Н У Х Т

Кабінет Міністрів України 2023

Про освіту (закон України від 2017р. із змінами)

Про вищу освіту (закон України від 2014р. із змінами)

Про фахову передвищу освіту (закон України від 2019р. із змінами)

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (Постанова КМ від 23 березня 2016 р. № 261 із змінами)

Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці (Постанова КМ від 20 березня 2013 р. № 207 із змінами)

Перелік спеціальностей та освітніх програм НУХТ для навчання за якими може бути виданий ваучер Державним центром зайнятості (перелік МОН)

Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (закон України від 2014 р. із змінами)

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (чинний з 01.09.2015р.)

Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2006), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнямиспеціаліста і магістра (Перелік 2010) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Таблиця відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 2007) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1392 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 травня 2023 р. за № 806-39862)

Про затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

Про навчання іноземних громадян в Україні (втрата чинності)

Про закордонних українців

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України

Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб

Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства

Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту

Порядок визнання в Україні документів про загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу освіту, що відповідають 2-5 рівням Національної рамки кваліфікацій, виданих закладами освіти іноземних держав

Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Переглянути документи 2022 року