Н У Х Т

Вчена рада університету розпочала новий навчальний рік

09 вересня 2021

Вчена рада університету розпочала новий навчальний рік

9 вересня 2021 року в актовій залі відбулося перше у новому навчальному році засідання вченої ради університету.

Розпочали з урочистостей: привітали колег, що відсвяткували дні народження між засіданнями вченої ради, а також ректор Олександр Шевченко вручив відзнаки й атестати про присвоєння вчених звань і дипломи про присудження наукових ступенів.

Подяка ректора з цінним подарунком була вручена завідувачу кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв Олександру Гавві.

Почесними грамотами нагороджені: директор Студентського центру патріотичного виховання та культурного розвитку Володимир Дикий, завідувачка сектору державних закупівель і договірних відносин Леся Щербак, професор кафедри фізики Анатолій Король.

Диплом доктора наук ректор вручив доценту кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Олегу Кузьміну.

Дипломи кандидата наук були вручені науковому співробітнику Проблемної науково-дослідної лабораторії Роману Святненку, старшій викладачці кафедри маркетингу Світлані Степанчук і асистентці цієї ж кафедри Катерині Семененко.

Атестати професора отримали завідувачка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Олександра Нєміріч і професорка цієї ж кафедри Наталія Фролова.

Члени ради привітали колег оплесками.

Далі засідання продовжилося відповідно до порядку денного.

Кадрове питання, що стосувалося присвоєння вченого звання професора по кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства Марині Білько і по кафедрі фінансів Олексію Лисенку, розглянули першим. Претендентів представила вчена секретарка Наталія Ткачук. До лічильної комісії обрали завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Андрія Мариніна, очільницю студентського самоврядування університету Ірину Ковшар і головчиню студради факультету біотехнології та екологічного контролю Єлизавету Дон. Вчена рада одностайно підтримала колег і проголосувала за присвоєння вченого звання професора Марині Білько і Олексію Лисенку.

Наступним розглянули та затвердили нову редакцію Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності у Національному університеті харчових технологій. Її представив і надав роз’яснення щодо внесених змін директор Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету Ігор Житнецький.

Положення про підготовку здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» на розгляд вченій раді представив проректор з наукової роботи Сергій Токарчук. Після обговорення вчена рада схвалила Положення.

Про стан підготовки до акредитації освітніх програм у 2021-2022 навчальному році відповідно до плану, затвердженого НАЗЯВО, доповіли директорка Навчально-наукового інституту харчових технологій Оксана Кочубей-Литвиненко, директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого Сергій Блаженко, директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Олег Шеремет, деканка факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віта Цирульнікова, декан факультету автоматизації і комп’ютерних систем Андрій Форсюк, гарантка освітньо-наукової програми «Біотехнологія» Тетяна Пирог.

Зокрема, вони проінформували про дедлайни завантаження матеріалів на платформу НАЗЯВО, розповіли про заповнення відомостей самооцінювання, зустрічі гарантів освітніх програм зі здобувачами освіти й опрацювання результатів цих зустрічей, акцентували увагу на болючих питаннях – відсутності або невідповідності окремих робочих програм по дисциплінах, що викладаються іншими кафедрами, а також недостатності навчально-методичного забезпечення цих дисциплін. У цілому ж було зазначено, що графіки підготовки до акредитацій витримуються і висловлена впевненість, що всі необхідні роботи з підготовки до акредитацій освітніх програм будуть виконані вчасно.

Підсумував це питання перший проректор Володимир Яровий. Він вказав, на системні недоліки, що мають місце в усіх структурних підрозділах при підготовці до акредитацій, і вніс пропозицію директорам інститутів і деканам факультетів щотижня заслуховувати звіти гарантів освітніх програм щодо підготовки до акредитацій.

План роботи вченої ради на поточний навчальний рік представив ректор Олександр Шевченко. Вчена рада одностайно затвердила його.

Далі розглянули низку поточних питань.

Нову редакцію Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Національного університету харчових технологій представила проректорка з науково-педагогічної роботи Лариса Арсеньєва. Доповідачка зазначила, що внесені зміни пов’язані з роботою гарантів освітніх програм – раніше була одна норма часу, тепер пропонується градація залежно від того, для якого освітнього ступеня освітня програма. Також були введені норми для робочої групи розробників освітньої програми і виключені позиції, що наразі втратили актуальність.

Також проректорка представила Положення про педагогічну практику здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії». Вона навела нормативні акти, що регулюють розроблення та введення в дію такого положення, розповіла про його структуру і зміст.

Вчена рада, обговоривши представлені документи, одностайно схвалила їх.

Крім того, вчена рада дала рекомендації до зарахування до докторантури та призначила наукових консультантів; ухвалила рішення про видачу дипломів здобувачам ступеня «Доктор філософії» і про відрахування з аспірантури у зв’язку з достроковим захистом дисертації; внесла зміни до Правил прийому до університету у зв’язку з проведенням додаткового набору до магістратури; розглянула клопотання кафедр щодо академічної мобільності здобувачів освіти за грантами програми Еразмус+ і надала дозволи; заслухала інформацію голови Комісії з академічної етики Михайла Маслікова щодо роботи Комісії.

З питань порядку денного висловилися, надали свої зауваження й пропозиції ректор Олександр Шевченко, перший проректор Володимир Яровий, проректор з соціально-побутових питань Микола Копера, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Василь Пасічний, завідувачка кафедри технології молока і молочних продуктів Галина Поліщук, відповідальна секретарка Приймальної комісії Надія Івчук, професор кафедри харчової хімії Сергій Шульга.

Закриваючи засідання, голова ради, ректор Олександр Шевченко подякував колегам за активну плідну працю і побажав наснаги й успіхів.

Опублікований: 09-09-2021
Читайте також:
Подорож у світ солодощів для студентів освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів»

Студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій, що навчаються за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів», разом із асистентом кафедри експертизи харчових продуктів Катериною Золотоверх побували на Київській шоколадній фабриці «ROSHEN». Корпорація «ROSHEN» – один із найбільших виробників кондитерської...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Подорож у світ солодощів для студентів освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів» 11 червня 2018

Приємні миті спілкування

Викладачі наших кафедр активно допомагають старшокласникам краще опановувати складні навчальні дисципліни та у підготовці до ЗНО. Для цього вони влаштовують лекторії та майстер-класи у зручний для школярів час. Не виключення і кафедра фізики, доцент якої Михайло Лазаренко днями провів майстер-клас «Магнітні поля навколо нас». Метою даної роботи бу...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Приємні миті спілкування 06 лютого 2020

Лектори кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства вражають рівнем викладацької майстерності

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства відбулося відкрите  заняття «Основні поняття. Об’єкти, суб’єкти інтелектуальної власності та правові засоби її охорони. Законодавча база України» з дисципліни «Інтелектуальна та промислова власність», яке доцент кафедри, к.т.н. Микола Бондара провів для здобувачів-магістрантів напряму підгот...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Лектори кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства вражають рівнем викладацької майстерності 01 жовтня 2020

Уже відомі результати ЄВІ з іноземних мов

14 липня були оприлюднені результати єдиного вступного іспиту з іноземних мов. Тож вступники до магістратури можуть уже побачити свої результати у кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ. Також там можна завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату вступник може упродовж 3 ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Уже відомі результати ЄВІ з іноземних мов 15 липня 2020