Н У Х Т

Кафедра технології консервування

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Бессараб Олександр Семенович
професор, кандидат технічних наук

(створена у 2011 році)

Як випускова, кафедра готує фахівців для консервної, харчоконцентратної та рибної галузей харчової промисловості за спеціальністю 181 «Харчові технології» та спеціалізаціями «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» і «Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів». Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «магістр».

Матеріально-технічна база кафедри включає сучасні наукову та навчальну лабораторії, мультимедійну навчальну аудиторію. Кафедра достатньо комп'ютеризована, що дозволяє викладачам кафедри належно працювати над створенням методичних рекомендацій, конспектів лекцій та навчальних посібників, покращення навчального процесу та виконувати складні інженерні розрахунки.

Для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції навчального процесу у виробництво кафедра тісно співпрацює з передовими підприємствами галузі – «САНДОРА», «ЧУМАК», «ВЕРЕС», «ТОРЧИН-ПРОДУКТ», «Ніжинський консервний завод», «Аграна Фрут», ПАТ «Укрбакалія», «Лантманнен Акса» і ТОВ «Компанія Май Україна» тощо. На даних підприємствах студенти мають можливість проходження технологічних і переддипломних практик, курсового і дипломного проектування. Систематично проводяться виїзні практичні та лабораторні заняття на підприємства Київщини.

На кафедрі працює 2 професори, 4 доценти, 2 старших викладі, 4 асистенти.

На кафедрі відразу ж з часу заснування було впроваджено виконання міжкафедральних комплексних дипломних проектів, захист яких здійснюється на підприємствах за активної участі виробничників.

Студенти, найбільш здібні до наукової роботи, залучаються з третього курсу, а студенти четвертого та п'ятого курсів всі беруть участь у науковій роботі у спеціалізованій лабораторії. Закінчені наукові розробки науковців кафедри демонструються на всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах і виставках, де отримують належне визнання (дипломи).

У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід зарубіжних технологічних вишів. Програми систематично переглядаються.

За відносно короткий, але плідний час від свого заснування кафедра підготувала понад 350 інженерів-технологів. Випускники обіймають посади державних службовців, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на великих і малих підприємствах, пов'язаних із виробництвом плодоовочевої консервованої продукції, харчоконцентратів і продукції зберігання та перероблення водних біоресурсів .

Молоді викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію на підприємствах м. Києва та України.

Головами і членами Державних екзаменаційних комісій із захисту дипломних проектів та магістерських робіт завжди є провідні спеціалісти і науковці.

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 02 січня 2020

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітніми програмами:

 • Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців
 • Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів
 • Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Завдяки універсальності отриманої освіти випускники стають спеціалістами широкого профілю. Про це свідчить той факт, що добре знаючи новітні технології вони можуть відкрити власний бізнес або обіймати керівні посади – скрізь, де є потреба в застосуванні теплового оброблення, ферментації чи холоду, можуть стати, наприклад, першокласними інженерами-технологами чи головними технологами, завідувачами лабораторій чи виробництв, а також директорами підприємств!

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Біотехнол та способи перетворення харчової сировини        
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв   181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
181 181
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 181
Вхідний контроль сировини харчових виробництв   181 (ХТІ)    
Загальні технології харчових виробництв     151 051, 061, 071, 072, 073, 075, 076
Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао.)
 
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості       181
Моніторинг виробничих процесів     181  
Обладнання харчових виробництв. Модуль 2. Обладнання технологічних ліній   181 (ХТІ) 181 181
Основи кріогенних технологій        
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Нормативні документи в харчовій промисловості     181  
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 2. Основи НАССР        
Основи холодильних і сушильних технологій   181 (ХТІ) 181  
Проектування харчових виробництв   181 (ХТІ)   181
Сировина для харчових продуктів     181  
Технології зберігання сировини у консервній промисловості   181 (ХТІ) 181  
Технології консервованих продуктів для дитячого та дієтичного харчування   181 (ХТІ) 181 181
Технології овочевих та фруктових консервів   181 (ХТІ) 181 181
Технології соусів   181 (ХТІ) 181  
Технології сушіння   181 (ХТІ) 181 181
Технологічний контроль консервного виробництва   181 (ХТІ) 181 181(змін)
Технологія консервної галузі       181(змін)
Фізико-хімічні основи технології консервної продукції   181 (ХТІ) 181 181
Фізико-хімічні основи технології консервованої промисловості       181(змін)
Харчові технології   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао.)
181(ТЕБХП)
 
Хімія і технологія сировини у консервній промисловості   181 (ХТІ) 181 181
Холодильні технології   181 (ХТІ) 181 181

