Н У Х Т

Нормативні документи МОН - 2021

Переглянути документи 2020 року

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році

Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2020 році

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України

Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

Наказ МОН України від 14.06.2017 № 858 "Про затвердження Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН"

Інформаційні матеріали щодо документів вступників до закладів вищої освіти (14.06.2021)

Приклади оформлення документів  державного зразка про  загальну середню,  професійно-технічну та вищу освіту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання»
( Увага, документ втратив чинність  22.09.2015, підстава 645-2015-п)

Зразки державних документів про присвоєння вчених звань відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656.

Форми документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти (наказ МОН від 13.04.2021 року № 415)

Форми документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти (наказ МОН від 13.04.2020 року № 511)

Форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах (наказ МОН від 13.02.2019 року № 179)

Наказ МОН України від 15.07.1997 №245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»

Остання зміна: 18 червня 2021