Н У Х Т

Кафедра харчової хімії

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Бондаренко Світлана Петрівна
доктор хімічних наук

(створена у 2017 році)

Кафедра харчової хімії створена у 2017 році на базі кафедр загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, фізичної і колоїдної хімії, а також кафедри біохімії.

Викладацький склад кафедри харчової хімії налічує 4 доктора наук, 12 кандидатів наук, серед них 6 професорів, 10 доцентів, 3 старших викладачі.

Кафедра харчової хімії проводить навчальний процес, методичну та науково-дослідну роботу зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» спеціальностей: 181 «Харчові технології», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 101 «Екологія», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 186 «Видавництво та поліграфія» (денної і заочної/дистанційної форми навчання), здобувачами освітньо - наукового рівня (PhD) спеціальностей 102 «Хімія» і 181 «Харчові технології».

Діяльність кафедри підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів та магістрів вищеназваних спеціальностей, а також докторів філософії за спеціальністю 102 «Хімія».

З метою підвищення професійної майстерності викладачі кафедри постійно вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, нові форми, методи і технології навчання. Для подальшого удосконалення навчального процесу та забезпечення практичної спрямованості всіх видів навчально-виховної роботи викладачі кафедри харчової хімії працюють над вдосконаленням різних видів навчальних занять та шляхами підвищення їх ефективності.

Викладачі кафедри харчової хімії проводять фундаментальні та прикладні дослідження в галузі харчової хімії, регулярно беруть активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Кафедра харчовий хімії – колектив однодумців, які шанують, зберігають і продовжують традиції та високі наукові принципи вчених, які присвятили своє життя становленню та розвитку хімії в Національному університеті харчових технологій.

На сайт кафедри

Остання зміна: 16 вересня 2018

Викладачі кафедри харчової хімії проводять навчальний процес, методичну та науково-дослідну роботу зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» спеціальностей:

 • 181 «Харчові технології»
 • 161 «Хімічні технології та інженерія»
 • 162 «Біотехнології та біоінженерія»
 • 101 «Екологія»
 • 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
 • 131 «Прикладна механіка»
 • 133 «Галузеве машинобудування»
 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 • 142 «Енергетичне машинобудування»
 • 144 «Теплоенергетика»
 • 186 «Видавництво та поліграфія»

Кафедра харчової хімії здійснює викладання навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей 102 «Хімія» і 181 «Харчові технології».

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Аналітична хімія   162 (БФПХП) 162 161
Біохімія   161 (ХТ) 162 161
161(змін)
162
Загальна та неорганічна хімія     161
162
161
162
Інструментальні методи аналізу     181 181
Інструментальні методи аналізу. Модуль 1. Класичні методи аналізу     181  
Органічна хімія     161
162
161
162
Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин     181(ХТІ) 181
Основи фармацевтичної хімії     161 161
Основи фізико-хімічного аналізу     101  
Основи хімії ксенобіотиків   162 (БФПХП)    
Токсикологічна хімія     161
162
 
Токсикологія харчових продуктів     181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
 
Фармакологія   162 (БФПХП)   162
Фармацевтична хімія   161 (ХТ) 162  
Фізико-хімічні основи екологічних технологій     101 101(змін)
Фізична та колоїдна хімія     162  
Фізична хімія     161(2к)
161(3к)
161
Харчова хімія     161  
Харчова хімія. Модуль 1. Загальна та неорганічна хімія     181(ХТІ)
181(ТХ)
181(ТЕБХП)
181
181(ТХ)
Харчова хімія. Модуль 2. Основи органічної хімії     181(ХТІ)
181(ТХ)
181(ТЕБХП)
181
181(змін)
181(ТХ)
Харчова хімія. Модуль 3. Мінорні компоненти харчових продуктів       181(змін)
Харчова хімія. Модуль 3. Фізична та колоїдна хімія   181(ТЕБХП) 181(ХТІ)
181(ТХ)
181(ТЕБХП)
181
Харчова хімія. Модуль 4. Основи аналізу харчових об’єктів     181(ТХ)  
Харчова хімія. Модуль 4. Основи аналітичної хімії     181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
181
181(ТЕБХП)
Харчова хімія. Модуль 5. Основи біохімії     181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
181
Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин     181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
 