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Безвідходні та ресурсоощадні технології консервної промисловості   181 (ТЗКППО)  
Безвідходні та ресурсоощадні технології рибопереробної галузі   181 (ТЗПВБ)  
Біоконверсія рослинної сировини   181 (ТХКП)  
Біоконверсія рослинної сировини харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів   181 (ТХКП)  
Біотехнологічні процеси у технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів   181 (ТХКП)  
Інноваційні напрями інтеграції науки в консервній галузі   181 (ТЗКППО)  
Інноваційні напрями інтеграції науки в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів   181 (ТХКП)  
Інноваційні напрями наукових досліджень в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів   181 (ТХКП)  
Інноваційні технології в консервній галузі   181 (ТЗКППО) 181
Інноваційні технології в наукових дослідженнях перероблення водних біоресурсів   181 (ТЗПВБ)  
Інноваційні харчові інгредієнти в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів   181 (ТХКП)  
Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях консервованих продуктів   181 (ТЗКППО)  
Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях перероблення водних біоресурсів   181 (ТЗПВБ)  
Логістичні системи і моніторинг виробництва консервованих продуктів   181 (ТЗКППО) 181
Логістичні системи і моніторинг виробництва харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів      
Логістичні системи і моніторинг зберігання та перероблення водних біоресурсів      
Менеджмент якості та безпеки консервованих продуктів 181 (ТЗКППО) 181 (ТЗКППО)  
Менеджмент якості та безпеки продуктів перероблення водних біоресурсів 181 (ТЗПВБ) 181 (ТЗПВБ)  
Менеджмент якості та безпеки харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів 181 (ТХКП) 181 (ТХКП)  
Методи оптимізації технологічних процесів консервної галузі     181
Методи оптимізації технологічних процесів перероблення водних біоресурсів      
Методи оптимізації технологічних процесів харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави, прянощів      
Моніторинг виробничих операцій харчоконцентратної промисловості   181 (ТХКП)  
Моніторинг та логістика виробничих процесів в рибопереробній галузі   181 (ТЗПВБ)  
Наукові основи безвідходних технологій консервної промисловості     181
Наукові основи комплексного перероблення водних біоресурсів   181 (ТЗПВБ)  
Науково-дослідницький практикум   181 (ТЗКППО)
181 (ТХКП)
181 (ТЗПВБ)
181
Науково-практичні основи використання харчових добавок в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів   181 (ТХКП)  
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва харчових концентрованих продуктів   181 (ТХКП)  
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів консервної галузі   181 (ТЗКППО)  
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів перероблення водних біоресурсів   181 (ТЗПВБ)  
Основи безвідходних виробництв перероблення водних біоресурсів   181 (ТЗПВБ)  
Перспективні методи наукових досліджень в галузі      
Перспективні методи наукових досліджень в консервній галузі   181 (ТЗКППО) 181
Перспективні методи наукових досліджень водних біоресурсів та продуктів їх перероблення   181 (ТЗПВБ)  
Перспективні напрями наукових досліджень в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів   181 (ТХКП)  
Сучасні досягнення світової науки у сфері виробництва консервованих, охолоджених та сушених продуктів з рослинної сировини   181 (ТЗКППО)  
Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів 181 (ТЗПВБ) 181 (ТЗПВБ)  
Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів 181 (ТХКП) 181 (ТХКП)  
Технології харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів      
Технологічні інновації при переробленні водних біоресурсів   181 (ТЗПВБ)  
Функціональні інгредієнти, харчові та біологічно активні добавки в консервованих, охолоджених і сушених продуктах з рослинної сировини   181 (ТЗКППО)  
Функціональні інгредієнти, харчові та біологічно активні добавки в технологіях перероблення водних біоресурсів   181 (ТЗПВБ)  
Функціональні інгредієнти,харчові та біологічноактивні добавки в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів   181 (ТХКП)  
Харчові добавки в технологіях консервованих продуктів   181 (ТЗКППО) 181
Харчові добавки в технологіях перероблення водних біоресурсів   181 (ТЗПВБ)  
Харчові інгредієнти в технологіях харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів      

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій     181
Методи наукових досліджень та планування експеременту     181
Наукові засади високо- і низькотемпературного оброблення харчових продуктів     181
Реологія харчових систем     181

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

На сьогодні наукова робота кафедри проводиться за напрямами:

 • розроблення технологій нових видів продуктів із нетрадиційних видів сировини;
 • розроблення наукових основ енергозбереження технології видів консервованих продуктів із рослин;
 • розроблення інноваційних технологій виготовлення продуктів профілактичного та дієтичного призначення;
 • удосконалення та оптимізація наявних технологічних процесів із метою підвищення якості кінцевих продуктів і зниження їх собівартості;
 • розроблення нових прогресивних маловідходних технологій високоякісних продуктів сушіння;
 • наукове обґрунтування технологічних режимів первинної обробки і зберігання продукції рослинництва та показників її якості.
 • науково-технічні, методологічні та розрахункові засади ресурсозбережних енерготехнологічних комплексів сушіння харчових продуктів та сировини.

Науковці кафедри розробили десятки нових інноваційних технологій щодо застосування нетрадиційної сировини в продуктах оздоровчо-профілактичного і спеціального призначення.

На кафедрі регулярно видаються і поновлюються методичні рекомендації до вивчення дисциплін, практичної підготовки студентів, магістрантів, курсового і дипломного проектування, індивідуальної та самостійної роботи студентів тощо. Широке використання викладачами комп'ютерної техніки значно підвищило рівень і поліпшило якість методичних розробок, сприяло більшій індивідуалізації навчального процесу.

На кафедрі ведеться підготовка кадрів у аспірантурі та відкрита докторантура за спеціальністю 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів».

Кафедра виступає співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій за участю науковців та представників із промисловості.

Детальніше

1998 рік

на кафедрі процесів і апаратів харчових виробництв введено нову для університету спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» та перейменовано кафедру процесів і апаратів харчових виробництв на кафедру процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування

2002 рік

відбувся перший випуск фахівців зі спеціальності 7.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

2003 рік

на кафедрі розпочато підготовку фахівців за заочною формою навчання

2004 рік

на кафедрі розпочато підготовку аспірантів

2011 рік

виокремлено кафедру технології консервування