Н У Х Т

Стартували захисти дипломних проектів на кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

11 червня 2018

Стартували захисти дипломних проектів на кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Пройшли чотири роки навчання. Позаду багато складених екзаменів, як навчальних, так і життєвих. Позаду лекції, лабораторні заняття, виробнича практика, наукові конференції. Залишилося лише підтвердити набуті знання перед державною екзаменаційною комісією…

У Навчально-науковому інженерно-технічному інституті ім. акад. І.С. Гулого почалися захисти дипломів. На кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв представлена традиційно широка тематика проектів. Серед них – модернізація та реконструкція обладнання хлібопекарського та бродильного виробництв, устаткування м’ясопереробної та молокопереробної промисловості. Майбутні фахівці фармацевтичної галузі також підготували свої наукові та технічні рішення.

Державна екзаменаційна комісія детально розглядає кожний проект, задає питання, які дозволяють студенту найкраще відкрити закладені в нього ідеї та технічні рішення. Одночасно комісія розуміє хвилювання дипломантів – для багатьох із них це перший у житті публічний виступ, тому підтримує та заохочує доповідачів.

І ось оголошення оцінок: голова екзаменаційної комісії, завідувач кафедри Олександр Гавва поздоровляє бакалаврів із завершенням першого етапу отримання вищої освіти та нагадує, що попереду на них чекає магістратура. Саме вона завершує здобуття  вищої технічної освіти.

Захисти тривають…  

Опублікований: 11-06-2018
Читайте також:
Зона елітарної освіти на кафедрі технології ресторанної і аюрведичної продукції

Протягом 2023 року на кафедрі технології ресторанної і аюрведичної продукції факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка під керівництвом професора Олега Кузьміна для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Технології харчування» та освітнього ступеня «Магістр» освітньо-професійн...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Зона елітарної освіти на кафедрі технології ресторанної і аюрведичної продукції 18 вересня 2023

З новинками в галузі здорового харчування ознайомилися викладачі кафедри технології оздоровчих продуктів

Викладачки кафедри технології оздоровчих продуктів, доцентка Алла Башта та асистентка Тетяна Федоренко відвідали виставку «ЗДОРОВ'Я і ДОВГОЛІТТЯ-2022», тематикою якої є здоровий спосіб життя і методи природного оздоровлення організму людини. Оскільки харчування є визначальним чинником способу життя, а відповідно, і здоров’я організму людини, для в...

ЧИТАТИ ДАЛІ

З новинками в галузі здорового харчування ознайомилися викладачі кафедри технології оздоровчих продуктів 30 вересня 2022

Доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів прочитала відкриту лекцію магістрам

Доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Олена Білик прочитала відкриту лекцію «Загальні відомості про харчові добавки» з дисципліни «Харчові добавки» для магістрів першого курсу освітніх програм «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» і «Технології органічних харчових продуктів» Навчально...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів прочитала відкриту лекцію магістрам 06 вересня 2018

Стартував щорічний локальний моніторинг освітньої програми «Харчові технології та інженерія» та забезпечення якості освітніх послуг

На початку січня в Навчально-науковому інституті харчових технологій відбулося перше у 2024 році засідання робочої групи з перегляду освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «бакалавр». Засідання, на якому були присутні науково-педагогічні працівники, що входять до скл...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Стартував щорічний локальний моніторинг освітньої програми «Харчові технології та інженерія» та забезпечення якості освітніх послуг 11 січня 2024