Н У Х Т

Кафедра експертизи харчових продуктів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Арсеньєва Лариса Юріївна
доктор технічних наук, професор

(створена у 2011 році)

На кафедрі експертизи харчових продуктів з 2013 року вперше серед вищих навчальних закладів України та ЄС здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» за освітнім рівнем «бакалавр», а з 2017 року – «магістр».

Підготовку фахівців за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» зосереджено на питаннях організації виробництва високоякісної та безпечної харчової продукції, визначення показників якості та безпеки сировини і готового продукту, характеристиці та виборі обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість і безпеку харчової продукції, підтвердження відповідності продукту вимогам нормативної документації або виявлення порушень обліку сировини та матеріалів та у технологічному процесі тощо.

Проведення експертизи технологічних етапів виробництва харчових продуктів сприяє визначенню можливостей використання на практиці найбільш ефективних та економічних технологій для виробництва якісної, безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції.

Випускники цієї спеціалізації сприятимуть поліпшенню якості та безпечності вітчизняної харчової продукції, збільшенню її конкурентоспроможності на світовому ринку, гармонізації нормування показників якості та безпечності харчової продукції з кращим міжнародним досвідом у харчовій галузі та розширенню експортних ринків України.

Зважаючи на потреби сьогодення, кафедра з 2011 року здійснює підготовку магістрів за спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація». Відкриття цієї спеціалізації в університеті співпадає із загальними тенденціями інтенсифікації європейської інтеграції, захисту прав споживачів, підвищення якості продукції та іміджу вітчизняних виробників.

Навчання на кафедрі експертизі харчових продуктів має ряд істотних переваг,
основні з них:

 • високоякісна освіта та міжнародне визнання диплому забезпечується викладанням дисциплін аналогічних до тих, які викладаються у вузах ЄС;
 • можливе продовження навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі;
 • співпраця з провідними організаціями у сфері стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, підприємствами з виробництва харчових продуктів, органами сертифікації та оцінки відповідності, установами державного рівня з питань стандартизації, сертифікації та акредитації;
 • забезпечення сучасною матеріально-технічною базою для проведення лабораторних занять та виконання наукових досліджень;
 • набуття студентами досвіду розроблення систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів;
 • набуття студентами досвіду розроблення нормативної документації;
 • участь у міжнародних конференціях з питань якості і безпечності харчових продуктів;
 • працевлаштування як студентів,так випускників на передових підприємствах харчової та фармацевтичної галузі, провідних фірмах та організаціях у сфері стандартизації і сертифікації, органах з оцінки відповідності та акредитації, випробувальних лабораторіях.

Випускники кафедри експертизи харчових продуктів є фахівцями актуальної на сьогодні спеціалізації із розроблення і впровадження систем управління якістю та безпечністю харчової продукції, без яких відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги щодо якості та безпечності харчових продуктів» не можлива діяльність кожного харчового підприємства.

Наші випускники здобувши знання за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» та освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» займають посади в різноманітних організаціях та установах:

ПрАТ «Фоззі груп» – спеціаліст відділу експертизи;
Національне агентство акредитації Українифахівець відділу акредитації органів з інспектування;
Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА»фахівець з якості, стандартизації та сертифікації,
ПАТ «Миронівський Хлібопродукт» (ТМ «Наша Ряба», «Легко», «Фуагра») – директор з якості, інспектор з якості;
ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» – технік з метрології;
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи – головний фахівець з якості;
ПрАТ «Київський маргариновий завод» – лаборант хімічного аналізу;
ТОВ "Соєва фабрика Агропрод" – головний технолог;
ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН»» – молодший фахівець з якості.

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 24 грудня 2019

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Якість, стандартизація та сертифікація
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Світові інтеграційні процеси, розвиток торгівельних відносин та екологічна ситуація зумовлюють застосування нових підходів до забезпечення якості і безпеки продукції харчування. На сьогодні важливого значення набуває ефективне управління технологічним процесом виробництва. Фахівці з цього напряму матимуть якісно нову та сучасну підготовку, яка дасть можливість в ході технологічної експертизи виробництва встановлювати причини низької якості продукції харчування та порушення параметрів технологічного процесу, виявляти факти фальсифікації продукції тощо. Саме за цим напрямом готується нове покоління фахівців, здатних вирішувати наукові і виробничі проблеми з якості та безпеки харчової продукції.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Безпека пакування та зберігання харчової продукції   181 (ТЕБХП)    
Безпека харчової продукції   181 (ТЕБХП) 181  
Визначення терміну придатності харчової продукції   181 (ТЕБХП) 181 181
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 181
Загальні технології харчових виробництв        
Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв        
Інструментальні методи аналізу. Модуль 2. Експрес методи аналізу   181 (ТЕБХП)    
Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ТЕБХП) 181  
Контроль якості та безпечності харчових продуктів. Модуль 1. Методи контролю якості харчової продукції       181(змін)
Контроль якості та безпечності харчових продуктів. Модуль 2. Безпека харчової продукції     181  
Контроль якості та безпечності харчових продуктів. Модуль 3. Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації   181 (ТЕБХП) 181 181
Метрологічне забезпечення харчових виробництв     181  
Митна та судово-товарознавча експертиза   181 (ТЕБХП) 181 181
Моніторинг виробничих процесів   181 (ТЕБХП)    
Належна практика виробництва харчових продуктів   181 (ТЕБХП)   181
Основи інспектування харчових виробництв     181 181(змін)
Основи митної справи       076(змін)
Основи наукових досліджень     181  
Основи проектування харчових виробництв     181  
Основи сенсорного аналізу харчових виробництв        
Основи стандартизації, метрології та управління якістю        
Основи товарознавства харчової продукції   181 (ТЕБХП) 181 181(змін)
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль І. Законодавство у харчовій промисловості   181 (ТЕБХП)    
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Нормативні документи в харчовій промисловості     181  
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Стандартизація, метрологія і сертифікація     181  
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 2. НАССР і системи управління безпечністю харчової продукції   181 (ТЕБХП) 181 181
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 2. Основи НАССР   181 (ХТІ)   181
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 3. Системи менеджменту якості харчової продукції   181 (ТЕБХП) 181 181
Оцінки і управління ризиками в галузі безпеки харчових продуктів. Модуль 1. Методи оцінки ризиків   181 (ТЕБХП) 181  
Оцінки і управління ризиками в галузі безпеки харчових продуктів. Модуль 2. Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв   181 (ТЕБХП)    
Пакування та зберігання харчової продукції       181
Практика ЄС в системах управління виробництва ХП   181 (ТЕБХП)
181 (ТЕБХП) 4к
181 181
Проектування харчових виробництв     181 181
Санітарія і гігієна харчових виробництв   181 (ТЕБХП) 181 181
Сенсорний аналіз   181 (ХТІ) 1к
181 (ХТІ)

