Н У Х Т

Нове наукове поповнення на кафедрі маркетингу

30 квітня 2021

Нове наукове поповнення на кафедрі маркетингу

На засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 відбулися захисти дисертаційних досліджень викладачок кафедри маркетингу – асистентки Катерини Семененко і старшої викладачки Світлани Степанчук на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Катерина Семененко представила дисертацію «Використання інструментів онлайн-просування товарів підприємств пивоварної галузі», виконану під науковим керівництвом  доцентки кафедри Наталії Скригун.

Здобувачка розробила практичні рекомендації з використання дієвих інструментів онлайн-просування на підприємствах пивоварної галузі з урахуванням сучасних тенденцій і законодавчих обмежень щодо можливостей просування пивоварної продукції. Результати дослідження отримали позитивний відгук провідних фахівців і використані в практичній діяльності ПрАТ «Оболонь», ПрАТ «Carlsberg Ukraine», ПрАТ «Охтирський пивоварний завод». Крім того, наукові розробки і пропозиції авторки використовуються у навчальному процесі університету при викладанні дисциплін «Маркетингові комунікації», «Інтернет-маркетинг», «Діджитал-маркетинг» тощо.

Офіційними опонентами виступили декан факультету маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олександр Шафалюк і доцентка кафедри журналістики та реклами Київського національного торговельно-економічного університету Ірина Гамова. Вони високо оцінили дослідження молодої науковиці, вказали на його актуальність і безперечну практичну цінність.

Світлана Степанчук презентувала наукове дослідження «Формування, використання та перспективи розвитку інтелектуального потенціалу харчової промисловості». Наукова керівниця – завідувачка кафедри маркетингу, професорка Ольга Пєтухова.

Результати кропіткої роботи науковці можуть бути використані як державними органами законодавчої та виконавчої влади в процесі удосконалення державного управління соціально-економічним розвитком України, так і окремими суб’єктами господарювання.

Окремі результати дослідження використані при удосконаленні організаційної та управлінської діяльності ПрАТ «Полонський хлібзавод», ТОВ «Берегівський консервний завод», ПрАТ «Обухівський  молокозавод» та ін.

Офіційними опонентами виступили доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» Богдан Дергалюк і доцента кафедри бізнес-економіки і підприємництва Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Людмила Петренко. Опоненти наголосили на науковій новизні отриманих здобувачкою результатів, їх цінності для науки і практики.

За результатами публічних захистів дисертацій, одностайними рішеннями членів спецради Д 26.058.01 Катерині Семененко був присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і Світлані Степанчук – кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Вітаємо здобувачок із успішним захистом дисертації! Бажаємо творчої наснаги й подальших наукових здобутків!

Опублікований: 30-04-2021
Читайте також:
Розробки магістрів кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів можуть витримати  конкуренцію на ринку

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів завершилися захисти магістерських робіт здобувачів денної та заочної форм навчання, що навчалися за освітньою програмою «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів». Під час захисту дипломних робіт здобувачі представили результати досліджень щодо розробленн...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Розробки магістрів кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів можуть витримати конкуренцію на ринку 24 лютого 2020

Студенти Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ вперше в історії стажувалися в готелях Болгарії

12 вересня 2018 року відбулася зустріч студентів і викладачів Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ із директором Міжнародного коледжу індустріалізації та захисту населення від лих і аварій (Республіка Болгарія, м. Варна) Петром Сиротіним. Під час зустрічі студенти, що вперше в історії коледжу пройшли стажування в готелях Болгарії, звітува...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Студенти Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ вперше в історії стажувалися в готелях Болгарії 13 вересня 2018

13-й випуск молодших спеціалістів відділення технології та організації виробництва Вінницького коледжу НУХТ

Вінницький коледж нашого університету урочисто відсвяткував 13-й випуск молодших спеціалістів відділення технології та організації виробництва. Документи про освіту отримали 41 випускник спеціальності «Харчові технології», з них: 24 за освітньою програмою «Виробництво жирів і жирозамінників», 17 – «Виробництво харчової продукції» та 19 – спеціальн...

ЧИТАТИ ДАЛІ

13-й випуск молодших спеціалістів відділення технології та організації виробництва Вінницького коледжу НУХТ 12 лютого 2020

Екскурсійна практика для третьокурсників спеціальності «Туризм»

Оскільки комплексність і багатогранність туристичної діяльності вимагають практичного ознайомлення з різними сферами туризму, насамперед із туристичними ресурсами та методикою екскурсійного показу, традиційно кафедрою туристичного та готельного бізнесу для студентів 3 курсу спеціальності «Туризм» влітку організовується екскурсійна практика. Відтак...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Екскурсійна практика для третьокурсників спеціальності «Туризм» 21 червня 2018