Н У Х Т

Кабінет Міністрів України - 2022

Переглянути документи 2021 року

Про освіту (закон України від 2017р. із змінами)

Про вищу освіту (закон України від 2014р. із змінами)

Про фахову передвищу освіту (закон України від 2019р. із змінами)

Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (закон України від 2014 р. із змінами)

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (чинний з 01.09.2015р.)

Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2006), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнямиспеціаліста і магістра (Перелік 2010) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Таблиця відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 2007) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Про затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

Про навчання іноземних громадян в Україні (втрата чинності)

Про закордонних українців

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

Указ Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова»

Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства

Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України