Н У Х Т

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Head of the Department

 завідувач кафедри
Петренко Валентин Петрович
професор, доктор технічних наук

(створена у 1931 році)

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки здійснює професійну підготовку фахівців за освітніми програмами:

 • холодильні техніка та технології
 • теплоенергетика та енергоефективні технології

по спеціальностях 144 «Теплоенергетика» та 142 «Енергетичне машинобудування», за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «магістр».

Крім цього, викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців з інших спеціальностей – інженерів-технологів та інженерів-механіків.

На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії:
 • палива та високотемпературних установок;
 • тепломасообмінних установок та кондиціонування повітря;
 • холодильних машин;
 • холодильних установок та холодильної технології;
 • ремонту та монтажу холодильних установок;
 • 3D моделювання теплогідродинамічних процесів.

Для практичної підготовки фахівців працюють філії кафедри на базі підприємств «Київенерго»; під час навчання студенти проходять практику на цукрових заводах, котельнях, ТЕЦ, холодокомбінатах, гіпермаркетах, логістияних складах, проектних організаціях, науково-дослідних установах Національної академії наук України, та інших підприємствах харчової та промисловості.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить понад двадцять осіб, серед яких десять професорів та тринадцять доцентів. До викладання за сумісництвом залучаються знані науковці та досвідчені фахівці-виробничники. Склад кафедри щороку поповнюють молоді викладачі-випускники кафедри.

Серед фахівців-випускників кафедри — академіки, доктори та кандидати наук, професори та доценти. Багато випускників стали визначними організаторами виробництва, громадськими діячами, керівниками високого рангу. Фахівці з теплоенергетики та холодильних машин і установок успішно працюють на посадах інженерів з експлуатації, монтажу, проектування та налагодження систем тепло- та холодопостачання, начальників цехів, начальників ТЕЦ, головних інженерів та директорів підприємств. Багато хто з випускників працює у бізнес-структурах, зокрема у фірмах, що постачають на ринок теплоенергетичне та холодильне обладнання на посадах менеджерів та директорів. Ті, хто виявив схильність до наукової роботи, можуть працювати у академічних або галузевих науково-дослідних установах.

Випускники шанують рідну кафедру, а кафедра не забуває про них. На кафедральному стенді наведено прізвища всіх випускників з часу її заснування.

При університеті працює аспірантура. Аспіранти кафедри мають можливість захищати кандидатські дисертації за спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».

Кафедра має всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

на сайт кафедри

Остання зміна: 12 січня 2022

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та освітньою програмою:

 • Холодильні техніка та технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою:

 • Теплоенергетика та енергоефективні технології
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та професійним спрямуванням:

 • Холодильні техніка та технології
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою:

 • Теплоенергетика та енергоефективні технології
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Альтернативна енергетика     спеціальність 142 спеціальність 142
Введення в енергоменеджмент   142 (ХТТ)    
Високотемпературні процеси та установки   144 (ТЕТ) спеціальність 144  
Джерела енергопостачання промислових підприємств     спец.144  
Джерела та системи теплоенергопостачання        
Джерела та системи теплоспоживання        
Експлуатацiя та налагодження теплоенергетичного обладнання 144 (ТЕТ) 144 (ТЕТ) спеціальність 144 спеціальність 144
Енергетичні ресурси   142 (ХТТ) спеціальність 144  
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів     спеціальність 161  
Захист навколишнього середовища   142 (ХТТ) 2к
142 (ХТТ) 4к
144 (ТЕТ) 2к
144 (ТЕТ) 4к
144 (ТЕТ) 4к зфн
спеціальність 144  
Кондиціювання повітря   142 (ХТТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
144 (ТЕТ)
144 (ТЕТ)
144 (ТЕТ)
144 (ТЕТ)
спец.142 (2 курс)
спец.142 (3 курс)
спеціальність 144
 
