Н У Х Т

Подобій Олена Валеріївна

Подобій Олена Валеріївна
доцент, кандидат технічних наук
Гарант освітньої програми «Хімічні технології косметичних продуктів та харчових добавок»

(044) 287-93-61
o.podobiy@gmail.com