Хімія     131
133
141
142
144
186
131, 133, 141, 142, 144, 186
Хімія в харчових технологіях. Модуль 1. Загальна та неорганічна хімія   181 (ТХ)    
Хімія в харчових технологіях. Модуль 2. Основи органічної хімії   181 (ТХ)    
Хімія в харчових технологіях. Модуль 3. Основи біохімії   181 (ТХ)    
Хімія в харчових технологіях. Модуль 4. Основи аналітичної хімії   181 (ТЕБХП)
181 (ТХ)
   
Хімія в харчових технологіях. Модуль 5. Фізична та колоїдна хімія   181 (ТХ)    
Комплексна дисципліна. Хімія в харчових технологіях. Модуль 1. Загальна та неорганічна хімія   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
   
Комплексна дисципліна. Хімія в харчових технологіях. Модуль 2. Основи органічної хімії   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
   
Комплексна дисципліна. Хімія в харчових технологіях. Модуль 3. Основи біохімії   181 (ТЕБХП)    
Комплексна дисципліна. Хімія в харчових технологіях. Модуль 3. Фізична та колоїдна хімія 181 (ТЕБХП)      
Комплексна дисципліна. Хімія в харчових технологіях. Модуль 4. Основи аналітичної хімії   181 (ХТІ)    
Комплексна дисципліна. Хімія в харчових технологіях. Модуль 5. Основи біохімії   181 (ХТІ)    
Комплексна дисципліна. Хімія в харчових технологіях. Модуль 5. Фізична та колоїдна хімія 181 (ХТІ)      
Хімія гетероциклів   161 (ХТ) 161 161
Хімія природних сполук     161 161

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Аналітичні методи контролю якості та безпеки харчових продуктів     076
Дизайн лікарських засобів   162 (ФБ) 162
Технологія синтезу і біосинтезу біологічно активних речовин   161 (ХТХДКЗ) 161
Фармацевтична розробка лікарських засобів   162 (ФБ)  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
       

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження викладачів кафедри спрямовані на вирішення найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного потенціалу, для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України та з урахуванням розвитку наукових шкіл НУХТ наукова робота на кафедрі харчової хімії ведеться за напрямами «Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії», «Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій».

ТЕМИ КАФЕДРАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ:

 • Хімічний дизайн та вивчення властивостей сполук гетероциклічної будови 0119U103520 (керівник – проф., д.х.н. С.П. Бондаренко);
 • Розроблення методик визначення автентичності харчових продуктів та їх збагачення мікронутрієнтами 0119U103781 (керівник – проф., д.х.н. С.П. Бондаренко);
 • Розроблення і вдосконалення методів аналізу об’єктів харчової та хімічної технологій, біотехнології та довкілля (керівник – проф., д.х.н. Костенко Є.Є.).

Наукові досягнення співробітників кафедри постійно публікуються у провідних наукових журналах, які реферуються Scopus, PubMed, Index Copernicus, Web of Science, Chemical Abstract Service, EBSCO, CABI Full Text, Google Scholar, ROAD.

З метою всебічного сприяння науковій діяльності студентів на кафедрі функціонує науковий гурток «Алхімік». У розпорядженні молодих науковців три науково-дослідні лабораторії, оснащені всім необхідним обладнанням для проведення наукових досліджень.

1930 рік

Створена хімічна кафедра, на якій вивчались фізична, колоїдна, аналітична, загальна та неорганічна хімії. Першим завідувачем цієї кафедри був доктор хімічних наук, професор Архипович О. Г. Започаткована кафедра органічної хімії, першим очільником якої став професор Оскерко А. Ф.

1950 рік

Реорганізація кафедри органічної хімії. В результаті була створена об’єднана кафедра органічної хімії, біохімії і мікробіології, яка в такому складі функціонувала до 1963 року. Завідувачем об’єднаної кафедри був обраний професор Проценко Д. П.

1954 рік

Виділена у самостійну структурну одиницю кафедра загальної та неорганічної хімії, яку очолив доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР Шека І. А.

1965 рік

Як самостійні адміністративні одиниці Київського технологічного інституту харчової промисловості були створені кафедра аналітичної хімії, яку очолив професор Орловський С. Т., та кафедра фізичної та колоїдної хімії, очільником якої був доктор хімічних наук, професор, академік АН УРСР Куриленко О. Д.

2017 рік

На базі кафедр органічної хімії, загальної і неорганічної хімії, аналітичної хімії, фізичної і колоїдної хімії, а також кафедри біохімії, була створена кафедра харчової хімії як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту харчових технологій.