Н У Х Т

Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Носенко Тамара Тихонівна
професор, доктор технічних наук

Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів створена 1 січня 2019 р. в результаті структурних змін університету.

Кафедра готує бакалаврів за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 161 «Хімічні технології та інженерія», а також магістрів за освітніми програмами «Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів» і «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»денної і заочно-дистанційної форми навчання.

Колектив кафедри – це висококваліфіковані фахівці в галузі харчових та хімічних технологій, у тому числі 6 докторів наук, професорів та 10 кандидатів наук, доцентів.

Кафедра приділяє велику увагу співпраці з роботодавцями. Останнім часом набула популярності та викликає велике зацікавлення така форма співробітництва як запрошення роботодавців на захисти дипломів наших студентів. Представники кафедри – як викладачі, так і студенти - є активними учасниками галузевих конференцій, форумів, зустрічей. Ми пишаємося успіхами наших студентів хіміків-технологів. Серед них  5 переможців Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт студентів зі спеціальності «Хімічна технологія»,  переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія», переможці конкурсів бізнес-проектів тощо.

Нині кафедра ТЖХТ є членом Асоціації «Парфумерія та Косметика України», тісно співпрацює з Асоціацією «Укроліяпром», Науково-дослідним інститутом олій та жирів, спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів.

Велику увагу кафедра приділяє роботі студентського наукового товариства. Щорічно в роботі товариства при кафедрі беруть участь близько 20 студентів, які проводять наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри та доповідають одержані результати на щорічних наукових конференціях. Результати наукової діяльності студентів є складовою частиною їх дипломних проектів, магістерських робіт та публікуються у наукових виданнях. На кафедрі функціонує науковий гурток «Барвничок», де студенти розглядають та досліджують роль барвників у харчових продуктах, декоративній косметиці, а також експериментально створюють нові харчові та косметичні продукти.

На кафедрі функціонує п'ять спеціалізованих навчальних лабораторій та дві лабораторії для науково-дослідної роботи студентів, обладнані сучасними приладами та установками. Свідченням комплексного підходу до організації науково-дослідної роботи на кафедрі є залучення студентів та фахівців різних кафедр університету до творчої співпраці.

Навчання студентів поєднує фахову підготовку зі здобуттям практичних знань та навичок на передових підприємствах галузі, таких як Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт», ВАТ «Київський маргариновий завод», ПрАТ «Вінницький ОЖК», «Полтавський олійноекстракційний завод Кернел груп» та «Волиньхолдинг», ПАТ «Фармак», ТОВ «ТВК» «Астра-косметик», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та багатьох інших.

Головною метою навчально-виховного процесу кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів НУХТ є підготовка фахівців високої кваліфікації, вмілих організаторів виробництва, особистостей з високим загальноосвітнім та культурним рівнем, громадян з активною життєвою позицією, патріотів України.

 

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 08 грудня 2021

Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

 

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології»

  • за спеціальністю 181 «Харчові технології»
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

 

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

 

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ, ОП «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
181 181
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти 181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 181
Вхідний контроль сировини харчових виробництв 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)    
Жири і олії у харчових продуктах     181 181
Інжинірінг харчових виробництв. Модуль 2. Технологічне проєктування 181 (ХТІ)      
Комплексна дисципліна. Контроль якості та безпечності харчових продуктів 181 (ХТІ) дфн, ск
181 (ХТІ) зфн
     
Комплексна дисципліна. Харчові технології 181 (ХТІ) дфн, ск
181 (ХТІ) зфн
     
Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао)
 
Метрологічне забезпечення технології жирів       181(змін)
Моніторинг виробничих процесів 181 (ХТІ) дфн, зфн.ск
181 (ХТІ) дфн.ск
     
Науково-практичні основи технології жирів 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)    
Основи наукових досліджень       181
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1.Нормативні документи в харчовій промисловості 181 (ХТІ)   181  
Проектування харчових виробництв 181 (ХТІ) 5к зфн 181 (ХТІ)   181
Рафінація і модифікація жирів   181 (ХТІ)    
Сировина для харчових продуктів 181 (ХТІ)   181  
Технології парфумерно-косметичних виробів.       181
Технології рослинних білків 181 (ХТІ)     181
Технології рослинних олій        
Харчові технології 181 (ТЕБХП) 181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао)
181(ТЕБХП)
 
БАКАЛАВРИ, ОП «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ»
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Вступ до хімічної технології     161 161
Загальна хімічна технологія     161 161
Загальні харчові технології     161  
Зберігання сировини і готової продукції парфумерно-косметичної галузі       161
Комп`ютерні розрахунки в хімічній технології       161
Комп'ютерна хімія     161 161
Корозія матеріалів   161 (ХТ)    
Організація хімічної лабораторії 161 (ХТ)      
Основи токсикології       161
ПАР для харчових та косметичних виробництв     161  
Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія)        
Сенсорний аналіз     161  
Сенсорний та фізико-хімічний аналіз харчових добавок та косметичних засобів     161 161
Техніка лабораторного практикуму в хімії 161 (ХТ)      
Техніка лабораторного практикуму в хімічній технології     161  
Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів 161 (ХТ)     161
Хімія ПАР       161
Хімія сировини   161 (ХТ) 161 (ХТ)  
Хімія та технологія пігментів   161 (ХТ)    
Хімія сировини косметичних засобів 161 (ХТ)      

