Н У Х Т

Вчена рада університету розпочала новий навчальний рік

09 september 2021

Вчена рада університету розпочала новий навчальний рік

9 вересня 2021 року в актовій залі відбулося перше у новому навчальному році засідання вченої ради університету.

Розпочали з урочистостей: привітали колег, що відсвяткували дні народження між засіданнями вченої ради, а також ректор Олександр Шевченко вручив відзнаки й атестати про присвоєння вчених звань і дипломи про присудження наукових ступенів.

Подяка ректора з цінним подарунком була вручена завідувачу кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв Олександру Гавві.

Почесними грамотами нагороджені: директор Студентського центру патріотичного виховання та культурного розвитку Володимир Дикий, завідувачка сектора державних закупівель і договірних відносин Леся Щербак, професор кафедри фізики Анатолій Король.

Диплом доктора наук ректор вручив доценту кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Олегу Кузьміну.

Дипломи кандидата наук були вручені науковому співробітнику Проблемної науково-дослідної лабораторії Роману Святненку, старшій викладачці кафедри маркетингу Світлані Степанчук і асистентці цієї ж кафедри Катерині Семененко.

Атестати професора отримали завідувачка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Олександра Нєміріч і професорка цієї ж кафедри Наталія Фролова.

Члени ради привітали колег оплесками.

Далі засідання продовжилося відповідно до порядку денного.

Кадрове питання, що стосувалося присвоєння вченого звання професора по кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства Марині Білько і по кафедрі фінансів Олексію Лисенку, розглянули першим. Претендентів представила вчена секретарка Наталія Ткачук. До лічильної комісії обрали завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Андрія Мариніна, очільницю студентського самоврядування університету Ірину Ковшар і головчиню студради факультету біотехнології та екологічного контролю Єлизавету Дон. Вчена рада одностайно підтримала колег і проголосувала за присвоєння вченого звання професора Марині Білько і Олексію Лисенку.

Наступним розглянули та затвердили нову редакцію Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності у Національному університеті харчових технологій. Її представив і надав роз’яснення щодо внесених змін директор Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету Ігор Житнецький.

Положення про підготовку здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» на розгляд вченій раді представив проректор з наукової роботи Сергій Токарчук. Після обговорення вчена рада схвалила Положення.

Про стан підготовки до акредитації освітніх програм у 2021-2022 навчальному році відповідно до плану, затвердженого НАЗЯВО, доповіли директорка Навчально-наукового інституту харчових технологій Оксана Кочубей-Литвиненко, директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого Сергій Блаженко, директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Олег Шеремет, деканка факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віта Цирульнікова, декан факультету автоматизації і комп’ютерних систем Андрій Форсюк, гарантка освітньо-наукової програми «Біотехнологія» Тетяна Пирог.

Зокрема, вони проінформували про дедлайни завантаження матеріалів на платформу НАЗЯВО, розповіли про заповнення відомостей самооцінювання, зустрічі гарантів освітніх програм зі здобувачами освіти й опрацювання результатів цих зустрічей, акцентували увагу на болючих питаннях – відсутності або невідповідності окремих робочих програм по дисциплінах, що викладаються іншими кафедрами, а також недостатності навчально-методичного забезпечення цих дисциплін. У цілому ж було зазначено, що графіки підготовки до акредитацій витримуються і висловлена впевненість, що всі необхідні роботи з підготовки до акредитацій освітніх програм будуть виконані вчасно.

Підсумував це питання перший проректор Володимир Яровий. Він вказав, на системні недоліки, що мають місце в усіх структурних підрозділах при підготовці до акредитацій, і вніс пропозицію директорам інститутів і деканам факультетів щотижня заслуховувати звіти гарантів освітніх програм щодо підготовки до акредитацій.

План роботи вченої ради на поточний навчальний рік представив ректор Олександр Шевченко. Вчена рада одностайно затвердила його.

Далі розглянули низку поточних питань.

Нову редакцію Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Національного університету харчових технологій представила проректорка з науково-педагогічної роботи Лариса Арсеньєва. Доповідачка зазначила, що внесені зміни пов’язані з роботою гарантів освітніх програм – раніше була одна норма часу, тепер пропонується градація залежно від того, для якого освітнього ступеня освітня програма. Також були введені норми для робочої групи розробників освітньої програми і виключені позиції, що наразі втратили актуальність.

Також проректорка представила Положення про педагогічну практику здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії». Вона навела нормативні акти, що регулюють розроблення та введення в дію такого положення, розповіла про його структуру і зміст.

Вчена рада, обговоривши представлені документи, одностайно схвалила їх.

Крім того, вчена рада дала рекомендації до зарахування до докторантури та призначила наукових консультантів; ухвалила рішення про видачу дипломів здобувачам ступеня «Доктор філософії» і про відрахування з аспірантури у зв’язку з достроковим захистом дисертації; внесла зміни до Правил прийому до університету у зв’язку з проведенням додаткового набору до магістратури; розглянула клопотання кафедр щодо академічної мобільності здобувачів освіти за грантами програми Еразмус+ і надала дозволи; заслухала інформацію голови Комісії з академічної етики Михайла Маслікова щодо роботи Комісії.

З питань порядку денного висловилися, надали свої зауваження й пропозиції ректор Олександр Шевченко, перший проректор Володимир Яровий, проректор з соціально-побутових питань Микола Копера, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Василь Пасічний, завідувачка кафедри технології молока і молочних продуктів Галина Поліщук, відповідальна секретарка Приймальної комісії Надія Івчук, професор кафедри харчової хімії Сергій Шульга.

Закриваючи засідання, голова ради, ректор Олександр Шевченко подякував колегам за активну плідну працю і побажав наснаги й успіхів.

Published on: 09-09-2021
Read also:
Конкурс «Кращий технолог хлібопекарського і кондитерського виробництв»

Відбувся конкурс «Кращий технолог хлібопекарського і кондитерського виробництв», традиційно організований навесні кафедрою технології хлібопекарських і кондитерських виробів. Конкурс проводився серед здобувачів 4 курсу та 2 курсу зі скороченим терміном навчання Навчально-наукового інституту харчових технологій, які навчаються за освітнім ступенем «...

READ YOURSELF

Конкурс «Кращий технолог хлібопекарського і кондитерського виробництв» 28 may 2021

В університеті працює XI Міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики»

21 травня в університеті розпочала роботу XI Міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики», організаторами якої виступили науковці Інституту технічної теплофізики (ІТТФ) Національної академії наук України і нашого навчального закладу. Впродовж останніх років конференція відбувається що два роки й охоплює надзвичайно широке коло п...

READ YOURSELF

В університеті працює XI Міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» 21 may 2019

Подяка ректора НУХТ вручена партнерам університету – колективу Бердичівського коледжу промисловості, економіки і права

Наші викладачі відвідали заклади загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та фахової вищої освіти, випускники яких навчаються в нашому університеті, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди початку нового навчального року і виконати приємну місію – вручити колективам цих закладів подяки ректора. Зокрема, Подяка ректора НУХТ була вруче...

READ YOURSELF

Подяка ректора НУХТ вручена партнерам університету – колективу Бердичівського коледжу промисловості, економіки і права 06 september 2021