Н У Х Т

Плідне засідання вченої ради університету

29 лютого 2024

Плідне засідання вченої ради університету

29 лютого відбулося перше в 2024 році планове засідання вченої ради університету. Членів ради, що зібралися у залі засідань, привітав ректор Олександр Шевченко і виконав приємну місію – вручив відзнаки – нагрудні знаки «За академічні заслуги» завідувачці кафедри маркетингу Ользі Пєтуховій і завідувачу кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Валентину Петренку, а також нагрудний знак «Ветеран НУХТ» і відзнаку Національної академії аграрних наук України завідувачу кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Володимиру Ковбасі. Також присутні традиційно привітали колег, що відзначили дні народження між засіданнями, та перейшли до розгляду питань порядку денного.

Доповідь про кошторис університету, спільно підготовлену фінансово-господарськими службами, представив проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку Олександр Бессараб. Він проаналізував бюджет університету, джерела надходження коштів по загальному і спеціальному фондах і видатки, з урахуванням підвищень мінімальної заробітної плати у 2024 році, роз’яснив, яким чином здійснюється нарахування зарплатні науково-педагогічному персоналу та навів аналітичний огляд конкурентоспроможності ЗВО України. Інформацію, доведену проректором, обговорили й ухвалили взяти до відома.

Далі заслухали проректора з наукової роботи Сергія Токарчука, який доповідав з питання «Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності університету: стан та перспективи розвитку в умовах сьогодення». Проректор нагадав, що міжнародна робота в університеті виконується відповідно до Стратегічного плану розвитку НУХТ на 2021-2025 роки та Стратегії інтернаціоналізації НУХТ на 2019-2024 роки. Доповідач зазначив, що кафедри та наукові підрозділи співпрацюють з іноземними ЗВО, науковими установами та асоціаціями за різними галузевими напрямами. Загальний обсяг міжнародної діяльності зріс шляхом збільшення обсягів академічної мобільності, грантової діяльності академічної спільноти, що значно впливає на навчальний процес, рівень наукових досліджень, підготовку висококваліфікованих фахівців.

Основним напрямом співпраці із закордонними партнерами у минулому році було підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і довготривале міжнародне науково-педагогічне стажування (13 осіб) та академічна мобільність (9 осіб). Також у 2023 р. році було укладено 10 міжнародних договорів і меморандумів про співпрацю. Загалом діє 69 міжнародних договорів/меморандумів/угод про співпрацю. Активізувалася робота з розширення участі університету в міжнародних проєктах. Здобувачі освіти мають змогу проходити виробничу практику за кордоном. Значна увага була приділена залученню до викладання в університеті провідних лекторів, науковців і практиків зі США, Польщі, Великобританії, Німеччини, Болгарії, Чехії та інших країн.

Також доповідач вказав на певні проблеми, вирішення яких дозволить значно підвищити рівень міжнародної роботи, якість підготовки кадрів вищої кваліфікації, популяризувати університет на міжнародній арені.

Заслухавши й активно обговоривши доповідь, вчена рада ухвалила низку доручень проректору з наукової роботи, завідувачам кафедр та відділу міжнародних зв’язків університету.

Про результати локального моніторингу освітніх програм йшлося у доповіді директорки Центру моніторингу якості і координації освітньої діяльності університету Олени Подобій. Доповідачка зазначила, що локальний моніторинг освітніх програм відбувся на всіх випускових кафедрах у січні-лютому. До нього були залучені крім членів робочих груп також здобувачі різних курсів, що навчаються за освітніми програмами, випускники цих програм, що працюють за фахом, стейкхолдери-роботодавці. Крім того, були проведені опитування серед здобувачів освіти щодо якості викладання освітніх компонент. З урахуванням результатів проведеного локального моніторингу та опитувань здобувачів освіти, доповідачка запропонувала конкретні дати оприлюднення проєктів освітньо-професійних програм 2024 року для їх громадського обговорення та завершення перегляду освітніх програм зі врахуванням результатів локального моніторингу та пропозицій, що надійдуть за результатами громадського обговорення. Також на підставі проведеного локального моніторингу, враховуючи рішення науково-методичних комісій і вчених рад інститутів та факультетів було запропоновано закрити кілька освітньо-професійних програм.

