Н У Х Т

Нормативні документи МОН - 2022

Переглянути документи 2021 року

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році

Наказ МОН "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за №№ 488/37824, 489/37825)

Наказ МОН "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році"  (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823)

Наказ МОН "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 486/37822)

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році - втрата чинності

Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році - втрата чинності

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі про участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2022 році

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України

Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

Наказ МОН України від 14.06.2017 № 858 "Про затвердження Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН"

Інформаційні матеріали щодо документів вступників до закладів вищої освіти (14.06.2021)

Приклади оформлення документів державного зразка про загальну середню, професійно-технічну та вищу освіту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання»
( Увага, документ втратив чинність 22.09.2015, підстава 645-2015-п)

Зразки державних документів про присвоєння вчених звань відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656.

Форми документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти (наказ МОН від від 23.07.2022 № 583)

Наказ МОН України від 15.07.1997 №245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»