Котельні установки     спеціальність 144 спеціальність 144
Кріогенна техніка та технологія   142 (ХТТ) дфн
142 (ХТТ) дфн ск
142 (ХТТ) зфн
142 (ХТТ) зфн ск
спеціальність 142 спеціальність 142
Механіка рідин   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 131
спеціальність 133
 
Механіка рідин (Модуль 1)     спеціальність 142
спеціальність 144
 
Механіка рідин (Модуль 2)   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
   
Механіка рідин 2     спец.142
спец.144
 
Монтаж, експлуатація, обслуговування та ремонт холодильних установок   спец.142(ден)
спец.142(зао)
   
Нагнiтачi та тепловi двигуни     спеціальність 142
спец.144
 
Основи теплотехнології харчових виробництв   144 (ТЕТ)
144 (ТЕТ) дфн ск
спеціальність 144 спеціальність 144
Прикладна термодинамiка   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 142
спеціальність 144
спеціальність 144
Системи виробництва та розподілу енергоносіїв     спеціальність 144  
Теоретичні основи холодильної техніки        
Теплові мережі     спеціальність 144  
Тепломасообмін   131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
142 (ХТТ)

142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 142
спеціальність 144
спец.: 142, 144 (вкладка змін)
Тепломасообмін (Модуль 2)   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
   
Тепломасообмін 2   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 142
спеціальність 144
 
Теплотехніка     спеціальність 151  
Теплотехніка та енергетичні установки        
Теплотехнічні вимірювання та прилади        
Теплотехнологiчнi процеси та установки   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 142
спеціальність 144
 
Теплотехнологiя промислових виробництв        
Теплохолодотехніка        
Термодинаміка   131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
133 (ІХБВ) зфн ск
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144
 
Технічна термодинаміка        
Холодильна техніка та технологiя   144 (ТЕТ)
144 (ТЕТ) дфн ск
144 (ТЕТ) зфн ск
спеціальність 144  
Холодильна технологiя   142 (ХТТ) спеціальність 142  
Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості 142 (ХТТ) 142 (Е)
142 (ХТТ)
  спеціальність 142
Холодильні агенти: аспекти використання та утилізації        
Холодильні машини   спец.142 спеціальність 142  
Холодильні установки   142 (ХТТ) зао ск спец.142 (2 курс скор.)
спец.142 (3, 4 курс)
спец.142 (4, 5 курс заоч.)
 

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Відновлювальні та альтернативні джерела енергії   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 142
спец. 144(ЕМА)
спец. 144(ТЕТ)
Iнтенсифiкацiя тепломасообмiну в теплообмінних апаратах і установках   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спец. 144 (ЕМА)
спец. 144 (ТЕТ)
Екологічні наслідки використання енергії та їх законодавче врегулювання   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 142
спеціальність 144
Енергоефективні теплотехнологічі процеси     спец.141(ЕМ)
спец.144(EMA)
спец.144(ТЕТ)
Енергетичний аудит систем теплохолодопостачання   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
142 (ХТТ)
спец.144(ТЕТ)
Кондиціювання повітря   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
Методи та організація досліджень   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спец. 144 (ЕМА)
спец. 144 (ТЕТ)
спец. 142 (ХТТ)
Методи аналізу ефективності енерготехнологічних систем   144 (ТЕТ) спец. 144 (ЕМА)
спец. 144 (ТЕТ)
Механіка рідин (розширений курс)   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 142
спец. 144 (ЕМ)

спец. 144 (ТЕТ)
Обчислювальна гідрогазодинаміка (CFD)   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 142
спец. 144 (ЕМА)
спец. 144 (ТЕТ)
Основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту     спец.144(ЕМА)
Проектування теплоенергетичних систем   144 (ТЕТ) спеціальність 144
Промислові випробування обладнання систем теплохолодопостачання   142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 142
спеціальність 144
Проектування холодильних установок і систем   142 (ХТТ) спеціальність 142
Холодильна технологія (Розширений курс)   142 (ХТТ) спеціальність 142
Холодильні агенти: аспекти використання та утилізації   142 (ХТТ) 142
Холодильні технології (розширений курс)      
Холодильні машини (Проектування компресорів)   142 (ХТТ) спеціальність 142