 

МАГІСТРИ, ОП «ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ, ЖИРОВИХ І КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ»
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Інновації у технологіях олійної та косметичної галузей 181 (ТРОЖКП) 181 (ТРОЖКП) 181
Косметичні емоленти 181 (ТРОЖКП)    
Косметичні інгредієнти 181 (ТРОЖКП) 181 (ТРОЖКП)  
Менеджмент якості та безпеки жирових і косметичних продуктів 181 (ТРОЖКП) 181 (ТРОЖКП)  
Науково-дослідницький практикум 181 (ТРОЖКП)    
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва жирових продуктів 181 (ТРОЖКП) 181 (ТРОЖКП)  
Розробка жирових і косметичних продуктів 181 (ТРОЖКП)    
Сучасні методи 181 (ТРОЖКП)    
Технічне регулювання виробництва косметики: Європейський досвід 181 (ТРОЖКП)    
Технології емульсійних продуктів 181 (ТРОЖКП)    
Технології жирів функціонального призначення 181 (ТРОЖКП)    
Технології кондитерських жирів 181 (ТРОЖКП)    
Технології мийних засобів 181 (ТРОЖКП)    
Технології сурфактантів і детергентів 181 (ТРОЖКП)    
Технології тропічних жирів 181 (ТРОЖКП)    
МАГІСТРИ, ОП «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ»
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Виконання та презентація наукових досліджень      
Інновації в технології харчових добавок та косметичних засобів     161
Сучасні хімічні системи та методи досліджень     161
Нанотехнології та наноматеріали 161 (ХТХДКЗ)    
Новітні хімічні системи 161 (ХТХДКЗ)    
Токсикологія харчових добавок та косметичних засобів      

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій     181
Ензимні технології добування та переробки олій 181 (ХТ)   181
Косметичні емоленти 181 (ХТ)   181 (ХТ)
Нутріціологія жирів 181 (ХТ)   181

 

Наукова діяльність кафедри охоплює такі основні напрями:

  • Розроблення та удосконалення технологій перероблення олієжирової сировини
  • Розроблення технологій олієжирових продуктів оздоровчої та профілактичної дії
  • Розроблення рецептур та технологій косметичних виробів на основі олієжирової сировини, ефірних олій, ПАР та екстрактів цілющих рослин
  • Розроблення наукових основ вилучення ліпідів і білків з олійної сировини та методів оцінки їх якості
  • Удосконалення технології виробництва майонезної продукції з використанням натуральних рецептурних компонентів

Над розробленням та удосконаленням технологій перероблення олієжирової сировини працюють професори Осейко М.І., Манк В.В., доцент Носенко Т.Т. Науковим напрямком професора Осейко М.І. є ліпідологія, нанотехнологія, якість і безпека сировини та продукції оліє-жирової галузі, розвиток концепції ендоекології особистості в системі КТІОЛ (комплексна терапія індивідуального оздоровлення людини). Ця система направлена на створення нових харчових продуктів оздоровчо-профілактичної та лікувальної дії. Професор Манк В.В. працює над розробленням сучасних інструментальних методів аналізу сировини і харчових продуктів.

Завідувачем кафедри Носенко Т.Т. розроблені технології переробки шротів насіння олійних культур для виробництва білкових ізолятів з покращеними властивостями, які можуть використовуватись у виробництві м'ясних виробів, хлібо-булочних, кондитерських тощо. В лабораторії кафедри, під керівництвом доц. Бабенка В.І. та Бахмача В.О. проводяться дослідження з розроблення нових рецептур майонезів із використанням харчових компонентів, що сприяють підвищенню якості продукції та розширенню їх асортименту.

Для проведення спільних досліджень укладена угода про співробітництво з Інститутом Біоколоїдної хімії НАН України. З науковцями Інституту плідно співпрацює завідувач кафедри доцент Носенко Т.Т., якою розроблено технологію білкових продуктів із насіння олійних культур. Нині кафедра ТЖПКП є членом Асоціації «Парфумерія та Косметика України», тісно співпрацює з Асоціацією «Укроліяпром», Науково-дослідним інститутом олій та жирів, спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів. Це розширює зв'язки кафедри з представниками промисловості та провідними науковцями Україні і світу в галузі виробництва олій, жирів та ліпідовміщуючих продуктів. Кафедра ТЖПКП разом з ТОВ «Агроінком», Інститутом агроекології та природокористування НААНУ, Міністерством аграрної політики та продовольства України є організатором круглого столу на тему: «Олійно-жирова індустрія». В рамках міжнародного співробітництва з 2012 р. налагоджено співпрацю з кафедрою ефірних олій, косметичних та парфумерних продуктів (етеричните масла, козметичните и парфюмерийни продукти) Університету харчових технологій м. Пловдів, Болгарія.

