Н У Х Т

Нормативні документи МОН 2023

Переглянути документи 2022 року

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році

Наказ МОН "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році"  (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575)

Наказ МОН "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 518/39574)

Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України (наказ МОН від 01.03.2021 № 271 із змінами)

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі про участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2022 році

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (наказ МОН від 12 квітня 2023 року № 418)

Вимоги до використання приміщень закладів освіти для проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (наказ МОН від 12 квітня 2023 року № 418)

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України (Наказ МОН від 15.10.2015  № 1085)

Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

Наказ МОН України від 14.06.2017 № 858 "Про затвердження Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН"

Перелік закладів освіти, які мають право здійснювати діяльність на рівнях вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, для навчання в яких може бути виданий ваучер

Інформаційні матеріали щодо документів вступників до закладів вищої освіти (14.06.2021)

Приклади оформлення документів державного зразка про загальну середню, професійно-технічну та вищу освіту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання»
( Увага, документ втратив чинність 22.09.2015, підстава 645-2015-п)

Форми документів про вищу освіту відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 р. № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 2021 року за № 122/35744).

Зразки державних документів про присвоєння вчених звань відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656.

Форми документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти (наказ МОН від 21 червня 2023 року № 775).

Наказ МОН України від 15.07.1997 №245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»

Переможці всеукранських олімпіад з конкурсних предметів - 2023 (наказ МОН від 09.06.2023 № 714)

 
 

Остання зміна: 21 квітня 2024