Н У Х Т

Університет розпочав акредитувати освітні програми за третім рівнем вищої освіти

14 січня 2022

Університет розпочав акредитувати освітні програми за третім рівнем вищої освіти

12-14 січня 2022 року в університеті працювали експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, які здійснювали акредитаційну експертизу освітньої програми «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв» за третім рівнем вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Експертна група у складі проректора з науково-педагогічної роботи Центральноукраїнського національного технічного університету, доктора технічних наук, професора Андрія Кириченка, доцента кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», кандидата технічних наук Андрія Степанюка, аспіранта та асистента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Андрія Поліщука поспілкувалася з гарантом програми, професором Олександром Гаввою та експертною групою з розроблення програми, керівництвом університету, академічним персоналом, що викладає дисципліни освітньо-наукової програми, допоміжним персоналом, який забезпечує навчальний процес, здобувачами вищої освіти на третьому рівні першого, другого, третього та четвертого курсів та їх науковими керівниками, представниками Ради молодих вчених університету, студентського наукового товариства і студентського самоврядування, фахівцями відділу аспірантури і докторантури та відділу працевлаштування випускників, з випускниками освітньо-наукової програми і роботодавцями. Зокрема, свої думки з приводу підготовки фахівців висловили Любомир Хомічак (Інститут продовольчих ресурсів НААН України), Ірина Дубовкіна (Інститут технічної теплофізики НАН України), Сергій Володін (ТОВ «Камоцці»), Анатолій Чуприна (ДП «ГЕА Вестфалія сепаратор Україна»), Денис Пригодій (ТОВ «ЕВОТЕК.ІНК»), Максим Шпак (ТОВ «Інсолют»). Високу оцінку програмі дали й закордонні партнери кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв, на якій освітня програма реалізується, науковці Русенськoгo унiверситету (Республіка Болгарія).

Також у дистанційному режимі експерти оглянули матеріально-технічну базу, що використовується під час реалізації освітньої програми, бібліотеку, актову залу та спорткомплекс університету, кафе, їдальні й гуртожитки, ознайомилися з роботою системи дистанційної освіти та репозитарію, дізналися про заходи із забезпечення рівного доступу до освіти й наукової діяльності особам із особливими потребами, дотримання пожежної безпеки, психологічну підтримку здобувачів вищої освіти тощо.

Нагадаємо, це друга в нашому університеті акредитаційна експертиза освітньої програми за третім рівнем вищої освіти. Першою «ластівкою» стала освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», експертна група за якою перебувала в університеті 23-25 грудня 2021 року.

Наразі чекаємо на висновки експертних комісій і рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації цих двох освітньо-наукових програм. 

Опублікований: 14-01-2022
Читайте також:
Кафедра фінансів взяла участь у міжнародному форумі страховиків

Професорка кафедри фінансів Лада Шірінян на запрошення організаторів взяла участь у міжнародному форумі страховиків «Reuters: The Future of Insurance Europe 2021». Учасниками форуму стали представники Events найпотужніших страхових компаній «APAC&Europe», «AXAXL», «Munich Re», «Zurich Live Well» тощо. Під час форуму учасники мали змогу послуха...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Кафедра фінансів взяла участь у міжнародному форумі страховиків 15 листопада 2021

Краща допомога старшокласникам у професійному самовизначенні – майстер-клас від студента!

Студент факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 1 курсу зі скороченим терміном навчання спеціальності 181 «Харчові технології» і випускник структурного підрозділу університету – Вінницького коледжу НУХТ – Андрій Дериш був залучений до участі у профорієнтаційному заході Вінницької області. Вінницький обласний центр зайнятості ініці...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Краща допомога старшокласникам у професійному самовизначенні – майстер-клас від студента! 27 березня 2019

Offline-заняття – неоціненний досвід

З 14 вересня всі заняття у студентів денної форми навчання в нашому університеті відбуваються в режимі online. А незадовго до цього, 11 вересня студенти-буотехнологи групи БТ-4-2 відпрацювали надзвичайно цікаву лабораторну роботу з дисципліни «Мікробіологія, санітарія та гігієна виробництв з основами НАССР». Поринути у захоплюючий світ мікробіолог...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Offline-заняття – неоціненний досвід 21 вересня 2020

Професійний розвиток продовжують викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування

Викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Надія Шерстюк відвідала «Better Learning Conference» – одну з найавторитетніших конференцій у викладанні англійської мови як іноземної, яка відбулася 5-6 червня в Києві та була організована «Cambridge University Press» і компанією «Лінгвіст». Освітяни мали унікальну нагоду послухати доповіді, ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Професійний розвиток продовжують викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування 07 червня 2019