Н У Х Т

Акредитація, як основна оцінка підготовки фахівців високого рівня

11 грудня 2018

Акредитація, як основна оцінка підготовки фахівців високого рівня

На кафедрі інтегрованих автоматизованих систем управління відбулася вкрай важлива та надзвичайно необхідна процедура сучасного становлення освітнього процесу України – акредитація освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського рівня). До цієї роботи були залучені представники експертної комісії, призначеної МОН України – голова комісії, доктор технічних наук, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів, Центральноукраїнського національного технічного університету Сергій Осадчий і член комісії, декан факультету комп’ютерних наук та інженерії Українського державного хіміко-технологічного університету, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації, кандидат технічних наук Ігор Левчук.

Експертна комісія провела ретельну перевірку та дійшла висновку, що усі документи, матеріали акредитаційної справи за переліком, обсягом і повнотою відповідають державним вимогам щодо акредитації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського рівня) у закладах вищої освіти. Комісія констатувала, що зміст підготовки здобувачів вищої освіти відповідної освітньо-професійної програми відповідає державним вимогам, потребам працедавців і здобувачів вищої освіти й регламентується відповідною документацією, затвердженою в установленому порядку. При цьому рівень наукової та професійної підготовки науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку магістрів, відповідає акредитаційним вимогам.

Родзинкою та переконливою основою для позитивного висновку, що було відзначено комісією, заслуговує високий, один із найкращих в Україні, рівень оснащення навчальних лабораторій сучасними технічними та програмними засобами автоматизації провідних фірм світу.

Таким чином, можна зі впевненістю сказати, що наш університет є одним із найбільш потужних навчальних закладів із підготовки фахівців по спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління».

Опублікований: 11-12-2018
Читайте також:
Міжнародний День Землі на кафедрі іноземних мов професійного спрямування

Цікавий захід до Міжнародного Дня Землі, що святкується 22 квітня, викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Людмила Власенко провела зі студентами 1 курсу спеціальності «Екологія». Світ відзначає День Землі (англ. – Earth Day) двічі: один раз із миротворчою і гуманістичною метою – в день весняного рівнодення (20 березня цього року),...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Міжнародний День Землі на кафедрі іноземних мов професійного спрямування 23 квітня 2018

Перші бакалаври-екологи 2019 року успішно захистили дипломні роботи

На кафедрі екологічної безпеки та охорони праці розпочалися захисти дипломних робіт студентів освітнього ступеня «бакалавр» з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».  Перед початком захисту декан факультету біотехнології та екологічного контролю Наталія Грегірчак і завідувач кафедри Олена Семенова ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Перші бакалаври-екологи 2019 року успішно захистили дипломні роботи 12 червня 2019

«Галузеве машинобудування» і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у ТОПі-10 спеціальностей, на які виділено найбільше місць державного бюджету

11 липня Уряд ухвалив постанову «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, та підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році». Наразі офіційний текст документа готується до публікації, однак, користуючись проектом, можна визначити низку важливих параметрів вступної кампанії. Н...

ЧИТАТИ ДАЛІ

«Галузеве машинобудування» і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у ТОПі-10 спеціальностей, на які виділено найбільше місць державного бюджету 13 липня 2018

Ряди кафедри готельно-ресторанної справи поповнилися одразу двома кандидатами технічних наук

Ряди кафедри готельно-ресторанної справи поповнилися одразу двома кандидатами технічних наук. Молоді науковці, викладачі кафедри В’ячеслав Губеня і Олена Кобець успішно захистили свої дисертаційні дослідження у спеціалізованій вченій раді Д 26.058.07 зі спеціальності 05.18.16 «Технологія продуктів харчування». Старший викладач В'ячеслав Губеня зах...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Ряди кафедри готельно-ресторанної справи поповнилися одразу двома кандидатами технічних наук 23 березня 2018