Н У Х Т

Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки


Head of the Department

в.о. завідувача кафедри
Кривопляс-Володіна
Людмила Олександрівна
доктор технічних наук, професор

 (створена у 1932 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" – бакалаврів за освітньою програмою "Мехатроніка пакувального обладнання" та магістрів за освітніми програмами "Мехатроніка та робототехніка", "Машини і технології пакування", "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки".

Таропакувальна індустрія світу використовує гігантські оборотні кошти. Сьогодні вони становлять близько 600 млрд. доларів США на рік. В Україні ця індустрія також знаходиться в стані розвитку, що потребує притоку висококваліфікованих фахівців. Понад 4000 підприємств вирішують проблему пакування продуктів харчування і товарів народного споживання.

Бурхливий розвиток пакувальної галузі за останні 50 років мав і продовжує мати свій зворотній прояв, оскільки тара і упаковка після виконання свого призначення підлягають переробці та утилізації. У розвинених країнах зроблені важливі кроки по збиранню, сортуванню і переробленню цих відходів, однак в Україні ці технології політично і економічно загальмовані.

Становлення індустрії переробки використаної упаковки не має альтернативи і потребує підготовки відповідних фахівців для розроблення технологій і обладнання. Тим більше, що відпрацьована упаковка є не тільки джерелом додаткових енергетичних ресурсів, а і чудовим вторинним матеріалом. Потреба у фахівцях даної індустрії постійно вивчається і прогнозується неухильне її зростання. На це вказує створення відповідних державних і комерційних структур в Україні і інших державах Європи та світу.

Кафедра має всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників.

Викладачами кафедри розроблені і впроваджуються у навчальний процес програми загально-інженерних дисциплін: "Теорія механізмів і машин", "Деталі машин", "Механізація транспортних систем", "Пневматика та пневмоприводи" а також фахових дисциплін: "Пакувальні матеріали", "Основи конструювання і дизайн упаковки", "Обладнання для виготовлення упаковки», "Технологія пакування", "Технологія переробки упаковки", "Обладнання для перероблення упаковки", "Пакувальне обладнання", "Розрахунок і конструювання пакувального обладнання", "Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки", "Автоматизовані потокові лінії", "Мехатроніка", "Робототехнічні комплекси у пакувальних процесах". Загалом викладається 45 дисциплін.

На кафедрі працює комп'ютерний клас із мережею сучасних обчислювальних машин. У навчальному процесі та наукових дослідженнях студенти мають можливість використовувати сучасне програмне забезпечення AutoCAD, MechanicalDesktop, КОМПАС-3D, Mathcad, FluidDRAW, FluidSim, APM WinMachine, Photoshop.

За роки існування випускової кафедри підготовлено близько 1000 спеціалістів.

на сайт кафедри

Остання зміна: 01 грудня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та освітньою програмою

  • Прикладна механіка
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та освітньою програмою:

  • Прикладна механіка
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Екологічна безпека використаної упаковки     186 186
Екологічна безпека пакувальних матеріалів        
Інженерна графіка       131, 133, 141, 142, 144, 186
Кінематика та динаміка машин   131 (ПМ)
133 (ІХВ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
 
Конструювання і дизайн упаковки   131 (ПМ)
186 (КТДВУ)
186 131
186
Механізація транспортних систем        
Механіка машин   186 (КТДВУ) 186  
Монтаж і технічний сервіс   131 (ПМ) 131  
Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання       131
Обладнання для виготовлення упаковки   131 (ПМ) 131
186
131(змін)
186
Обладнання для переробки упаковки       131
Обробка харчових продуктів у процесах пакування   131 (ПМ)    
Основи конструювання і дизайн упаковки        
Основи мехатроніки       131
Основи міцності матеріалів   131 (ПМ)
133 (ІХБВ) ден зао
133 (ІХБВ) ск
131
133
131, 133
Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання   131 (ПМ) 131 131
Пакувальне обладнання   131 (ПМ) 131 131
Пакувальні матеріали   131 (ПМ)   186
Пневматика та пневмоприводи   131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІХВ) ск
131
133
 
Прикладна механіка   131 (ПМ) 1-2 к
131 (ПМ) 1-2 к
133 (ІХБВ) 1-2 к
133 (ІХБВ) 1-2 к
133 (ІХБВ) ск
  131, 133
Проектування деталей машин   131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
   
Процеси і апарати ресурсозберігаючих технологій       131
Системи автоматизованого проектування        
Схематехніка у мехатроніці     131  
Теоретична механiка   142 (ТЕТ) 1к
144 (ТЕТ) 1к
  142, 144
Технічна механiка 1 (Опiр матерiалiв)       142, 144
Технічна механiка 2 (Основи констр. мех. i маш.)        
Технічна механіка   142 (ХТТ)
142 (ХТТ) ск

144 (ТЕТ) 2к
144 (ТЕТ) зао ск
141
186
186
Технічна механіка. Модуль 2     142
144
 
Технології і обладнання пакування        
Технології пакування   131 (ПМ) 131  
Технології та обладнання виготовлення тари та упаковки        
Технології та обладнання виготовлення упаковки   186 (КТДВУ)   186
Технології та обладнання виробництва пакувальних матеріалів        
Технологія пакування       131
Технологія розроблення і дизайн упаковки        
Транспортні системи   131 (ПМ)
133 (ІХВ)
131
133
131
133
Фізико-хімічні методи обробки сировини та харчових продуктів        
Фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів       131

