Н У Х Т

Навчання за європейськими навчальними планами в Україні – можливе!

28 травня 2019

Національний університет харчових технологій – завжди в авангарді кращих світових освітніх новацій!

Нині НУХТ – єдиний в Україні заклад вищої освіти, що надає сучасну європейську освіту, адже навчальні плани, за якими в університеті готують і «бакалаврів», і «магістрів», приведено у відповідність до європейських. Для цього випусковими кафедрами спільно з відділом міжнародних зв’язків проведена ґрунтовна і кропітка робота – було налагоджено зв’язки з провідними вищими навчальними закладами Європи, вивчено навчальні плани і порядок організації навчального процесу, наші викладачі проходять стажування за спорідненими спеціальностями у вишах Нідерландів, Німеччини, Польщі, Словаччини, Швейцарії.

Окрім того, здобувачі вищої освіти можуть слухати англійською мовою окремі дисципліни за вибором, лекції відомих професорів із провідних європейських навчальних закладів, брати участь у проектах академічної мобільності, що сприяє інтеграції випускників Національного університету харчових технологій в європейський та світовий науково-економічний простір.

Наразі зі спілкою ректорів Європейських університетів обговорюється визнання дипломів НУХТ у європейському просторі.

Читайте також:

Привітання ректора

Національний університет харчових технологій – потужний навчально-науковий комплекс, знаний і глибоко шанований не лише в Україні, але й далеко за її межами. Це єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – від «молодшого спеціаліста» до «магі...

Варіанти навчання в університеті

03 березня 2020

Особливості застосованої термінології розміщені на сторінці Словник вступника. Національний університет харчових технологій – навчально-науковий комплекс, до складу якого входить центральний навчальний заклад, розташований у м. Києві, а також структурні підрозділи (коледжі, філії, інститути післядипломної освіти), розташовані у різних областях Укр...