Заслухавши доповідь і аргументи на користь внесених пропозицій, вчена рада підтримала їх.

Моніторинг якості підготовки здобувачів вищої освіти за результатами зимової екзаменаційної сесії представив начальник навчального відділу навчально-методичного управління Валерій Виговський. Він проаналізував контингент студентів, що брали участь у сесії, навів дані щодо абсолютної успішності та якісного показника по всіх курсах, освітніх ступенях і формах навчання в усіх навчальних підрозділах, проінформував стосовно кількості здобувачів освіти, які отримали академічну стипендію за результатами зимової сесії та кількості відрахованих за результатами сесії студентів, а також надав статистичні дані щодо результатів захистів кваліфікаційних робіт – бакалаврів заочної форми навчання і магістрів денної та заочної форми навчання.

За результатами розгляду цього питання вчена рада ухвалила директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр до 15 брезня проаналізувати на засіданнях кафедр і вчених радах факультетів результати захистів дипломних робіт здобувачів освіти; до 1 квітня провести збори здобувачів освіти інститутів і факультетів із обговоренням підсумків зимової екзаменаційної сесії, звернувши їх увагу на дотримання навчальної дисципліни та поточну успішність.

Наприкінці розглянули поточні питання. Затвердили низку нових редакцій положень – про організацію освітнього процесу, про забезпечення академічної доброчесності, про відокремлені структурні підрозділи, про атестацію докторів філософії, а також нову редакцію порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації. Крім того,ухвалили рішення про видання навчальної літератури у Волинському коледжі НУХТ, затвердили склад чотирьох разових спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, а також розглянули клопотання про підтримку колег, що беруть участь у конкурсі на вакансії дійсних членів НАН України.

Закриваючи засідання, голова вченої ради, ректор Олександр Шевченко подякував членам ради за активну, плідну роботу й побажав наснаги, терпіння, подальших вагомих здобутків, не втрачати віри й оптимізму й, звичайно, швидшої перемоги України над агресором. Працюємо далі. Тримаємо освітній і науковий фронт!

Опублікований: 29-02-2024
Читайте також:
У пошуках талановитої молоді: І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології

На кафедрі біотехнології і мікробіології відбувся І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій. Своє бажання позмагатися за можливість увійти до команди НУХТ, яка представлятиме наш університет у ІІ турі олімпіади, виявили студенти 3 та 4 курсів. Завдання І туру бу...

ЧИТАТИ ДАЛІ

У пошуках талановитої молоді: І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 27 лютого 2019

Перший день роботи екзаменаційної комісії кафедри економіки і права завершився успішними захистами здобувачів освіти

На кафедрі економіки і права стартували захисти кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка підприємства». Перший день роботи екзаменаційної комісії завершився успішними захистами робіт здобувачами. На захисті також були присутні фахівчині компаній KPMG – с...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Перший день роботи екзаменаційної комісії кафедри економіки і права завершився успішними захистами здобувачів освіти 14 червня 2023

Ювілей, як добра нагода або продовження професійного вдосконалення нашими викладачами

27 жовтня викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Надія Шерстюк відвідала конференцію для викладачів англійської мови Innovative Conference for Teachers: Changing Minds, організовану International House Kyiv з нагоди 65-річчя з дня заснування першої школи мережі та 25-річчя діяльності в Україні. International House World Organisatio...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Ювілей, як добра нагода або продовження професійного вдосконалення нашими викладачами 29 жовтня 2018

Вчаться весело учасники Movie Club

Вивчати іноземну мову, дивлячись фільм! Що може бути краще? Вивчення мови буде ефективним тоді, коли воно буде цікавим як для викладачів, так і для студентів. Реалізувати цю мету допомагає створений в минулому році при кафедрі іноземних мов професійного спрямування Movie Club. Фільми поєднують у собі задоволення та навчання, розповідаючи історію, ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Вчаться весело учасники Movie Club 07 листопада 2019