровчої дії запропонували здобувачі-четвертокурсники у своїх кваліфікаційних роботах

24 червня 2021

Широкий спектр продуктів оздоровчої дії запропонували здобувачі-четвертокурсники у своїх кваліфікаційних роботах

На кафедрі технології оздоровчих продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ завершилися захисти кваліфікаційних робіт випускників-бакалаврів денної форми навчання за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія».

Екзаменаційну комісію очолила завідувачка кафедри, професорка, д.т.н Галина Сімахіна. До складу комісії також увійшли доцентки кафедри: к.т.н. Ірина Гойко, к.т.н Алла Башта та асистентка кафедри Ірина Ясінська (секретар ЕК).

Відбулися два засідання екзаменаційної комісії, впродовж яких розглянули 15 робіт. Усі кваліфікаційні роботи виконані з використанням наукових розробок кафедри та інших науково-дослідних організацій, містили конкретні заходи щодо створення широкого спектру продуктів оздоровчої дії, функціональних інгредієнтів, продуктів спеціального призначення, дієтичних добавок тощо. Тематика бакалаврських кваліфікаційних робіт актуальна і відповідає сучасним досягненням науки і техніки та світовим тенденціям розвитку індустрії здорового харчування. Теми робіт, в основному, спрямовані на наукове обґрунтування та розроблення нових способів перероблення сільськогосподарської та лікарської сировини на харчові продукти.

Кращими дипломними роботами були визнані проєкти Марії Галушко (керівниця – доцентка Наталія Стеценко), Олександра Межубовського та Анни Яценко (керівниця – професорка Галина Сімахіна).

Екзаменаційна комісія відзначила, що всі студенти-бакалаври мають достатні теоретичні знання із загальнонаукових, біологічних, спеціальних та економічних дисциплін, певні практичні навички з обґрунтованого вибору харчових середовищ і комплексних збагачувачів, можуть із успіхом застосовувати набуті знання і уміння для вирішення конкретних завдань вдосконалення технологій сучасних підприємств харчової промисловості з компонуванням технологічної лінії виробництва продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності та оздоровчо-профілактичними властивостями.

Також фахівці наголосили, що здобувачі освіти добре орієнтуються в проблемах виробництва оздоровчих продуктів на заводах безалкогольних напоїв, хлібопекарських підприємствах, молокозаводах, консервних заводах. У кожній роботі наведені результати експериментальних досліджень і дані рекомендації з їх практичного використання.

За результатами публічних захистів усі здобувачі отримали позитивні оцінки, в тому числі «відмінно» – 8 осіб, «добре» – 4 особи, «задовільно» – 3 особи. Бажаємо бакалаврам подальших творчих успіхів та успішного вступу до магістратури!

Опублікований: 24-06-2021
Читайте також:
«Генеральна репетиція» здобувачів-бакалаврів кафедри біотехнології і мікробіології

За два тижні до засідань екзаменаційної комісії на кафедрі біотехнології і мікробіології відбувся попередній захист випускових кваліфікаційних робіт студентів-біотехнологів, що навчаються за освітнім ступенем «Бакалавр». Здобувачі 4 курсу представили на попередній захист 38 робіт інженерного та 3 роботи науково-інженерного спрямування. Для виконан...

ЧИТАТИ ДАЛІ

«Генеральна репетиція» здобувачів-бакалаврів кафедри біотехнології і мікробіології 04 червня 2021

Успішне завершення стажування викладачів кафедри іноземних мов професійного спрямування у Фінляндії

Викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування Інна Форостюк і Надія Шерстюк успішно завершили стажування у закладі вищої освіти Lansi-Suomen Opisto (Фінляндія). Група українських освітян відвідала навчальні організації різних рівнів, у тому числі університет дистанційної освіти, який є першим фінським університетом, що повністю переоріє...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Успішне завершення стажування викладачів кафедри іноземних мов професійного спрямування у Фінляндії 12 вересня 2019

Сумління і натхнення приносять Президентську стипендію

Здобувачі освіти факультету біотехнології та екологічного контролю, які демонструють високі результати у навчанні і науковій діяльності, традиційно серед стипендіатів Президента України. Цього року на здобуття стипендії Президента був висунутий і підтриманий вченими радами і факультету, і університету третьокурсник кафедри біотехнології і мікробіо...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Сумління і натхнення приносять Президентську стипендію 07 липня 2022

Усі особливості рекрутингового процесу PwC для студентів кафедри фінансів

Для забезпечення належної професійної підготовки студентів однією з цілей кафедри фінансів є організація зустрічей із представниками компаній-лідерів ринку фінансових послуг. Визнаним лідером аудиторських і консалтингових послуг в Україні є компанія PwC (PricewaterhouseCoopers), яка пропонує безліч можливостей для професійного та особистісного роз...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Усі особливості рекрутингового процесу PwC для студентів кафедри фінансів 15 квітня 2019