181 (ТЕБХП) 1к
181 (ТЕБХП)

181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
 
Сенсорний аналіз харчових продуктів   076 (ПТБД)    
Теоретичні основи товарознавства        
Технічне регулювання (оцінювання відповідності)     076 076
Технологічна експертиза виробництва харчової продукції   181 (ТЕБХП) 181  
Технологічні розрахунки галузі     181  
Технологічний семінар   181 (ТЕБХП)    
Товарознавство     076 076
Товарознавство (непродовольчі товари)        
Товарознавство (пакувальні матеріали та тара)     076 076
Товарознавство (послуги)     076 076
Товарознавство (харчові продукти)        
Товарознавство харчових продуктів   186 (КТДВУ) 186  
Харчові алергени   181 (ТЕБХП)    
Харчові технології       181(змін)
Хімічні та біологічні сенсори       181(змін)
Хімія смаку, запаху та кольору     181  
Якість і безпечність харчових продуктів       076(змін)

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Аудит систем управління безпечністю   181 (ТЕБХП) 181
Аудит та атестація персоналу      
Виробництво та сертифікація нішевих харчових продуктів   181 (ТЕБХП) 181
Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів   181 (ТЕБХП)
181 (ТОХП)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТЗПЗ)
181(ТЕБХП)
181(ТПБВ)
181(ТЗКППО)
181(ТПВВХВ)
181(ТРОЖКП)
181(ТЗКПМо)
181(ТЗКПМя)
181(ТЗПЗ)
181(ТХКМВХ)
181(ТОХП)
181(ТХПОПП)
Експертиза товарів   076 (ПТБД)  
Експертиза харчових продуктів     076
Експертиза харчових та косметичних продуктів   161 (ХТХДКЗ) 161
Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації   181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТЗПВБ)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТПБВ)
181 (ТЗКППО)
076
Концепції керування біоризиками при виробництві харчових продуктів     181
Методи контролю і харчова експертиза     162(ПБ)
162(ФБ)
Міжнародне технічне регулювання   181 (ТЕБХП)  
Науково-дослідницький практикум   181 (ТЕБХП) 181
076
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва харчової продукції   181 (ТЕБХП)  
Санітарно-гігієнічний контроль виробництва     076
Сертифікація продукції і систем якості, атестація виробництва      
Сиситеми менеджменту якості та безпечності харчових продуктів     076
Системи менеджменту безпечності харчових продуктів   181 (ТЕБХП) 181
Стандартизація продукції, послуг та технологічних процесів      
Управління якістю, безпека харчових та косметичних продуктів     161
Управлінські рішення та документування   181 (ТЕБХП) 181
Харчова токсикологія   181 (ТЕБХП) 181
       
міждисциплінарна освітньо-наукова програма
LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
LEAN-виробництво харчової продукції   133, 151, 181  
Методи оцінки відповідності вимогам клієнтів   133, 151, 181  
Науково-дослідницький практикум. Модуль 1   133, 151, 181  
Основи методології LEAN SIX SIGMA   133, 151, 181  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій     181
Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного та якісного аналізу     181
Мікробіологічне забруднення та токсикологія харчових продуктів   181 (ХТ) 181
Реологія харчових систем     181
Тепломасообмінні процеси та біохімічні перетворення у харчових системах   181 (ХТ) 181

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями згідно з держбюджетними темами:

 • створення «розумних» паковань харчових продуктів із біодеградованих матеріалів з використанням нанодисперсних матеріалів і нанофотонних композицій;
 • проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації харчових продуктів з використанням сенсорних аналізаторів № 0113u001430;
 • формування і контроль якості і безпечності інноваційних харчових продуктів № 0113u001429;

Наукові надбання дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджуються численними працями у фахових науково-практичних виданнях, патентами України, актами впровадження у провідні підприємства галузі і навчальний процес НУХТ.

2011 рік

створена кафедра експертизи харчових продуктів

2011 рік

розпочата підготовка за магістерською програмою «Якість, стандартизація та сертифікація»

2013 рік

вперше в Україні розпочато підготовку фахівців за новим напрямом «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

2017 рік

вперше в Україні розпочато підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»