Н У Х Т

Кафедра технології оздоровчих продуктів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Сімахіна Галина Олександрівна
професор, доктор технічних наук

(створена у 2001 році)

Кафедру технології оздоровчих продуктів відкрито в 2001 р. як відповідь на ті виклики, які постали перед харчовою промисловістю – створення індустрії здорового харчування, пріоритетний розвиток якої уже підтверджено більш ніж 30-річним світовим досвідом виробництва і реалізації оздоровчих продуктів. Сьогодні цей напрям є світовим трендом, вагомість і масштабність якого постійно зростає.

І досі наша кафедра залишається єдиною в Україні, яка готує фахівців саме для цієї принципово нової галузі харчової промисловості. Фахівці, які однаковою мірою обізнані з сучасними медичними знаннями щодо ролі компонентів їжі у функціонуванні організму людини, забезпечуючи підвищення якості життя (або, навпаки, викликаючи різноманітні аліментарні захворювання) та сучасними технологічними процесами виробництва оздоровчих продуктів.

Наші викладачі та здобувачі, як і весь світ, переконані в тому, що саме здорове харчування є для кожної людини запорукою і здоров’я, і кар’єри, і щастя, і сімейної злагоди. Словом, усього того, що складає сенс життя і що ми найбільше цінуємо.

Більш того, і викладачі, і здобувачі кафедри розуміють, що в нинішній час відповідальність за здоров’я нації несуть не лише медики, а й ми – технологи з оздоровчого харчування.

Кафедра стверджує, що технологія оздоровчого харчування вирішує дві найважливіші для кожної людини проблеми:

- суто харчову, тобто забезпечення життєдіяльності організму;

- медичну, тобто забезпечення оптимального здоров’я і високої якості життя, або, за висловом академіка Миколи Амосова, необхідної «кількості здоров’я».

Викладачі кафедри свідомі того, що сьогодні функції технологів-харчовиків охоплюють сферу охорони здоров’я, сферу інтелектуальної та виробничої діяльності, і тому в навчальних планах здобувачів знайшли місце дисципліни медичного спрямування («Основи валеології», «Хімія і фармакогнозія рослин», «Технології природних вітамінів», «Основи фармаконутриціології»), гуманітарного («Інтерактивне спілкування у професійній діяльності», «Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації», «Фахова мова технолога з оздоровчих продуктів»), і технологічного («Технології харчових і дієтичних добавок», «Технології харчових продуктів для дитячого і геродієтичного харчування», «Перспективні технологічні процеси виробництва оздоровчих продуктів» тощо).

Варто підкреслити ще одну специфічну особливість підготовки фахівців на кафедрі ТОП. Сучасна харчова промисловість має різні галузі і виробляє продукцію на різних харчових основах: зерновій, борошняній, молочній, м’ясній, олієжировій тощо. Ці галузі майже не перетинаються і кожна має свій, властивий лише їй спектр продуктів. І лише технологія оздоровчих продуктів охоплює та об’єднує усі ці галузі, оскільки оздоровчі продукти можна виробляти з будь-яких видів сільськогосподарської сировини. Тому саме в сфері технологій оздоровчих продуктів кожен здобувач може знайти своє покликання, створити на будь-якій харчовій основі продукт своєї мрії, і може, саме цей продукт у майбутньому стане брендом харчового виробництва або закладу ресторанного господарства.

З 2017 р. кафедра розпочала підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення». В жовтні-грудні 2022 р. ця ОПП була успішно акредитована, в результаті чого кафедра отримала сертифікат №3852, який дає можливість продовжувати підготовку фахівців до липня 2028 р. Експертна комісія відзначила унікальність даної освітньої програми, її актуальність та перспективність, відповідність сучасним вимогам вищої освіти, потребам харчової промисловості, потребам ринку праці, формуванням нових наукових ідей та їх реалізації.

Специфічним видом діяльності кафедри є і те, що практично всі дисципліни, особливо спеціальні, забезпечені авторськими розробками викладачів: «Технологія природних вітамінів» (Іванова В.Д., Сімахіна Г.О., 2016 р.); «Інноваційні технології та продукти» (Українець А.І., Сімахіна Г.О., 2015 р.); «Основи валеології. Валеологічні аспекти харчування» (Сімахіна Г.О., Науменко Н.В., Башта А.О., 2020 р.); «Технологія оздоровчих харчових продуктів» (Сімахіна Г.О., Науменко Н.В., 2015 р.); «Фізіологія людини» (Сімахіна Г.О., Науменко Н.В., 2022 р.); «Перспективні технологічні процеси виробництва оздоровчих продуктів» (Сімахіна Г.О., Науменко Н.В. 2023 р.); «Біологічно активні речовини в харчових технологіях» (Сімахіна Г.О.,  Науменко Н.В., Стеценко Н.О., 2016 р.); «Методологія наукових досліджень» (Сімахіна Г.О., Науменко Н.В., Камінська С.В., 2023 р.).

Співробітники кафедри усвідомлюють важливість наукової складової у підготовці здобувачів, а також той факт, що наукова ідея є найважливішим елементом інноваційного бізнесу. Тому всі зазначені підручники ґрунтуються на результатах досліджень їх авторів, які також оприлюднені у монографіях: «Низькі температури у технологіях оздоровчих продуктів» (Сімахіна Г.О., Науменко Н.В., 2011 р.); «Інновації в харчових технологіях: від наукової ідеї до впровадження» (Шевченко О.Ю., Сімахіна Г.О. та ін., 2013 р.); «Нові продукти для раціонів військовослужбовців» (Сімахіна Г.О.,  Стеценко Н.О., Науменко Н.В., 2017 р.); «Заморожені плоди і ягоди: якість, безпека, ефективність» (Українець А.І., Сімахіна Г.О., Науменко Н.В., 2019 р.); «Кріоушкодження і кріозахист у харчових технологіях» (Сімахіна Г.О., Кочубей-Литвиненко О.В., Науменко Н.В., Камінська С.В., 2023 р.).

З 2020 р. кафедра взяла активну участь у реалізації довгострокового науково-дослідного та просвітницького проєкту «Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи», започаткованого нашим університетом та рядом медичних закладів (клінічних і наукових). На щорічних Міжнародних конференціях з обов’язковою участю науковців зарубіжних країн представляються розробки співробітників та здобувачів кафедри в даному напрямі. На основі усіх розробок наших і зарубіжних науковців, оприлюднених на таких конференціях, формується стратегія і тактика реалізації даного проєкту.

Викладачі кафедри співпрацюють з науковцями медичних закладів на рівні публікацій результатів спільних досліджень (Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМНУ), участі у науково-практичних конференціях різного рівня («Нутритивне дзеркало здоров’я: чи все є видимим?»), засіданнях круглих столів тощо. Триває співпраця з Інститутом гідробіології НАН України.

Не менш важливою для кафедри є співпраця з підприємствами харчової промисловості. Укладено і успішно реалізуються довгострокові угоди про творчу науково-технічну співпрацю з Приватним акціонерним товариством «Новоград-Волинський хлібозавод» (генеральний директор Сергій Портянко), ТОВ «Фірма «Фавор» (генеральний директор Раїса Михайлова) на період до 31 грудня 2028 року, з ДП «Златодар» (генеральний директор Валерій Буркацький) на період до 31 грудня 2027 року. Співробітники кафедри організовують зустрічі з виробничим персоналом, проводять майстер-класи,  просвітницьку та профорієнтаційну роботу. Таким чином кафедра збагачує представників підприємств новітніми науковими даними з особливостей впливу харчових продуктів на функціонування організму людини в будь-яких умовах довкілля, а навзамін отримує неоціненний практичний досвід їх практичної реалізації.

Кафедра технології оздоровчих продуктів працює на підготовку і виховання профі. Ми розуміємо – майбутнє за фахівцями амбіційними, високоосвіченими, стресостійкими, орієнтованими на позитивний результат. А синонімом фаховості технолога з оздоровчих продуктів є престижність цього напряму на світовому ринку. За час своєї діяльності кафедра ( 9 відданих своїй справі викладачів) підготувала для різних галузей харчової промисловості, наукових організацій, вищої школи понад 500 таких випускників, які впевнено заявляють про себе на ринку праці, що характеризується динамікою працевлаштування. Перспективи працевлаштування ще більш оптимістичні – внутрішній і світовий ринки праці, про що свідчить контент-аналіз вакансій.

На думку педагогічного колективу кафедри, у царині технологій оздоровчих продуктів кожен випускник кафедри має відзначатись інтелектом, характером, працездатністю, реальним розумінням вислову: «Навчання впродовж усього життя».

Кафедра, особливо останнім часом (коли життя ставить перед нами нові, неочікувані виклики), мотивує здобувачів до формування навичок самоосвіти. Сьогодні це вагома особиста конкурентна перевага кожного. Це особливо важливо з тієї точки зору, що наші фахівці працюють не в котрійсь із харчових галузей, а однаково готові до виробництва оздоровчих продуктів з будь-яких видів сільськогосподарської сировини, на будь-яких харчових підприємствах.

Кафедра забезпечує відповідність здобувачів головним вимогам до молодих фахівців за рахунок:

- досконалої базової підготовки;
- знання комп’ютерних та інформаційних технологій;
- належних комунікативних навичок;
- професійної і загальнокультурної грамотності;
- мотивації до кар’єрного росту;
- навичок працювати в команді.

Кафедра технології оздоровчих продуктів сприяє становленню лідерів у професійній діяльності, в науці, у самореалізації.

Філософія освітньої, наукової і виховної діяльності викладачів і здобувачів кафедри – здоров’я української нації!

На сайт кафедри

Остання зміна: 25 жовтня 2023

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

 

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

.

Шановні випускники шкіл, ліцеїв, коледжів, технікумів!

Запрошуємо Вас здобути вищу освіту
на кафедрі технології оздоровчих продуктів

 

10 переваг навчання на кафедрі технології оздоровчих продуктів:

 1. Кафедра орієнтована: на підготовку і виховання профі.
 2. Кафедра свідчить: у царині професії технолога оздоровчих продуктів важливі три складові: інтелект, характер, працездатність.
 3. Позиція кафедри: самоосвіта сьогодні – це єдина особиста конкурентна перевага кожного студента.
 4. Кафедра готує студентів до майбутньої діяльності за цілим спектром професій, а не для конкретної посади.
 5. Кафедра навчає: роботодавці орієнтуються на результат роботи фахівця, а не оцінки в його дипломі.
 6. Кафедра забезпечує: досконалу базову підготовку, комунікативні навички, відповідальність, грамотну мову, професійне зростання, командний дух.
 7. Кафедра формує у студентів: бажання до постійного вдосконалення, швидка адаптація до зовнішніх умов, уміння написати власну історію здоров’я та історію здоров’я споживачів своєї продукції.
 8. Кафедра запевняє: перспективи працевлаштування технологів з оздоровчого харчування масштабні – весь внутрішній і світовий ринки праці. Про це свідчить конвент-аналіз вакансій.
 9. Кафедра стверджує: синонімом фаховості технолога з оздоровчих продуктів є престижність цієї професії на світовому ринку.
 10. Кафедра сприяє становленню лідерів – у професійній діяльності, у науці, у самореалізації.


Високий рівень підготовки дає можливість працювати на харчових підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах, наукових та конструкторських організаціях, на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві та реалізації оздоровчих продуктів, у Центрах оцінки якості харчових продуктів, на фармакологічних підприємствах; у лабораторіях, що сертифікують харчові продукти та харчові біодобавки і контролюють їхню якість

Випускники магістратури можуть продовжувати наукову діяльність в аспірантурі та докторантурі при кафедрі технології оздоровчих продуктів.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
181
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти 181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181
Вхідний контроль сировини харчових виробництв 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)  
Дослідження та розробка нових харчових продуктів 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181
Інжинірінг харчових виробництв. Модуль 2. Технологічне проєктування 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)    
Комплексна дисципліна. Контроль якості та безпечності харчових продуктів 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) дфн, ск
181 (ХТІ) зфн
   
Комплексна дисципліна. Харчові технології 181 (ТЕБХП)
181 (ХТІ)
181 (ХТІ) дфн, ск
181 (ХТІ) зфн
   
Контроль якості та безпечності харчових продуктів     181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао)
Методологія наукових досліджень 181 (ХТІ)   181 181
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості        
Моніторинг виробничих процесів 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) дфн, зфн.ск
181 (ХТІ) дфн.ск
  181
Основи валеології        
Основи валеології: оздоровчі аспекти харчування 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181
Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення        
Основи конструювання нових харчових продуктів 162 (БФПХП)
181 (ХТІ)
162 (БФПХП)
181 (ХТІ)
162 (БФПХП)
181 (ХТІ)
181
Основи кріогенних та сушильних технологій 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181
Основи наукових досліджень        
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль І. Нормативні документи в харчовій промисловості   181 (ХТІ)    
Проектування харчових виробництв   181 (ХТІ) 5к зфн 181 (ХТІ)  
Сировина для харчових продуктів 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)   181
Технології природних вітамінів 181 (ХТІ)   181 181
Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення        
Технологічний семінар 181 (ХТІ)      
Технологія природних харчових сорбентів 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181
Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного харчування 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181(ХТІ)
Технологія продуктів функціонального призначення 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181
Технологія харчових та дієтичних добавок 162 (БФПХП)
181 (ХТІ)
181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181(ХТІ)
Фізіологічні основи життєдіяльності людини     162  
Фізіологія і гігієна харчування        
Фізіологія людини     151 (КТПІА)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
162
Фізіологія харчування 181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
Харчові технології   181 (ТЕБХП) 181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао)
181(ТЕБХП)
Хімія та фармакогнозія рослин 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Біоактивні харчові компоненти і здоров’я 181 (всі ОПП) 181 (ТЗПЗ)
181 (ТХПОПП)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТЦП)
181 (ТПВВХВ)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТХКП)
181 (ТПБВ)
181 (ТЗКППО)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТХПОПП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТЗПВБ)
181(ТПБВ)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТЗКППО)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТХКП)
Біологічно активні речовини в харчових технологіях 181 (всі ОПП) 181 (ТЗПЗ)
181 (ТХПОПП)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТЗКППО)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТОХП)
181(ТПБВ)
181 (ТХКП)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТОХП)
181 (ТХПОПП)
181 (ТЗКПМя)
Дієтичні добавки: Інновації в технологіях виробництва та споживання   181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Інновації в харчовій науці, нутрієнтах та технологіях оздоровчих продуктів     162 (ПБ)
Менеджмент якості та безпеки оздоровчих продуктів 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Методи оптимізації виробництва оздоровчих продуктів      
Науково-дослідницький практикум   181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва оздоровчих продуктів 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Основи дієтології та дієтичне харчування 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Основи нутригеноміки та нутригенетики   181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування   181 (ТЗКПМо)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТХПОПП)
181(ТПБВ)
181 (ТЗКППО)
181 (ТХКП)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТОХП)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТХПОПП)
Перспективні технологічні процеси виробництва оздоровчих продуктів 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)  
Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок     181 (ТХПОПП)
Принципи комбінування сировини рослинного та тваринного походження 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Санаторно-курортне харчування 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Сучасні технології перероблення рослинної сировини 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів     181 (ТХПОПП)
Технологія харчових сорбентів на зерновій основі 181 (ТХПОПП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТХПОПП)
181 (ТЗПЗ)
 
Удосконалення технологій та продукції для спецконтингентів 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Урбанізація та здоров'я – захисна роль нутрієнтів   181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій       181
Біологічно активні речовини у харчових технологіях   181 (ХТ)    
Виробництво натуральних дієтичних добавок за принципами фармаконутриціології 181 (ХТ) 181 (ХТ)    
Інтерактивне спілкування у професійній діяльності   181 (ХТ)    
Кріоушкодження та кріозахист у холодових технологіях 181 (ХТ) 181 (ХТ)    
Технології харчових продуктів для екстремальних умов життєдіяльності 181 (ХТ) 181 (ХТ)    

 

Основою для відкриття спеціальності "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" стали багаторічні наукові дослідження Проблемної науково-дослідної лабораторії університету у напрямі розроблення і впровадження технологій виробництва харчових продуктів та добавок підвищеної біологічної цінності на основі різних видів традиційної і нетрадиційної вітчизняної сировини з використанням низькотемпературних, кріогенних та дезінтеграторних технологій, які і сьогодні є одним із пріоритетних напрямів кафедри технології оздоровчих продуктів.

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • розроблення, конструювання та виробництво нових харчових продуктів імуномодулюючої, адаптогенної, радіопротекторної дії та їх апаратурного оформлення;
 • з'ясування впливу інгредієнтів харчових продуктів на життєдіяльність організму людини;
 • вивчення механізму взаємовпливу та взаємозалежності між окремими біокомпонентами харчових продуктів та клітинами живого організму;
 • дослідження способів інтенсифікації й оптимізації технологічних процесів;
 • дослідження впливу структурних властивостей води та розчинів біологічно активних речовин на процеси метаболізму;
 • вивчення електронної та просторової будови біологічно активних речовин у квантово-хімічному напівемпіричному та неемпіричному наближеннях;
 • вивчення динаміки руху молекул води і можливості утворення нею структурних агрегатів за допомогою спінового зонду методом ЕПР-спектроскопії;
 •  дослідження механізму біонакопичення мікроелементів у рослинній сировині для отримання мінералізованих функціональних харчових добавок;
 • розроблення основ технології натуральних харчових ароматизаторів композиційного спрямування із заданими ароматичними та фізико-хімічними властивостями.

На кафедрі виконується значний обсяг фундаментальних і прикладних наукових досліджень за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і науки України.

2001 рік

створена кафедра технології функціональних харчових продуктів

2011 рік

реорганізована в кафедру технології оздоровчих продуктів

2013 рік

здійснено перший випуск спеціалістів та магістрів із заочної форми навчання