Н У Х Т

Варіанти навчання в університеті

Особливості застосованої термінології розміщені на сторінці Словник вступника.

Національний університет харчових технологій – навчально-науковий комплекс, до складу якого входить центральний навчальний заклад, розташований у м. Києві, а також структурні підрозділи (коледжі, філії, інститути післядипломної освіти), розташовані у різних областях України.

У центральному навчальному закладі (01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68) здійснюється таке навчання:
- підготовка до вступу на навчання (підготовка до складання ЗНО) - у Підготовчому відділені Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету;
- навчання для здобуття освітнього ступеня (далі - ОС) бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - на факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття ОС бакалавра за іншою спеціальністю та формою навчання (для студентів НУХТ, що не менше року навчаються в університеті) - на факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття ОС / освітньо-кваліфікаційного рівня (далі - ОКР) бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста спорідненої або іншої спеціальності - на факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття ОС/ОКР бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОКР бакалавра, спеціаліста чи магістра іншого напряму підготовки - на факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОКР бакалавра відповідного або іншого напряму підготовки - на факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОКР спеціаліста відповідної або іншої спеціальності - на факультетах/інститутах університету;
- навчання у аспірантурі для здобуття освітнього і водночас першого наукового ступеня «доктор філософії» - у відділі докторантури і аспірантури;
- навчання у докторантурі для здобуття другого наукового ступеня «доктор наук» - у відділі докторантури і аспірантури.
Національний університет харчових технологій має ліцензію на підготовку іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів та на навчання іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) - звертатися до сектору з надання візової підтримки відділу міжнародних зв'язків.

У коледжах університету здійснюється таке навчання (повну інформацію треба уточнювати по Правилах прийому, чи на сайті відповідного підрозділу):
- підготовка до вступу на навчання (підготовка до складання ЗНО);
- навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти на основі базової загальної середньої освіти;
- навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за скороченим терміном підготовки фахівця на основі повної загальної середньої освіти;
- навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОКР кваліфікованого робітника.

У філіях університету здійснюється таке навчання:
- навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти;
- навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста.

У інститутах післядипломної освіти університету здійснюється підвищення кваліфікації керівників, професіоналів і фахівців підприємств харчової та переробної промисловості за такими формами:
- короткострокове підвищення кваліфікації;
- довгострокове підвищення кваліфікації;
- спеціалізація.

Особливості застосованої термінології розміщені на сторінці Словник вступника.

Остання зміна: 09 травня 2019