Н У Х Т

На фінішній прямій аспіранти кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

09 лютого 2024

На фінішній прямій аспіранти кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

8 лютого стартували захисти дисертацій аспірантами кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління. Цього дня своє дослідження «Інтелектуальне сценарно-синергетичне керування технологічним комплексом цукрового заводу» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» представив Олександр Ромащук.

Дослідження здійснювалося під науковим керівництвом к.т.н., професора кафедри Василя Кишенька у межах науково-дослідних робіт «Наукові основи створення автоматизованих систем управління для комп’ютерно-інтегрованих виробництв харчової промисловості», «Розроблення основ ресурсоощадного інтелектуального керування біотехнологічними процесами з використанням багатоагентних сценарно-когнітивних моделей» та «Створення динамічних експертних систем керування біотехнологічними комплексами харчових виробництв в умовах ситуаційної невизначеності».

Дисертація здобувача присвячена питанням збільшення ефективності роботи технологічного комплексу цукрового заводу шляхом визначення атрактивних ситуаційно-значущих зон для задач сценарного керування, і реалізації ефективних ресурсоощадних стратегій управління з використанням інтелектуальних механізмів на основі оперативного інтелектуального аналітичного оброблення даних.

Разова спеціалізована вчена рада працювала у складі: докторки технічних наук, професорки кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління Наталії Луцької (головчиня ради), рецензентів – кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Ярослава Смітюха та кандидата технічних наук, доцента цієї ж кафедри Віктора Сідлецького і опонентів – доктора технічних наук, професора кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності Льотної академії НАУ Сергія Осадчого та доктора технічних наук, професора кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. академіка І.І. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування Ігоря Болбота.

І рецензенти, і опоненти відзначили актуальність роботи, звернувши увагу, на складність і ґрунтовність представленого дослідження, її наукову новизну, суттєвість і практичне значення коректно отриманих наукових результатів, високий ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, повноту викладу у публікаціях за темою дослідження та відсутність порушень здобувачем академічної доброчесності. Висловлені ними незначні зауваження, жодною мірою не вплинули на загальну високу оцінку доробку дисертанта й стали радше рекомендаціями у подальших дослідженнях.

За результатами публічного захисту всі члени спецради були одностайними й присудили Олександру Ромащуку ступінь доктора філософії у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Вітаємо молодого науковця та його керівника!

Опублікований: 09-02-2024
Читайте також:
Принципи академічної доброчесності обговорювали з магістрантами першого курсу

У нашому університеті існує гарна практика щодо дотримання принципів академічної доброчесності. У розвиток цієї політики було прийняте рішення вченої ради університету про підписання Декларації про дотримання академічної доброчесності  учасниками освітнього процесу. Про академічну доброчесність говорили з магістрантами першого курсу освітньої прог...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Принципи академічної доброчесності обговорювали з магістрантами першого курсу 14 жовтня 2022

Студенти побували в гостях у прикордонників

Екскурсійна група студентів Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ побувала в гостях у прикордонників. Враження від відвідування навчального центру залишилися незабутні. Адже юнакам вдалося на власні очі побачити, як  готують майбутніх воєнних спеціалістів і дізнатися, якими знаннями потрібно володіти, щоб надійно захищати державний кордон....

ЧИТАТИ ДАЛІ

Студенти побували в гостях у прикордонників 07 серпня 2018

За крок до успіху магістранти кафедри технології молока і молочних продуктів

22 лютого на кафедрі технології молока і молочних продуктів відбувся захист магістерських робіт студентів денної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» Варто згадати, що студенти кафедри технології молока і молочних продуктів проявляють себе не тільки у виконанні магістерських робіт, а й беруть участь і перемагають у всеукраїнських ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

За крок до успіху магістранти кафедри технології молока і молочних продуктів 25 лютого 2019

Фахівці університету обговорюють перспективні напрямки виробничої спеціалізації Київщини

Завідувач кафедри технології м`яса і м`ясних продуктів Василь Пасічний, професорка кафедри експертизи харчових продуктів Оксана Шульга, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Валерій Махинько і доцентка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Ірина Корецька стали учасниками воркшопу «Смарт-спеціалізація: ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Фахівці університету обговорюють перспективні напрямки виробничої спеціалізації Київщини 05 липня 2021