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Аеродинаміка   133  
Високоефективні системи генерації теплової та електричної енергії   141
144
спец.144
Газогідромеханіка   133  
Гідродинаміка та теплообмін в двофазних потоках енергетичних установок   144 (ТЕТ) спеціальність 144
Когенерація в енергетиці   141 (ЕЕЕ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 144
Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів   144 (ТЕТ) спеціальність 144
Наукові засади використання біомаси в енергетиці      
Науковi засади накопичення та зберiгання енергiї   144 (ТЕТ) спеціальність 144
Нерівноважна термодинаміка      
Обчислювалльна теплофізика   144 (ТЕТ) спеціальність 144
Термодинамічний аналіз енергетичних систем   144 (ТЕТ) спеціальність 144

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • дослідження, математичне моделювання та оптимізація теплотехнологічних комплексів харчових виробництв із метою покращення теплотехнологічних режимів і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • аналітичне та експериментальне дослідження гідродинамічних, тепло- та масообмінних процесів у робочих елементах тепломасообмінного обладнання з метою розроблення нових конструкцій тепломасообмінних апаратів;
 • аналітичне та експериментальне дослідження теплогідродинамічних процесів у робочих каналах плівкових випарних апаратів;
 • дослідження спалювання біомаси спільно з вугіллям (спільно з Інститутом вугільних енерготехнологій Національної академії наук України);
 • дослідження роботи холодильних установок харчових підприємств із метою зменшення енергозатрат на виробництво продукції і підвищення її якості;
 • розроблення методів розрахунку та проектування панельних льодогенераторів, акумуляторів холоду;
 • дослідження впливу температури та параметрів водяної пари на відновлення адсорбційних властивостей адсорбентів для харчової промисловості.

Наукові розробки кафедри впроваджені на промислових підприємствах.

Викладачами кафедри виконано розроблення та впровадження енергоефективних схем теплоенерговикористання на основі глибокого використання ВЕР та встановлення високоефективного технологічного обладнання на підприємствах України, Росії, Білорусії.

1931 рік

створена кафедра теплотехніки

1935 рік

відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Теплосилові установки цукрової промисловості»

1957 рік

реорганізована у випускову кафедру теплоенергетики

1960 рік

відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Промислова теплоенергетика»

1965 рік

на базі викладацького складу кафедри теплоенергетики було створено дві кафедри: випускову кафедру промислової теплоенергетики та загальноінженерну кафедру теоретичної та загальної теплотехніки

1974 рік

після реформування кафедри спецобладнання харчових виробництв на кафедру промислової теплоенергетики передані лабораторія холодильної техніки, всі дисципліни цього профілю та викладачі

1976 рік

на базі наукового потенціалу кафедри створено спеціалізовану вчену раду під головуванням проф. Н.Ю.Тобілевича для проведення захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальностей 05.14.04 – «Промислова теплоенергетика» та 05.18.12 – «Процеси та апарати харчових виробництв»

1994 рік

ВАКом України затверджена спеціалізована вчена рада, що одержала право здійснювати державну атестацію кандидатських дисертацій зі спеціальностей 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» та 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів та виробництв» під головуванням проф. М.О.Прядка

1997 рік

на кафедрі розпочата підготовка фахівців зі спеціальності «Холодильні машини і установки» як за стаціонарною, так і за заочною формою навчання

1998 рік

на базі кафедри промислової теплоенергетики створено «Інститут проблем енергетики в харчовій промисловості» – перший спеціалізований науково-інженерний підрозділ нашого університету

2001 рік

відбулося перейменування кафедри промислової теплоенергетики на кафедру теплоенергетики та холодильної техніки

2002 рік

відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Холодильні машини і установки»

2013 рік

відбулося об’єднання кафедри теплотехніки з кафедрою теплоенергетики та холодильної техніки