Н У Х Т

Як обчислюється конкурсний бал вступників до магістратури у 2019 році

09 липня 2019

Як обчислюється конкурсний бал вступників до магістратури у 2019 році

У нашому університеті продовжуються вступні випробування до магістратури. Сьогодні вступні випробування з іноземної мови складають претенденти на вступ на усі спеціальності до магістратури Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого та спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» факультету автоматизації і комп’ютерних систем. Вступники на спеціальності «Хімічні технології та інженерія» і «Харчові технології» Навчально-наукового інституту харчових технологій, усі спеціальності факультету біотехнології та екологічного контролю і спеціальності «Харчові технології» факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу здають фахове вступне випробування.

При цьому у багатьох виникає питання, яким чином обраховується їх конкурсний бал. Пропонуємо роз’яснення, складене на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 році.

Отже, конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники.

На основі конкурсних балів здійснюється процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції у закладах вищої освіти.

Програми вступних випробувань, фахових випробувань, співбесід, творчих заліків і творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах закладів вищої освіти. У програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання.

Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Конкурсний бал особи, яка претендує на зарахування на навчання за ступенем магістр за спеціальностями галузей знань «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Інформаційні технології», «Сфера обслуговування», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» (крім спеціальності «Міжнародне право») визначається за наступною формулою:
КБ = П1 + П2 +П3
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору, якщо вони встановлені правилами прийому. Зокрема, додаткові бали за навчальні та наукові досягнення. Сюди ж враховується середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ. Показники оцінюються сумарно за шкалою від 0 до 20 балів.

У інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інших показників конкурсного відбору відповідно до правил прийому.

Вступники, які беруть участь у конкурсі у магістратуру за неспорідненою спеціальністю (перехресний вступ), повинні складати додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав». Якщо вступник не склав додаткового вступного випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на цю освітню програму.

Якщо з об’єктивних причин додаток до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень у вступника відсутній, його середній бал прирівнюється до мінімально можливого значення.

Кожний заклад вищої освіти самостійно визначає мінімально допустиму кількість балів зі вступних випробувань, із якими вступник має право брати участь у конкурсі.

Якщо вступник підтверджує свій рівень знань іноземної мови відповідним сертифікатом (не нижче рівня B2 загальноєвропейських рекомендацій або аналогічного рівня), то він звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови, автоматично отримуючи найвищий бал.

Сертифікати, що зараховуються приймальною комісією:
- англійська мова – TOEFL, International English Testing System або Cambridge English Language Assessment;
- німецька мова – TestDaF;
- французька мова – DELF або DALF.

Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу.

Сподіваємося, подана інформація стане у нагоді. Бажаємо успіху вступникам!

Опублікований: 09-07-2019
Читайте також:
Освітні пропозиції НУХТ користуються сталим попитом на Днях кар’єри Київщини

9 та 10 жовтня 2019 року в містах Васильків, Переяслав-Хмельницький та Миронівка відбулися Дні кар’єри, які пройшли в міськрайонних центрах зайнятості. У заходах взяли участь учні випускних класів. Під час виставки школярі отримали оновлені матеріали про університет, його структурні підрозділи, спеціальності, освітні програми, підготовчі курси. Фа...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Освітні пропозиції НУХТ користуються сталим попитом на Днях кар’єри Київщини 10 жовтня 2019

Одинадцятий випуск молодших спеціалістів відбувся у Вінницькому коледжі нашого університету

У Вінницькому коледжі нашого університету відбулося свято одинадцятого випуску молодших спеціалістів. Випускники дев’яти спеціальностей вирушили у самостійне професійне життя. Серед них – перший випуск спеціальності «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки». Склали іспити, успішно захистили дипломні проекти та опанували ом...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Одинадцятий випуск молодших спеціалістів відбувся у Вінницькому коледжі нашого університету 09 липня 2018

Як відкрити кафе-морозиво знають слухачі сертифікатної програми «Технології в готельно-ресторанному бізнесі»

Заняття для учасників сертифікатної програми відбулося у форматі майстер-класу з технології морозива на кафедрі технології молока і молочних продуктів під керівництвом доцента Тетяни Осьмак. Слухачі ознайомилися з технологічними етапами виробництва морозива і особливостями роботи фризера періодичної дії. Вони розрахували рецептуру і виготовили легк...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Як відкрити кафе-морозиво знають слухачі сертифікатної програми «Технології в готельно-ресторанному бізнесі» 29 жовтня 2018

Магістр кафедри інформаційних систем – володар Гран-Прі «LED Expo Awards 2019»

Магістр кафедри інформаційних систем факультету автоматизації і комп’ютерних систем Владислав Третьяк отримав Гран-Прі Виставки світлодіодного освітлення «LED Expo Awards 2019» за наукову студентську роботу «Розроблення інформаційної системи управління замкнутої екосистеми з використанням модулю регулювання освітлення». Гран-Прі «LED Expo Awards 2...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Магістр кафедри інформаційних систем – володар Гран-Прі «LED Expo Awards 2019» 13 вересня 2019