Н У Х Т

Варіанти навчання в університеті

Особливості застосованої термінології розміщені на сторінці Словник вступника.

Національний університет харчових технологій – навчально-науковий комплекс, до складу якого входить центральний навчальний заклад, розташований у м. Києві, а також структурні підрозділи (коледжі, філії, інститути післядипломної освіти), розташовані у різних областях України.

У центральному навчальному закладі (01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68) здійснюється таке навчання:
- підготовка до вступу на навчання (підготовка до складання ЗНО) - у Підготовчому відділені Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету;
- навчання для здобуття освітнього ступеня (далі - ОС) бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - на факультетах/інститутах університету (термін навчання - 4 роки (8 семестрів) за денною і заочною формами навчання);
- навчання для здобуття ОС бакалавра за іншою спеціальністю (для студентів, що не менше одного року упішно здобувають освіту (є переведеними на наступний курс) - на факультетах/інститутах університету (термін навчання - до 3,5 років (до 7 семестрів));
- навчання для здобуття ОС бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОС фахового молодшого бакалавра спорідненої або іншої спеціальності - на факультетах/інститутах університету (термін навчання - до 3,5 років (до 7 семестрів));
- навчання для здобуття ОС бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОС молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня (далі - ОКР) молодшого спеціаліста спорідненої або іншої спеціальності - на факультетах/інститутах університету (термін навчання - до 3,5 років (до 7 семестрів));
- навчання для здобуття ОС бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОКР/ОС бакалавра, спеціаліста чи магістра іншої спеціальності - на факультетах/інститутах університету (термін навчання - до 3,5 років (до 7 семестрів));
- навчання для здобуття ОС магістра за освітньо-професійними програмами підготовки на основі здобутого ОКР/ОС бакалавра - на факультетах/інститутах університету (термін навчання - 1,5 роки (3 семестри));
- навчання для здобуття ОС магістра за освітньо-професійними програмами підготовки на основі здобутого ОКР спеціаліста ОКР/ОС магістра - на факультетах/інститутах університету (термін навчання - 1,5 роки (3 семестри));
- навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня (далі - ОНС) магістра на основі здобутого ОКР/ОС бакалавра, спеціаліста чи магістра - на факультетах/інститутах університету (термін навчання - 2 роки (4 семестри));
- навчання у аспірантурі для здобуття освітнього і водночас першого наукового ступеня «доктор філософії» - у відділі докторантури і аспірантури;
- навчання у докторантурі для здобуття другого наукового ступеня «доктор наук» - у відділі докторантури і аспірантури.
Національний університет харчових технологій має ліцензію на підготовку іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти та на навчання іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) - звертатися до сектору з надання візової підтримки відділу міжнародних зв'язків.

У коледжах університету здійснюється таке навчання (повну інформацію треба уточнювати по Правилах прийому, чи на сайті відповідного підрозділу):
- підготовка до вступу на навчання (підготовка до складання ЗНО);
- навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти на основі базової загальної середньої освіти;
- навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі повної загальної середньої освіти;
- навчання для здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОКР кваліфікованого робітника.

У філіях університету здійснюється таке навчання (повну інформацію треба уточнювати у відповідному підрозділі):
- навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОС молодшого бакалавра або ОКР молодшого спеціаліста.

У інститутах післядипломної освіти університету здійснюється підвищення кваліфікації керівників, професіоналів і фахівців підприємств харчової та переробної промисловості за такими формами:
- короткострокове підвищення кваліфікації;
- довгострокове підвищення кваліфікації;
- спеціалізація.

Особливості застосованої термінології розміщені на сторінці Словник вступника.

Остання зміна: 19 червня 2023