Н У Х Т

Як обчислюється конкурсний бал вступників до магістратури у 2019 році

09 липня 2019

Як обчислюється конкурсний бал вступників до магістратури у 2019 році

У нашому університеті продовжуються вступні випробування до магістратури. Сьогодні вступні випробування з іноземної мови складають претенденти на вступ на усі спеціальності до магістратури Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого та спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» факультету автоматизації і комп’ютерних систем. Вступники на спеціальності «Хімічні технології та інженерія» і «Харчові технології» Навчально-наукового інституту харчових технологій, усі спеціальності факультету біотехнології та екологічного контролю і спеціальності «Харчові технології» факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу здають фахове вступне випробування.

При цьому у багатьох виникає питання, яким чином обраховується їх конкурсний бал. Пропонуємо роз’яснення, складене на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 році.

Отже, конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники.

На основі конкурсних балів здійснюється процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції у закладах вищої освіти.

Програми вступних випробувань, фахових випробувань, співбесід, творчих заліків і творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах закладів вищої освіти. У програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання.

Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Конкурсний бал особи, яка претендує на зарахування на навчання за ступенем магістр за спеціальностями галузей знань «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Інформаційні технології», «Сфера обслуговування», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» (крім спеціальності «Міжнародне право») визначається за наступною формулою:
КБ = П1 + П2 +П3
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору, якщо вони встановлені правилами прийому. Зокрема, додаткові бали за навчальні та наукові досягнення. Сюди ж враховується середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ. Показники оцінюються сумарно за шкалою від 0 до 20 балів.

У інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інших показників конкурсного відбору відповідно до правил прийому.

Вступники, які беруть участь у конкурсі у магістратуру за неспорідненою спеціальністю (перехресний вступ), повинні складати додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав». Якщо вступник не склав додаткового вступного випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на цю освітню програму.

Якщо з об’єктивних причин додаток до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень у вступника відсутній, його середній бал прирівнюється до мінімально можливого значення.

Кожний заклад вищої освіти самостійно визначає мінімально допустиму кількість балів зі вступних випробувань, із якими вступник має право брати участь у конкурсі.

Якщо вступник підтверджує свій рівень знань іноземної мови відповідним сертифікатом (не нижче рівня B2 загальноєвропейських рекомендацій або аналогічного рівня), то він звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови, автоматично отримуючи найвищий бал.

Сертифікати, що зараховуються приймальною комісією:
- англійська мова – TOEFL, International English Testing System або Cambridge English Language Assessment;
- німецька мова – TestDaF;
- французька мова – DELF або DALF.

Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу.

Сподіваємося, подана інформація стане у нагоді. Бажаємо успіху вступникам!

Опублікований: 09-07-2019
Читайте також:
На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу відбувся розширений науковий семінар

На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу відбувся розширений науковий семінар за результатами дисертаційного дослідження зі спеціальності 05.18.16 – «Технологія харчової продукції» асистента Віри Зуйко на тему: «Удосконалення технології житньо-пшеничного хліба для закладів ресторанного господарства». Через значну тривалість і склад...

ЧИТАТИ ДАЛІ

На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу відбувся розширений науковий семінар 16 лютого 2017

Успішні захисти дипломних проектів у Львівській філії НУХТ

У Львівській філії НУХТ відбулися успішні захисти дипломних проектів на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології». Відповідно до наказу Екзаменаційну комісію із захисту дипломних проектів очолила д.т.н., професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ Віра Дробот. До складу комісії ув...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Успішні захисти дипломних проектів у Львівській філії НУХТ 11 лютого 2019

Новорічний вертеп для колег і містян

13 січня напередодні свята Василя або Нового року за старим стилем студенти Смілянського коледжу харчових технологій нашого університету вирішили привітати колектив свого навчального закладу та рідне місто. Пройшовши коридорами навчального закладу, веселий гурт студентів заспівав відомі українські колядки та щедрівки: «Ой, радуйся, земле!», «Щедри...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Новорічний вертеп для колег і містян 16 січня 2017

Ефективна колаборація молоді з бізнесом

У компанії «великої четвірки» Deloitte Ukraine відбувся Hackathon Collaboratе to makе thе firm Succееd, де її співробітники разом зі студентством вирішували нагальну проблему по залученню молодих спеціалістів. До складу чотирьох студентів-учасників заходу була запрошена третьокурсниця управлінець персоналом Навчально-наукового інституту економіки і...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Ефективна колаборація молоді з бізнесом 06 березня 2018