Важливим напрямком діяльності кафедри на перспективу є підготовка наукових кадрів, яка ведеться в магістратурі, аспірантурі та докторантурі за спеціальністю 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів» з 1997 року. Дві випускниці аспірантури кандидати технічних наук Радзієвська І.Г., та Шеманська Є.І. успішно працюють на кафедрі. Сьогодні в аспірантурі навчається 6 аспірантів – випускниці НУХТ Кот Тетяна, Земелько Марина, Бондарєва Вікторія, технолог Мелітопольського олієекстракційного заводу Голодна Олена В'ячеславівна, провідний спеціаліст фірми «Vexhold» Пещера Любов Сергіївна та фармацевт-технолог фірми «ТАС» Сідоренко Таїсія.

1930 р.

Створена кафедра фізичної, колоїдної та аналітичної хімії. Першим завідувачем кафедри був відомий вчений у галузі фізико–хімічних та колоїдно–хімічних процесів цукрового виробництва, доктор хімічних наук, професор Архипович Олександр Георгійович, якому належать перші роботи щодо застосування електрохімічних процесів для очищення соку у виробництві цукру.

1946-1953 рр.

Кафедру очолював доктор хімічних наук, професор, академік АН СРСР Думанський Антон Володимирович, якого по праву називають засновником колоїдної хімії у бувшому СРСР. В 1932 р. Думанський А. В. заснував Інститут колоїдної хімії АН УРСР, він був фундатором наукового журналу “Колоїдна хімія”. З ініціативи та за редакцією Думанського А. В. вийшли збірники “Коллоиды в процессах пищевой индустрии” (1946), “Коллоиды в пищевой промышленности” (1949), він є автором книги “Вчення про колоїди”.

1954 р.

Від кафедри в самостійний підрозділ була відокремлена кафедра загальної та неорганічної хімії.

1953-1962 рр.

Кафедру очолював доктор хімічних наук, професор, член–кореспондент АН УРСР Куриленко Онисим Данилович. Саме він заклав основи наукового напряму «Взаємодія дисперсної фази з дисперсійним середовищем у колоїдних системах».

1965 р.

Була виділена у самостійну структурну одиницю кафедра аналітичної хімії.

1970-1992 рр.

Кафедру фізичної і колоїдної хімії очолював Фесенко Валентин Васильович – доктор хімічних наук (1968 р.), професор, лауреат Державної премії України (1985 р.) у галузі науки і техніки.

1992-2008 рр.

Кафедру фізичної і колоїдної хімії очолював доктор хімічних наук, професор, академік ІА України, лауреат премії Ленінського комсомолу ім. Артема (1968 р.) Манк Валерій Веніамінович.

2008-2013 рр.

Кафедру фізичної і колоїдної хімії очолювала доктор технічних наук, професор Грабовська Олена В’ячеславівна.

2011 р.

Кафедрою фізичної і колоїдної хімії розпочато підготовку фахівців за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» (спеціалізація «Хімічна технологія») та освітнім ступенем «Магістр» (спеціалізація «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів») денної і заочно/дистанційної форми навчання.

2015 р.

Розпочато підготовку магістрів зі спеціальності «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів».

2016 р.

Успішно завершено процедури акредитації та ліцензування освітніх програм «Хімічна технологія» та «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів».

2017 р.

Кафедру фізичної і колоїдної хімії перейменовано на кафедру хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів.

2013-2018 рр.

Кафедру очолював доктор хімічних наук Георгій Володимирович Сокольський.

1992 р.

На кафедрі технології м'яса та м'ясних продуктів університету було відкрито спеціальність «Технологія жирів і жирозамінників» на кафедрі технології м’яса, м’ясних та олієжирових продуктів. У її витоків стояли професор Осейко Микола Іванович, доценти Олена Володимирівна Дядечко та Тамара Тихонівна Носенко.

1997 р.

Відбувся перший випуск спеціалістів за спеціальністю «Технології жирів і жирозамінників».

1997 р.

Розпочато підготовку наукових кадрів у аспірантурі університету за спеціальністю 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів».

1999 р.

Розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Технології жирів і жирозамінників».

2011 р.

Створено кафедру технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів як окремий структурний підрозділ Національного університету харчових технологій. Першим завідувачем кафедри став доктор хімічних наук, професор, академік Інженерної академії наук України Манк Валерій Веніамінович.

2012 р.

Розпочато підготовку наукових кадрів у докторантурі університету за спеціальністю 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів». У докторантурі пройшла підготовку доктор технічних наук Носенко Тамара Тихонівна, нинішній завідувач кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів.

2015 р.

Кафедра розпочала підготовку магістрів за освітньою програмою «Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів».

2015-2018 рр

Кафедру очолювала доктор технічних наук Носенко Тамара Тихонівна.

2017 р.

Кафедра здійснила ХХ-ий випуск фахівців для олійно-жирової та парфумерно-косметичної галузі.

2019 р.

Шляхом об'єднання двох кафедр: кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних засобів та кафедри хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів створена кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів.