Н У Х Т

Кафедра технології оздоровчих продуктів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Сімахіна Галина Олександрівна
професор, доктор технічних наук

(створена у 2001 році)

Кафедра технології оздоровчих продуктів в 2001 році вперше в Україні почала здійснювати підготовку фахівців зі спеціальності «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Нині кафедра випускає бакалаврів, а також магістрів зі спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення».

Необхідність підготовки фахівців за цим напрямом зумовлена світовими тенденціями розвитку сучасних харчових технологій, орієнтованими на виробництво принципово нового покоління харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального, дієтичного призначення.

Випускники цієї спеціалізації здатні конструювати, створювати та виробляти продукти, які відповідають основним принципам харчування XXI століття – ефективність, якість, безпека.

Навчання на кафедрі технології оздоровчих продуктів має ряд істотних переваг, основні з них:

 • високоякісна освіта та міжнародне визнання диплому;
 • магістратура, аспірантура, докторантура;
 • поглиблене вивчення іноземних мов та здобуття другої вищої освіти;
 • сучасна матеріально-технічна база для лабораторних занять та наукових досліджень;
 • можливість своїми руками створити нові оздоровчі продукти і отримати на них патенти України на винахід;
 • опанування основних принципів складання раціонів здорового, дієтичного та профілактичного харчування;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з питань технологій, якості та безпеки харчових продуктів;
 • постійна співпраця та ділові контакти з потенційними роботодавцями;
 • працевлаштування на передових підприємствах, фірмах та організаціях харчової та фармацевтичної промисловості.

Роботодавці високо оцінюють якість освіти студентів з спеціалізації "Технологій харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" і наші випускники працюють у престижних компаніях, фірмах та державних установах, в колективах Комітету з контролю за обігом наркотичних речовин (хіміки-технологи), лабораторій з якості харчових продуктів при митницях (головні експерти з харчових продуктів), підприємств "Екомедсервіс" (фахівці з оцінки харчових продуктів та екологічного контролю), ПАТ "Дольче-Віта", "Оболонь", "Danone", "Житомирські ласощі", "Рошен" (технологи та фахівці з оцінки безпеки харчових продуктів), Українського НДІ "Ресурс" та ПАО «Фармак» (спеціалісти з сертифікації технологій та обладнання, гармонізації стандартів), Інституту інтелектуальної власності (експерти з торгових марок), Торгової палати України (експерти з оцінки безпеки та якості продукції), Інституту мікробіології та вірусології НАН України, Інституту технічної теплофізики НАН України (інженери-технологи), фірм з виробництва та використання біологічно активних добавок до їжі (дієтичних добавок).

Випускники кафедри технології оздоровчих продуктів є спеціалістами нового типу, яких найбільше потребує сьогодні вітчизняний та світовий ринок. Тому кожний з них має можливість успішно реалізувати себе на ринку праці як в Україні, так і за кордоном.

Загалом, основним пріоритетом та вінцем діяльності студентів, випускників та викладачів кафедри технології оздоровчих продуктів є ЗДОРОВ'Я УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ!

На сайт кафедри

Остання зміна: 21 вересня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Шановні випускники шкіл, ліцеїв, коледжів, технікумів!

Запрошуємо Вас здобути вищу освіту
на кафедрі технології оздоровчих продуктів

 

10 переваг навчання на кафедрі технології оздоровчих продуктів:

 1. Кафедра орієнтована: на підготовку і виховання профі.
 2. Кафедра свідчить: у царині професії технолога оздоровчих продуктів важливі три складові: інтелект, характер, працездатність.
 3. Позиція кафедри: самоосвіта сьогодні – це єдина особиста конкурентна перевага кожного студента.
 4. Кафедра готує студентів до майбутньої діяльності за цілим спектром професій, а не для конкретної посади.
 5. Кафедра навчає: роботодавці орієнтуються на результат роботи фахівця, а не оцінки в його дипломі.
 6. Кафедра забезпечує: досконалу базову підготовку, комунікативні навички, відповідальність, грамотну мову, професійне зростання, командний дух.
 7. Кафедра формує у студентів: бажання до постійного вдосконалення, швидка адаптація до зовнішніх умов, уміння написати власну історію здоров’я та історію здоров’я споживачів своєї продукції.
 8. Кафедра запевняє: перспективи працевлаштування технологів з оздоровчого харчування масштабні – весь внутрішній і світовий ринки праці. Про це свідчить конвент-аналіз вакансій.
 9. Кафедра стверджує: синонімом фаховості технолога з оздоровчих продуктів є престижність цієї професії на світовому ринку.
 10. Кафедра сприяє становленню лідерів – у професійній діяльності, у науці, у самореалізації.


Високий рівень підготовки дає можливість працювати на харчових підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах, наукових та конструкторських організаціях, на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві та реалізації оздоровчих продуктів, у Центрах оцінки якості харчових продуктів, на фармакологічних підприємствах; у лабораторіях, що сертифікують харчові продукти та харчові біодобавки і контролюють їхню якість

Випускники магістратури можуть продовжувати наукову діяльність в аспірантурі та докторантурі при кафедрі технології оздоровчих продуктів.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв   181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
181 181
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 181
Вхідний контроль сировини харчових виробництв   181 (ХТІ)    
Дослідження та розробка нових харчових продуктів   181 (ХТІ) 181  
Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао)
 
Методологія наукових досліджень   181 181  
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості       181
Моніторинг виробничих процесів     181  
Основи валеології       181(змін)
Основи валеології: оздоровчі аспекти харчування   181 (ХТІ) 181 181
Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення        
Основи конструювання нових харчових продуктів   162 (БФПХП)
181 (ХТІ)
181 181(змін)
Основи кріогенних та сушильних технологій   181 (ХТІ) 181 181(змін)
Основи наукових досліджень        
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль І. Нормативні документи в харчовій промисловості        
Проектування харчових виробництв   181 (ХТІ)   181
Сировина для харчових продуктів     181  
Технології природних вітамінів   181 181 181
Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення        
Технологія природних харчових сорбентів   181 (ХТІ) 181 181(змін)
Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного харчування   181 (ХТІ) 181(ХТІ) 181(змін)
Технологія продуктів функціонального призначення   181 (ХТІ) 181 181
Технологія харчових та дієтичних добавок   181 (ХТІ) 181(ХТІ) 181
Фізіологічні основи життєдіяльності людини   162    
Фізіологія і гігієна харчування        
Фізіологія людини   151 (КТПІА)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
162 162
Фізіологія харчування   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
181
Харчові технології   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао)
181(ТЕБХП)
 
Хімія та фармакогнозія рослин   181 (ХТІ) 181 181(змін)

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Біоактивні харчові компоненти і здоров’я   181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТХПОПП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТЗПВБ)
181(ТПБВ)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТЗКППО)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТХКП)
181(ТЧ)
181(ТМя)
181(ТЦ)
181(ТК)
181(ТЖ)
181(ТБ)
181(ТМо)
181(ОП)
181(ТЗ)
181(ТО)
181(ТХ)
181(ТПВВ)
Біологічно активні речовини в харчових технологіях   181 (ТХКМВХ)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТОХП)
181 (ТХПОПП)
181 (ТЗКПМя)
 
Дієтичні добавки: Інновації в технологіях виробництва та споживання   181 (ТХПОПП)
 
Інновації в харчовій науці, нутрієнтах та технологіях оздоровчих продуктів   162 (ПБ)  
Менеджмент якості та безпеки оздоровчих продуктів   181 (ТХПОПП) 181
Методи оптимізації виробництва оздоровчих продуктів     181
Науково-дослідницький практикум   181 (ТХПОПП) 181
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва оздоровчих продуктів   181 (ТХПОПП)  
Основи дієтології та дієтичне харчування   181 (ТХПОПП)  
Основи нутригеноміки та нутригенетики   181 (ТХПОПП)  
Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування   181 (ТОХП)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТХПОПП)
 
Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок   181 (ТХПОПП)
181
Принципи комбінування сировини рослинного та тваринного походження   181 (ТХПОПП)  
Санаторно-курортне харчування   181 (ТХПОПП)  
Сучасні технології перероблення рослинної сировини   181 (ТХПОПП)  
Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів   181 (ТХПОПП) 181
Удосконалення технологій та продукції для спецконтингентів   181 (ТХПОПП) 181
Урбанізація та здоров'я – захисна роль нутрієнтів   181 (ТХПОПП)  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій     181

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Основою для відкриття спеціальності "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" стали багаторічні наукові дослідження Проблемної науково-дослідної лабораторії університету у напрямі розроблення і впровадження технологій виробництва харчових продуктів та добавок підвищеної біологічної цінності на основі різних видів традиційної і нетрадиційної вітчизняної сировини з використанням низькотемпературних, кріогенних та дезінтеграторних технологій, які і сьогодні є одним із пріоритетних напрямів кафедри технології оздоровчих продуктів.

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • розроблення, конструювання та виробництво нових харчових продуктів імуномодулюючої, адаптогенної, радіопротекторної дії та їх апаратурного оформлення;
 • з'ясування впливу інгредієнтів харчових продуктів на життєдіяльність організму людини;
 • вивчення механізму взаємовпливу та взаємозалежності між окремими біокомпонентами харчових продуктів та клітинами живого організму;
 • дослідження способів інтенсифікації й оптимізації технологічних процесів;
 • дослідження впливу структурних властивостей води та розчинів біологічно активних речовин на процеси метаболізму;
 • вивчення електронної та просторової будови біологічно активних речовин у квантово-хімічному напівемпіричному та неемпіричному наближеннях;
 • вивчення динаміки руху молекул води і можливості утворення нею структурних агрегатів за допомогою спінового зонду методом ЕПР-спектроскопії;
 •  дослідження механізму біонакопичення мікроелементів у рослинній сировині для отримання мінералізованих функціональних харчових добавок;
 • розроблення основ технології натуральних харчових ароматизаторів композиційного спрямування із заданими ароматичними та фізико-хімічними властивостями.

На кафедрі виконується значний обсяг фундаментальних і прикладних наукових досліджень за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і науки України.

2001 рік

створена кафедра технології функціональних харчових продуктів

2011 рік

реорганізована в кафедру технології оздоровчих продуктів

2013 рік

здійснено перший випуск спеціалістів та магістрів із заочної форми навчання