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Автоматизовані потокові лінії   131 (ПМ) спеціальність 131
Автоматизовані потокові лінії переробки упаковки      
Адаптроніка технічнних систем   131 (ПМ) 131
Виробнича логістика   131 (ПМ) спеціальність 131
Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація   131 (ПМ) спеціальність 131
Екологічні наслідки використання енергії та їх законодавче врегулювання      
Методи та організація досліджень   131 (ПМ) спеціальність 131
Мехатроніка   131 (ПМ) спеціальність 131
Мехатронні модулі технологічного обладнання   133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133(ІХВ)
133(ІФБВ)
Моделювання технологічних процесів   131 (ПМ)  
Ресурсо- та енергоощадні технології   131 (ПМ)  
Робототехнічні комплекси у пакувальних процесах   131 (ПМ) спеціальність 131
Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки      
Розрахунок і конструювання пакувального обладнання     спеціальність 131
Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних модулів   131 (ПМ) спеціальність 131
Сертифікація та управління якістю виробництва      

 

Для аспірантів
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Динаміка механічних систем   133 (МАХМФВ)  
Теоретичні основи енергетичних перетворень   133 (МАХМФВ)  
Теорія вібродинамічних процесів у обладнанні галузі   133 (МАХМФВ)  

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Основний напрямок наукових досліджень кафедри традиційно стосується теорії транспортно-технологічних систем підприємств харчової та мікробіологічної промисловості, особливостей і логістики взаємодії матеріальних, енергетичних і інформаційних потоків виробництв, динаміки формування і переформування безперервних і дискретних потоків вантажів, оптимізації систем за критеріями обмеження силових дій, пропускної здатності, питомих енергетичних та матеріальних витрат, взаємодії матеріальних і енергетичних потоків виробництв.

До числа важливих наукових інтересів кафедри віднесено фізико-хімічні методи оброблення продуктів харчування, завданням яких є збереження їх якісних і енергетичних характеристик із подовженим терміном зберігання. У зв'язку з цим напрямком творчими колективами професорів і доцентів кафедри видано монографії "Фізико-хімічні методи обробки сировини і продуктів харчування", "Інтенсифікація масообміну в умовах перехідних процесів", "Інтенсифікації масообмінних процесів в харчових і мікробіологічних технологіях" та понад 70 наукових статей у фахових виданнях.

На особливу увагу заслуговують вакуумні методи пакування продукції і взагалі методи вакуумного оброблення вологовмісткої продукції з досягненням її асептичного стану.

За результатами цієї частини досліджень кафедри за останнє десятиріччя підготовлено і захищено дві докторські дисертації (проф. Шевченко О.Ю. та проф. Піддубний В.А.). Їх дослідження супроводжувалися розробками і пропозиціями щодо інтенсифікації тепло- та масообмінних процесів у рідинних та газорідинних харчових середовищах у режимах їх підготовки до фасування і технологічної обробки.

Наукові розробки кафедри за останні 5 років супроводжувалися захистами 8 кандидатських дисертацій.

Результати наукових розробок знайшли впровадження у цукровій, пивоварній та мікробіологічній галузях промисловості. З врахуванням наукових здобутків завідувачу кафедри, доктору технічних наук, професору Соколенку А.І. указом Президента України у 2007 р. присвоєне звання "Заслужений працівник науки і техніки України", а під його керівництвом за роботу "Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв" творчий колектив у 2012 році отримав Державну премію України у галузі науки і техніки.

1932 рік

утворення кафедри технічної механіки у Київському технологічному інституті цукрової промисловості. Завідує кафедрою Б.Є. Терентьєв

1937 рік

кафедра передає дисципліни "Опір матеріалів" та "Будівельна справа" та змінює назву на "Деталі машин та підйомно-транспортні машини"

1938 рік

кафедра має назву "Деталі машин та прикладна механіка"

1944 рік

поновлення діяльності кафедри "Деталі машин" у Київському технологічному інституті харчової промисловості

1944-1948 рр.

очолює кафедру доцент Д.П. Скрипніченко

1948-1949 рр.

очолює кафедру доцент І.П. Бердинських

1949-1977 рр.

становлення кафедри під керівництвом д.т.н., проф. О.А.Кукібного

1957 рік

перші дослідження технологій та обладнання для пакування сипких харчових продуктів

   

1961 рік

випуск на кафедрі першої книжки для пакувальної індустрії: Бройдо Б. Е. Упаковочные автоматы. Киев. Гос. изд-во тех. лит-ры УССР, 1961 г., 190 с.

1977-2002 рр.

кафедру очолює професор Й.І.Сторіжко

1976-1989 рр.

виконання госпдоговірних тематик по дослідженню операцій пакетування тарно-штучних вантажів у соляній промисловості під керівництвом проф. О.П. Кривопляса

1977-1990 рр.

виконання госпдоговірних тематик з механізації НРТС-робіт із склотарною продукцією під керівництвом проф. А.І.Соколенка

1996 рік

кафедра отримала статус випускової і перейменована на кафедру технічної механіки і пакувальної техніки

1998 рік

перший випуск фахівців за спеціальністю «Машини і технології пакування»

з 2002 року

кафедру очолює д.т.н., професор А.І.Соколенко

2005 рік

перший випуск фахівців за спеціальністю «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки»

2012 рік

за подану роботу "Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв" творчий колектив університету на чолі із завідувачем кафедри А.І. Соколенко отримав Державну премію України у галузі науки і техніки

2017 рік

розпочато підготовку магістрів за спеціалізацією «Мехатроніка та робототехніка» з перейменуванням на кафедру мехатроніки та пакувальної техніки